Hriňovské strojárne, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 676 2669 655 4319 114 3037 091 2696 284 914
Aktivácia 26 71017 77454 00954 81045 342
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000395 664
Bežná likvidita III. stupeň 4,614,332,843,972,67
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000395 664
Časové rozlíšenie aktív 27 35815 74236 88920 22517 170
Časové rozlíšenie pasív 3 1814 6046 0287 45110 297
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6374-0,17300,12170,62630,0197
Celkové tržby 10 481 81114 550 83812 514 2809 978 3700,0000
Celkový dlh 1 375 4761 479 4942 029 9291 141 2051 411 436
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -145 849-855 361-1 066 291-846 622378 261
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 145 849855 3611 066 291846 62217 403
Čistý cash flow -709 512-210 930219 669631 04717 403
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 204 3011 374 0671 428 734557 241-257 515
Čistý zisk 137 3211 104 4371 145 072466 939-259 407
Čistý zisk v minulom roku 1 104 4371 145 072466 939624 995-944 180
Cudzie zdroje -8 297 609-8 171 333-7 078 346-5 942 613-4 863 181
Daň z príjmov 66 980269 630283 66290 3020,0000
Daň z príjmov v minulom roku 269 630283 66290 302-10 6400,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 66 980269 630283 66290 3020,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,3829,9927,6122,5470,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,9625,0120,9315,4461,03
Doba obratu aktív 348,60248,69276,98263,99294,88
Doba obratu pohľadávok 58,3829,9927,6122,5470,49
Doba obratu zásob 95 85181 42963 04331 34527 570
Doba splácania záväzkov 31 81130 38936 25912 36356,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,1031,4054,8537,5141,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 26 37824 48128 2979 1790,0000
EBIT v minulom roku 1 374 0671 428 734557 241615 748-944 180
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 204 3011 374 0671 428 734557 241-257 515
EBITDA 1 425 6772 499 9802 347 1781 579 626536 716
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 425 6772 499 9802 347 1781 579 626536 716
Finančná páka 1,171,181,291,191,29
Finančné účty 145 849855 3611 066 291846 62217 403
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8575-0,8463-0,7766-0,8380-0,7738
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85750,84630,77660,83800,7738
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 422 2342 494 9282 479 8581 616 866532 245
Krátkodobé pohľadávky 1 620 5221 164 320908 380605 5521 502 403
Krátkodobé záväzky 1 113 1191 218 9551 804 8841 007 620881 436
Krytie dlhovej služby 448,19543,00389,38212,0044,03
Materiál 1 404 0081 400 1871 396 6711 058 946638 363
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 892
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001 3930,0000
Náklady na predaný tovar 6 757 9169 355 3027 655 9676 701 4715 589 608
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 77214 64118 16929 74825 088
Neobežný majetok 4 528 5284 353 7023 964 5763 064 2292 852 936
Obežný majetok 5 120 3805 285 9875 112 8384 006 8153 414 808
Obrat aktív 1,051,471,321,381,24
Obrat neobežného majetku 2,243,253,033,202,73
Obrat obežného majetku 1,982,682,352,452,28
Odpisy 1 211 1661 116 770966 3361 029 090814 307
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 605 583558 385483 168514 545814 307
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 605 583558 385483 168514 5450,0000
Osobné náklady 2 606 1112 877 1802 467 8582 047 1010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 8899 3609 92011 1364 476
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00005,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 920 485978 1211 401 492742 3460,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 348 4872 221 2072 111 4081 496 029554 900
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77340,59770,56710,65990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 263,84328,81239,52104,270,3866
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,671,761,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88281,211,271,012,69
Pohľadávky z obchodného styku 1 303 566971 181688 622414 6571 300 727
Pohotová likvidita II. stupeň 1,611,661,111,451,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,6938,74-32,22-9,42-279,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00009,20
Pridaná hodnota 3 369 7954 814 1194 351 8993 101 9122 189 781
Primárna platobná neschopnosť 0,70811,012,051,800,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,13070,69910,58880,83410,0135
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,96480,59180,86480,72252,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,96480,59180,86480,72252,63
Služby 1 143 7261 616 3781 079 9401 045 187924 393
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 676 2669 655 4319 114 3037 091 2696 284 914
Spotreba materiálu… 5 756 9477 932 4396 891 7515 658 1174 714 185
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000395 664
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 137 63114 173 41512 082 1079 828 8167 779 389
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 2232 15471 30024 1880,0000
Tržby z predaja tovaru 19 90120 10327 21347 23431 209
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 111 50714 151 15811 983 5949 757 3947 748 180
Účtovný cash flow -709 512-210 930219 669631 04717 403
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000395 664
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-136,11
Vlastné imanie 8 297 6098 171 3337 078 3465 942 6134 863 181
Všetky záväzky 1 375 4761 479 4942 029 9291 141 2051 411 436
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 7583 1814 6056 0288 874
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 4231 4231 4231 4231 423
Výsledok hospodárenia 220 6201 384 1841 439 300567 974-302 506
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 220 6201 384 1841 439 300567 974-302 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 137 3211 104 4371 145 072466 939-259 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 104 4371 145 072466 939624 995-944 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 204 3011 374 0671 428 734557 241-308 989
Zásoby 3 354 0093 266 3063 138 1672 554 6411 895 002
Záväzky 1 375 4761 479 4942 029 9291 141 2051 411 436
Záväzky z obchodného styku 923 022982 0091 408 561748 0880,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 5373 8887 0695 7420,0000
Zisk pred zdanením 204 3011 374 0671 428 734557 241-308 989
Zmena EBIT 0,14870,96172,560,90500,2727
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 128 819190 382279 884-23 22928 716
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 128 819190 382279 884-23 22928 716
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 114,001 18012 8426 75024 915
Účtovné závierky