Magic Computers, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 84 09176 37594 031102 00799 514
Bežná likvidita III. stupeň 1,951,561,311,091,01
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000402,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5940-0,3468-1,08-1,67-7,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,74660,33530,47060,41810,4596
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,79791,042,294,0115,37
Celkové tržby 260 618272 000256 029314 6580,0000
Celkový dlh 37 31838 87965 47981 63593 434
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 783-13 002-30 787-34 109-42 767
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 78313 00230 78734 10942 767
Čistý cash flow 27 78313 00230 78734 10942 767
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 74211 39310 48719 7611 080
Čistý zisk 9 2768 9438 18015 3721 080
Čistý zisk v minulom roku 8 9438 18015 3723 7865 672
Cudzie zdroje -46 773-37 496-28 552-20 372-6 080
Daň z príjmov 2 4662 4502 3074 3890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 4502 3074 3891 0790,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4662 4502 3074 3890,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,2627,4830,3218,4027,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,1426,3726,4818,3025,75
Doba obratu aktív 117,98105,79134,60119,55120,37
Doba obratu pohľadávok 28,2627,4830,3218,4027,86
Doba obratu zásob 48,2153,2067,6968,3946,31
Doba splácania záväzkov 72,3974,74131,92141,44125,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,2153,7193,6595,61112,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 57,0434,8668,0946,160,0000
EBIT v minulom roku 11 39310 48719 7614 8655 672
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 74211 39310 48719 7611 080
EBITDA 16 93614 76114 73724 1617 007
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 93614 76114 73724 1617 007
Finančná páka 1,802,043,295,0116,37
Finančné účty 27 78313 00230 78734 10942 767
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5562-0,4909-0,3036-0,1997-0,0611
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55620,49090,30360,19970,0611
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 29430 08614 73724 0107 007
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44260,50770,69570,79970,9352
Krátkodobé pohľadávky 20 14119 83921 17815 70223 033
Krátkodobé záväzky 37 21538 77665 42081 57693 061
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29 32418 08533 76526 6250,0000
Náklady na predaný tovar 230 126236 401226 330275 317270 198
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 187 642189 366181 002210 521218 442
Neobežný majetok 11 38115 9338 50012 7505 595
Obežný majetok 72 71060 44285 53189 25793 517
Obrat aktív 3,093,452,713,053,03
Obrat neobežného majetku 22,8616,5430,0024,4353,93
Obrat obežného majetku 3,584,362,983,493,23
Obrat zásob 7,576,865,395,347,88
Odpisy 4 5524 4014 2504 2505 594
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 5524 4014 2504 2505 594
Osobné náklady 11 89311 33013 60514 4700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 642,00509,000,0000151,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 82813 34412 43019 6226 674
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,19830,23850,28650,75460,1776
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,25050,30300,36650,96720,1674
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,522,392,112,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,831,721,601,935,64
Pohľadávky z obchodného styku 19 34719 03618 49715 61121 290
Pohotová likvidita II. stupeň 1,290,84690,79430,61060,7114
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,68-2,88-0,9274-0,5973-0,1422
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44380,50910,69640,80030,9389
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,79791,042,294,0115,37
Pridaná hodnota 30 02327 11128 65536 12231 567
Primárna platobná neschopnosť 1,520,95001,831,710,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19830,23850,28650,75460,1776
Rýchla likvidita I. stupeň 0,74660,33530,47060,41810,4596
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,202,634,443,3813,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,202,634,443,3813,33
Služby 31 70333 72734 95353 46346 821
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 09176 37594 031102 00799 514
Spotreba materiálu… 10 78113 30810 37511 3334 935
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 260 149271 429254 985311 439301 765
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 9170,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 237 304225 894231 950280 750276 883
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 84537 61823 03530 68924 882
Účtovný cash flow 27 78313 00230 78734 10942 767
Vlastné imanie 46 77337 49628 55220 3726 080
Všetky záväzky 37 31838 87965 47981 63593 434
Výsledok hospodárenia 12 38411 90210 48719 9111 413
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 38411 90210 48719 9111 413
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 2768 9438 18015 3721 080
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 9438 18015 3723 7865 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 74211 39310 48719 7611 415
Zásoby 24 78627 60133 56639 44627 717
Záväzky 37 31838 87965 47981 63593 434
Záväzky z obchodného styku 29 32418 08533 76526 6250,0000
Zisk pred zdanením 11 74211 39310 48719 7611 415
Zmena EBIT 1,031,090,53074,060,1904
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 3750,00000,00000,0000
Účtovné závierky