LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 957 7253 296 9742 693 2712 582 4752 530 536
Aktivácia 116 03513 92413 1495 53917 720
Bežná likvidita III. stupeň 0,94972,113,252,732,84
Časové rozlíšenie aktív 20 78611 99812 16315 90317 171
Časové rozlíšenie pasív 568 898633 027419 302467 338475 316
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,390,8695-0,3700-0,4475-6,07
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,63-2,090,55500,62298,55
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,963,537,166,886,75
Celkové tržby 4 749 9023 103 9912 298 3082 101 0930,0000
Celkový dlh 1 785 8632 075 3561 995 4111 846 6511 790 134
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -189 694-1 028 613-1 540 398-1 437 320-1 609 068
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 189 7591 028 6131 540 3981 437 3201 609 068
Čistý cash flow -838 854-511 785103 078120 1511 609 068
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 178 063159 17246 96341 56624 042
Čistý zisk 130 359115 98637 51427 44224 042
Čistý zisk v minulom roku 115 98637 51427 44218 88222 826
Cudzie zdroje -602 964-588 591-278 558-268 486-265 086
Daň z príjmov 45 14142 6549 44914 1240,0000
Daň z príjmov v minulom roku 42 6549 44914 1248 7380,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 45 14142 6549 44914 1240,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,5951,3032,5621,136,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,5017,0732,5117,783,26
Doba obratu aktív 239,53428,85432,83539,12522,23
Doba obratu pohľadávok 20,5951,3032,5621,136,53
Doba obratu zásob 1 1790,00000,00004 521 2550,0000
Doba splácania záväzkov 993,540,00000,00003 520 20669,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,8031,8829,8540,2738,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 489,740,00000,00001 886 7950,0000
EBIT v minulom roku 159 17246 96341 56627 62022 826
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 178 063159 17246 96341 56624 042
EBITDA 525 500391 130225 822213 75890 949
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 525 500391 130225 822213 75890 949
Finančná páka 4,915,609,679,629,55
Finančné účty 189 7591 028 6131 540 3981 437 3201 609 068
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 673 989447 367223 974203 62178 243
Krátkodobé finančné výpomoci 65,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 254 295394 371202 581101 19531 636
Krátkodobé záväzky 318 621245 116185 728192 888188 277
Krytie dlhovej služby 0,91960,61740,53860,45740,1913
Materiál 12 29913 4587 5551 7987 795
Nákladové úroky 2 563532,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 532,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 391 0621 983 7341 649 2291 259 527989 537
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 117 0530,00000,000020,000,0000
Neobežný majetok 2 114 7791 444 336726 181780 317646 931
Obežný majetok 822 1601 840 6401 954 9271 786 2551 866 434
Obrat aktív 1,520,85110,84330,67700,6989
Obrat neobežného majetku 2,131,943,132,242,73
Obrat obežného majetku 5,481,521,160,97880,9476
Odpisy 380 276255 642182 616171 18054 539
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 190 138127 82191 30885 59054 539
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 190 138127 82191 30885 5900,0000
Osobné náklady 784 880553 651507 431652 5320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 895,001 2131 84812 65512 706
Ostatné záväzky z obchodného styku 157 057110 797115 400103 3860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 510 635371 628220 130198 62278 581
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06420,31200,57190,55660,6359
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70340,67320,81581,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,530,00000,000024 4440,7904
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,421,491,230,74920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95771,020,90140,593514,29
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1861-0,18240,04540,06870,9098
Pohľadávky z obchodného styku 253 080131 247202 30685 15415 821
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52371,632,902,352,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,71881,15-2,70-2,23-0,1647
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -327,29-962,000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60380,62950,74090,71510,7074
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,963,537,166,886,75
Pridaná hodnota 1 115 911822 386621 980488 882779 136
Primárna platobná neschopnosť 0,62060,84420,57041,210,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,21381,172,552,182,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,405,318,848,6419,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,405,318,848,6419,68
Služby 3 050 7071 998 7941 435 1041 081 161917 085
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 957 7253 296 9742 693 2712 582 4752 530 536
Spotreba materiálu… 311 958196 757185 727215 13268 614
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 65,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 581 6652 834 8452 271 2091 749 6681 768 673
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 74 69228 7250,00001 2590,0000
Tržby z predaja tovaru 120 0200,00000,000020,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 386 9532 806 1202 271 2091 748 3891 768 673
Účtovný cash flow -838 854-511 785103 078120 1511 609 068
Úročený dlh 65,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 69,47299,200,00000,00000,0000
Vlastné imanie 602 964588 591278 558268 486265 086
Všetky záväzky 1 785 8632 075 3561 995 4111 846 6511 790 134
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,0000633 027419 302467 338475 316
Výnosy budúcich období krátkodobé 568 8980,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 178 842158 41042 60643 66136 410
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 178 842158 41042 60643 66136 410
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 130 359115 98637 51427 44224 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 115 98637 51427 44218 88222 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 175 500158 64046 96341 56636 945
Zásoby 378 106417 656211 948247 740225 730
Záväzky 1 785 8632 075 3561 995 4111 846 6511 790 134
Záväzky z obchodného styku 157 057110 797115 400103 3860,0000
Zisk pred zdanením 175 500158 64046 96341 56636 945
Zmena EBIT 1,123,391,131,501,05
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -27 379197 893-41 54731 247-21 558
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -27 379197 893-41 54731 247-21 558
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 41 0745 803600,00176,000,0000
Účtovné závierky