EKOPAL ENERGY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 198 275800 319584 418347 585133 797
Bankové úvery 0,00000,00000,000014 9390,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,51140,55741,861,613,53
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000014 9390,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 1341 277835,001 62556,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,870,95530,84070,26430,1850
Celkové tržby 871 2701 224 818807 578645 5480,0000
Celkový dlh 780 100391 016266 92072 65420 888
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 334-143 932-2 29911 768-8 593
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 334143 9322 2993 1718 593
Čistý cash flow -138 598141 633-872,00551,008 593
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 571108 30448 22529 85183 124
Čistý zisk 8 87291 80542 56726 97181 358
Čistý zisk v minulom roku 91 80542 56726 97126 052-141 074
Cudzie zdroje -418 175-409 303-317 498-274 931-112 909
Daň z príjmov 2 40710 8824 7772 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 8824 7772 8801 3420,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 40710 8824 7772 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 137,7617,4556,9850,6597,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 127,5614,4140,3135,1297,97
Doba obratu aktív 501,99243,17273,97196,64206,93
Doba obratu pohľadávok 137,7617,4556,9850,6597,97
Doba obratu zásob 167,6210,7747,1222,25155,12
Doba splácania záväzkov 2 089276,1798,1256,5174,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 326,77118,7842,2732,6132,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 44963,7990,3252,640,0000
EBIT v minulom roku 108 30448 22529 85127 394-138 760
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 571108 30448 22529 85183 124
EBITDA 98 525293 096124 285113 73492 555
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 98 525293 096124 285113 73492 555
Finančná páka 2,871,961,841,261,18
Finančné účty 5 334143 9322 2993 1718 593
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3490-0,5114-0,5433-0,7910-0,8439
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34900,51140,54330,79100,8439
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 98 371339 532181 998113 46591 451
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65100,48850,15430,16580,1561
Krátkodobé pohľadávky 328 83557 430121 54189 53263 350
Krátkodobé záväzky 780 022390 93890 16957 64520 888
Krytie dlhovej služby 13,5152,18141,070,000052,41
Materiál 62 58715 25243 3020,00001 643
Nákladové úroky 7 2925 617881,000,00001 766
Nákladové úroky v minulom roku 5 617881,000,00000,00002 314
Náklady na predaný tovar 770 836984 583684 126563 118101 957
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 136 282516 689335 406372 3203 866
Neobežný majetok 799 385582 428416 441230 55860 155
Obežný majetok 396 756216 614167 142115 40273 586
Obrat aktív 0,72711,501,331,861,76
Obrat neobežného majetku 1,092,061,872,803,92
Obrat obežného majetku 2,205,554,665,593,21
Obrat zásob 2,1833,887,7516,402,35
Odpisy 79 800196 878104 79283 6148 327
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 90098 43952 39641 8078 327
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 39 90098 43952 39641 8070,0000
Osobné náklady 40 95718 21120 1819 6180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 154,00230,00251,00269,001 104
Ostatné záväzky z obchodného styku 541 18290 29582 99653 6910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 88 672288 683147 359110 58589 685
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02120,22430,13410,09300,7206
Podiel EBIT k aktívam 0,01550,13530,08250,08590,6213
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,01550,13530,08250,08590,6213
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04440,26460,09760,10300,7362
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,73700,41940,28170,22041,31
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,4511,904,688,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83171,010,75590,880116,10
Pohľadávky z obchodného styku 304 49047 41085 99762 06963 350
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43110,51831,381,303,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,02-2,89364,10-498,97-13,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -19,0125,22-0,98980,00004,87
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65100,48860,45670,20900,1561
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,870,95530,84070,26430,1850
Pridaná hodnota 100 434216 68694 47082 050134 050
Primárna platobná neschopnosť 1,781,900,96510,86500,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00740,11470,07280,07760,6081
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02120,22430,13410,09810,7206
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,921,332,150,63880,2257
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,921,332,150,63880,2257
Služby 248 523213 066185 177134 8704 664
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 198 275800 319584 418347 585133 797
Spotreba materiálu… 386 031254 828163 54355 92893 427
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000014 9390,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 871 2701 224 602807 578645 168236 007
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000023 33328 9820,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 83 702208 6155 750623 5181 397
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 787 568992 654772 84621 650234 610
Účtovný cash flow -138 598141 633-872,00551,008 593
Úročený dlh 0,00000,00000,000014 9390,0000
Úrokové krytie 2,5519,2854,740,000047,07
Vlastné imanie 418 175409 303317 498274 931112 909
Všetky záväzky 780 100391 016266 92072 65420 888
Výsledok hospodárenia 18 725108 53448 47530 12084 228
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 725108 53448 47530 12084 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 87291 80542 56726 97181 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 91 80542 56726 97126 052-141 074
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 279102 68747 34429 85181 358
Zásoby 62 58715 25243 30222 6991 643
Záväzky 780 100391 016266 92072 65420 888
Záväzky z obchodného styku 541 18290 29582 99653 6910,0000
Zisk pred zdanením 11 279102 68747 34429 85181 358
Zmena EBIT 0,17152,251,621,09-0,5990
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000011 0170,00000,00000,0000