STEFE Banská Bystrica, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 597 17427 947 74728 476 34430 177 59332 940 406
Aktivácia 92 52293 35393 78093 07592 407
Bankové úvery 8 713 7529 232 3277 120 8267 531 5461 275 704
Bežná likvidita III. stupeň 0,74281,030,55201,041,51
Bežné bankové úvery 1 468 0161 399 9921 473 4411 377 7061 275 704
Časové rozlíšenie aktív 77 24922 02814 68224 51719 055
Časové rozlíšenie pasív 295 474324 326359 078349 911370 785
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,331,371,441,631,73
Celkové tržby 13 824 66913 750 71914 377 84014 985 0530,0000
Celkový dlh 15 597 20315 988 83816 590 89618 495 35020 660 377
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 873 9728 601 3596 372 8077 154 913177 125
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 839 780630 968748 019376 6331 098 579
Čistý cash flow 208 812-117 051371 386-383 1021 098 579
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 415 7051 584 0301 562 6671 560 0781 253 203
Čistý zisk 1 061 3621 101 6081 103 7731 010 816965 304
Čistý zisk v minulom roku 1 101 6081 103 7731 010 816810 4601 036 655
Cudzie zdroje -11 704 497-11 634 583-11 526 370-11 332 332-11 909 244
Daň z príjmov 219 531304 646249 851296 5720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 304 646249 851296 572235 8450,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 219 531304 646249 851296 5720,0000
Dlhodobé bankové úvery 7 245 7367 832 3355 647 3856 153 8400,0000
Dlhodobé pohľadávky 136 801171 487205 983240 670197 640
Dlhodobý dlh 7 245 7367 832 3355 647 3856 153 8406 760 700
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,4699,6775,43109,51153,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,9561,6256,2448,3467,27
Doba obratu aktív 752,14776,74733,92746,69795,26
Doba obratu pohľadávok 92,19104,4480,74115,46157,94
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000115,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 104,9466,68125,2772,5079,58
EBIT v minulom roku 1 584 0301 562 6671 560 0781 337 5051 358 554
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 415 7051 584 0301 562 6671 560 0781 253 203
EBITDA 5 249 0165 519 1615 597 7775 328 6873 415 294
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 249 0165 519 1615 597 7775 328 6873 415 294
Finančná páka 2,362,402,472,662,77
Finančné účty 839 780630 968748 019376 6331 098 579
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 379 9275 860 1965 645 6525 326 4593 408 831
Krátkodobé pohľadávky 3 245 6963 586 2552 926 6534 425 8916 344 398
Krátkodobé záväzky 3 850 2942 399 0944 860 6082 930 2043 296 130
Krytie dlhovej služby 12,2011,049,878,885,19
Materiál 6 9556 9885 4095 42715 894
Nákladové úroky 134 812177 776209 043252 690287 899
Nákladové úroky v minulom roku 177 776209 043252 690291 200321 899
Náklady na predaný tovar 8 426 6468 381 4249 195 3299 934 27310 326 748
Neobežný majetok 23 127 48423 416 53524 458 56724 947 87925 264 840
Obežný majetok 4 392 4414 509 1844 003 0955 205 1977 656 511
Obrat neobežného majetku 0,57910,56080,57900,59130,5984
Obrat obežného majetku 3,052,913,542,831,97
Odpisy 3 859 5044 035 6604 037 5233 762 7181 913 253
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 929 7522 054 6722 023 7531 895 4841 913 253
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 929 7521 980 9882 013 7701 867 2340,0000
Osobné náklady 1 417 6131 334 6041 273 2581 260 1550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 1976 4354 8997 4386 463
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 809 6771 663 8951 796 0341 805 4890,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 920 8665 137 2685 141 2964 773 5342 878 557
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,503,563,903,820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94100,88480,93520,95912,50
Pohľadávky z obchodného styku 2 420 0032 217 0982 181 9981 953 5042 786 284
Pohotová likvidita II. stupeň 0,74151,030,55121,041,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -56,0599,40-31,0429,58-10,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,55-0,65841,78-1,523,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56520,57210,58260,61290,6272
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,331,371,441,631,73
Pridaná hodnota 4 965 8544 751 6234 966 7814 817 3524 791 828
Primárna platobná neschopnosť 0,85620,82140,90720,99890,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,972,902,963,476,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,972,902,963,476,05
Služby 1 366 7231 284 9281 102 0001 476 8811 140 238
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 597 17427 947 74728 476 34430 177 59332 940 406
Spotreba materiálu… 7 152 4457 189 8498 187 1098 550 4679 278 917
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 713 7529 232 3277 120 8267 531 5461 275 704
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 461 05413 306 78214 188 49714 754 23015 118 576
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 68 554173 73526 3872 6050,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 392 50013 133 04714 162 11014 751 62515 118 576
Účtovný cash flow 208 812-117 051371 386-383 1021 098 579
Úročený dlh 8 713 7529 232 3277 120 8267 531 5461 275 704
Úrokové krytie 10,508,917,486,174,35
Vlastné imanie 11 704 49711 634 58311 526 37011 332 33211 909 244
Všetky záväzky 15 597 20315 988 83816 590 89618 495 35020 660 377
Výnosy budúcich období dlhodobé 269 224295 474328 233314 905329 504
Výnosy budúcich období krátkodobé 26 25026 83129 71732 75041 281
Výsledok hospodárenia 1 419 6751 587 6361 565 5621 566 6301 481 866
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 419 6751 587 6361 565 5621 566 6301 481 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 061 3621 101 6081 103 7731 010 816965 304
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 101 6081 103 7731 010 816810 4601 036 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 280 8931 406 2541 353 6241 307 3881 192 196
Zásoby 6 9556 9885 4095 42715 894
Záväzky 15 597 20315 988 83816 590 89618 495 35020 660 377
Záväzky z obchodného styku 2 072 0491 821 1341 979 5411 951 3210,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 163 862142 697139 414114 6520,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 98 51014 54244 09331 1800,0000
Zisk pred zdanením 1 280 8931 406 2541 353 6241 307 3881 192 196
Zmena EBIT 0,89371,011,001,170,9225
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 38 39169 60021 0791 94420 175
Účtovné závierky