KB press, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 78 339107 25881 66970 24755 369
Bankové úvery 14 70310 8430,00001 3823 336
Bežná likvidita III. stupeň 1,180,80071,151,442,01
Bežné bankové úvery 2 90610 8430,00000,00003 336
Časové rozlíšenie aktív 43,00291,00174,00419,0087,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,15520,39510,06790,9358-0,6630
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0919-0,1248-0,0257-0,54830,8782
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,363,682,681,801,53
Celkové tržby 93 67083 31193 164108 6260,0000
Celkový dlh 55 05884 35159 46945 18533 507
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 67210 426-9 468-9 594-11 159
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 031417,009 46810 97614 495
Čistý cash flow 3 614-9 051-1 508-23 45214 495
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 8262 573-1 5641 5671 805
Čistý zisk 374,00706,00-2 862278,00830,00
Čistý zisk v minulom roku 706,00-2 862278,002 9235 784
Cudzie zdroje -23 281-22 907-22 200-25 062-21 862
Daň z príjmov 184,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00671,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 184,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 11 7970,00000,00001 3820,0000
Dlhodobý dlh 11 7970,00000,00001 3820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 104,03234,29228,46169,26147,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,29112,42128,5791,9459,30
Doba obratu aktív 326,53470,85323,16237,31333,87
Doba obratu pohľadávok 104,03234,29228,46169,26147,13
Doba obratu zásob 849,85572,920,00000,000038,55
Doba splácania záväzkov 1 6213 273849,941 559127,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 163,88318,50231,78144,5099,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 296,441 864788,461 4590,0000
EBIT v minulom roku 2 573-1 5641 5674 3887 388
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 8262 573-1 5641 5671 805
EBITDA 28 89924 96810 23712 2384 166
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 89924 96810 23712 2384 166
Efektívna daňová sadzba 0,32970,5762-0,50470,77540,0000
Finančná páka 3,364,683,682,802,53
Finančné účty 4 031417,009 46810 97614 495
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 39623 9119 08811 0492 309
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50190,67640,71720,60890,2981
Krátkodobé pohľadávky 24 95853 37057 73750 10324 400
Krátkodobé záväzky 39 31672 55258 57642 77416 505
Krytie dlhovej služby 8,8427,5330,2937,204,27
Materiál 20 61312 7000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3 268907,00338,00329,00975,00
Nákladové úroky v minulom roku 907,00338,00329,00794,001 604
Náklady na predaný tovar 51 54055 58972 54488 76547 274
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 8538 09125 15510 0157 622
Neobežný majetok 28 69440 48014 2908 74915 582
Obežný majetok 49 60266 48767 20561 07939 700
Obrat aktív 1,120,77521,131,541,09
Obrat neobežného majetku 3,052,056,4612,353,88
Obrat obežného majetku 1,771,251,371,771,52
Obrat zásob 0,42950,63710,00000,00009,47
Odpisy 23 57021 33810 6529 4820,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 78510 6695 3264 7410,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 78510 6695 3264 7410,0000
Osobné náklady 19 29612 72513 17511 6110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0451 0571 1491 1891 857
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 542,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 19041 32354 33940 0240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 94422 0447 7909 760830,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53560,46180,66880,60220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,073,410,78311,930,2804
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,872,171,501,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84050,80900,82680,91410,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 14725 60932 49327 2169 834
Pohotová likvidita II. stupeň 0,68760,64851,151,441,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,442,5314,721,07-1,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,11-9,98-4,46-71,2814,87
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70280,78640,72820,64320,6052
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,363,682,681,801,53
Pridaná hodnota 36 02827 55619 70019 28113 257
Primárna platobná neschopnosť 1,731,611,671,470,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09550,00500,16160,25660,7306
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,913,385,813,698,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,913,385,813,698,04
Služby 35 48442 45937 90468 20830 260
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 78 339107 25881 66970 24755 369
Spotreba materiálu… 7 2035 0399 48510 5429 392
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 70310 8430,00001 3823 336
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87 56883 14592 244108 04660 531
Tržby z predaja tovaru 17 95214 55141 42115 95030 262
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 69 61668 59450 82392 09630 269
Účtovný cash flow 3 614-9 051-1 508-23 45214 495
Úročený dlh 14 70310 8430,00001 3823 336
Úrokové krytie 1,172,84-4,634,761,85
Vlastné imanie 23 28122 90722 20025 06221 862
Všetky záväzky 55 05884 35159 46945 18533 507
Výsledok hospodárenia 5 3293 630-415,002 7564 166
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 3293 630-415,002 7564 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 374,00706,00-2 862278,00830,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 706,00-2 862278,002 9235 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 558,001 666-1 9021 2381 335
Zásoby 20 61312 7000,00000,0000805,00
Záväzky 55 05884 35159 46945 18533 507
Záväzky z obchodného styku 7 19041 32354 33940 0240,0000
Zisk pred zdanením 558,001 666-1 9021 2381 335
Zmena EBIT 1,49-1,65-0,99810,35710,2443