M-obchodné centrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 249 514227 09885 87794 49599 202
Bežná likvidita III. stupeň 1,210,98150,71050,67020,6153
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3956-12,11-1,51-1,57-1,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07550,50590,56680,62140,5683
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,9662,632,662,522,14
Celkové tržby 192 05145 59945 35146 56260 562
Celkový dlh 224 468223 52962 42567 65267 581
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 96760 467-35 385-42 036-38 405
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 90943 23635 38542 03638 405
Čistý cash flow 9 90943 23635 38542 03638 405
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 742-17 780-2 432-3 8182 435
Čistý zisk 21 478-19 884-3 392-4 7781 475
Čistý zisk v minulom roku -19 884-3 392-4 7781 4756 280
Cudzie zdroje -25 046-3 569-23 452-26 843-31 621
Daň z príjmov 2 6800,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 6800,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 958,9954,2172,1926,0219,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 730,0543,6037,2217,9315,44
Doba obratu aktív 5 6502 157691,17744,67606,59
Doba obratu pohľadávok 958,9954,2172,1926,0219,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 970811,73502,42533,13413,24
EBIT v minulom roku -17 780-2 432-3 8182 4357 240
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 742-17 780-2 432-3 8182 435
EBITDA -134 1806 3925 2134 68410 084
EBITDA marža -0,69870,14020,11490,10060,1665
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -134 1806 3925 2134 68410 084
Finančná páka 9,9663,633,663,523,14
Finančné účty 9 90943 23635 38542 03638 405
Hrubá marža -0,64560,31040,23100,21980,2545
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 217 57620 6695 1584 64211 734
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52580,37630,72690,71590,6812
Krátkodobé finančné výpomoci 24 876103 7030,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 42 3535 7078 9703 3023 180
Krátkodobé záväzky 131 18885 46362 42567 65267 581
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 19 7397 7433 9097 4006 653
Krytie dlhovej služby -84,713,040,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 5842 1040,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 1040,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 140 11324 27634 87636 08244 276
Neobežný majetok 60 53541 43841 52249 15757 617
Obežný majetok 188 979185 66044 35545 33841 585
Obrat aktív 0,06460,16920,52810,49020,6017
Obrat neobežného majetku 0,26630,92741,090,94221,04
Obrat obežného majetku 0,08530,20701,021,021,44
Odpisy 13 5159 5857 6358 4608 466
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 5159 5857 6358 4608 466
Osobné náklady 404,001 2130,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 106,0063,0056,0043,0017,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001,00001,00001,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 993-10 2994 2433 6829 941
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,05160,94820,78020,90280,6341
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -306,9111,670,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -8,911,311,371,211,82
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,61471,130,78020,90760,6434
Pohľadávky z obchodného styku 32 2424 5904 6252 2752 525
Pohotová likvidita II. stupeň 0,33490,25870,71050,67020,6153
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,53-0,0825-0,6628-0,6386-0,8234
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,2620,550,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89960,98430,72690,71590,6812
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,9662,632,662,522,14
Pridaná hodnota -123 99314 15310 47510 23515 416
Primárna platobná neschopnosť 0,61221,690,84523,252,63
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8575-5,57-0,1446-0,17800,0466
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06350,22860,56680,62140,5683
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,6734,9711,9714,446,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,6734,9711,9714,446,70
Služby 135 11220 82627 52123 41824 579
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 249 514227 09885 87794 49599 202
Spotreba materiálu… 5 0013 4507 35512 66419 697
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 24 876103 7030,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 192 05145 59945 35146 31760 525
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 175 9317 1700,00000,0000833,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 12038 42945 35146 31759 692
Účtovný cash flow 9 90943 23635 38542 03638 405
Úročený dlh 24 876103 7030,00000,00000,0000
Úrokové krytie 16,25-8,450,00000,00000,0000
Vlastné imanie 25 0463 56923 45226 84331 621
Všetky záväzky 224 468223 52962 42567 65267 581
Výsledok hospodárenia 25 848-17 717-2 422-3 7762 451
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 848-17 717-2 422-3 7762 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 478-19 884-3 392-4 7781 475
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -19 884-3 392-4 7781 4756 280
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 158-19 884-2 432-3 8182 435
Zásoby 136 717136 7170,00000,00000,0000
Záväzky 224 468223 52962 42567 65267 581
Záväzky z obchodného styku 19 7397 7433 9097 4006 653
Zisk pred zdanením 24 158-19 884-2 432-3 8182 435
Zmena EBIT -1,457,310,6370-1,570,3363
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 38821 6940,00000,00000,0000