GREENPON s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 384 1091 634 7511 589 2331 749 6491 573 923
Aktivácia 47 22810 9258 27914 06413 513
Bankové úvery 663 642769 832379 353480 917544 289
Bežná likvidita III. stupeň 0,63481,140,64080,66160,5646
Bežné bankové úvery 400 486401 412379 353408 997361 513
Časové rozlíšenie aktív 1 054680,001 0291 2131 855
Časové rozlíšenie pasív 1 8002 0471 1750,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 13,982,513,684,665,61
Celkové tržby 1 356 4541 870 9081 589 8632 292 1071 677 932
Celkový dlh 1 290 0081 167 4551 248 3801 440 6381 335 904
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 866 846708 231874 857929 490783 974
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 22864 65756 29047 60535 600
Čistý cash flow -36 4298 3678 68512 00513 011
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -74 976187 07664 191124 85636 986
Čistý zisk -72 949125 57130 66770 9924 236
Čistý zisk v minulom roku 125 57130 66770 9924 2361 166
Cudzie zdroje -92 301-465 249-339 678-309 011-238 019
Daň z príjmov -23 15535 8993 99019 450-620,00
Daň z príjmov v minulom roku 35 8993 99019 450-620,00691,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti -23 15535 8993 99019 450-620,00
Dlhodobé bankové úvery 263 156368 4200,000071 920182 776
Dlhodobé pohľadávky 15 00053 55053 55053 55053 550
Dlhodobý dlh 263 156368 4200,000071 920182 776
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,7252,7147,9437,0043,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,4029,0725,1821,5621,12
Doba obratu aktív 391,24303,26351,42299,35361,32
Doba obratu pohľadávok 77,9662,6459,7846,1655,83
Doba obratu zásob 14 61918 0315 816608,451 490
Doba splácania záväzkov 15 42912 1603 110411,051 752
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 101,4461,5758,1569,77106,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11 7039 1312 483338,341 459
EBIT v minulom roku 187 07664 191124 85636 98640 348
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -74 976187 07664 191124 85636 986
EBITDA 78 888348 028211 945276 558191 704
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 78 888348 028211 945276 558191 704
Finančná páka 15,003,514,685,666,61
Finančné účty 28 22864 65756 29047 60535 600
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 94 797344 768219 944273 930426 739
Krátkodobé finančné výpomoci 231 4323 056551 794496 178275 285
Krátkodobé pohľadávky 260 808284 137216 786216 256189 636
Krátkodobé záväzky 358 878331 882262 983407 797463 470
Krytie dlhovej služby 3,4412,596,908,045,74
Materiál 283 188442 393329 599356 131286 178
Nákladové úroky 21 12825 60629 53434 41433 370
Nákladové úroky v minulom roku 25 60629 53434 41433 37038 491
Náklady na predaný tovar 864 4511 179 9841 029 4881 372 3351 044 137
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 4909 96230 869362 11496 558
Neobežný majetok 738 967739 614769 689827 387899 183
Obežný majetok 644 088894 457818 515921 049672 885
Obrat aktív 0,93291,201,041,221,01
Obrat neobežného majetku 1,752,662,142,581,77
Obrat obežného majetku 2,002,202,022,322,36
Obrat zásob 0,02500,02020,06280,59990,2450
Odpisy 163 238159 260153 144152 622181 586
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 81 61979 63076 57276 31190 793
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 81 61979 63076 57276 31190 793
Osobné náklady 406 335450 711447 332546 122423 346
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3515 6865 4213 0926 329
Ostatné záväzky z obchodného styku 272 216249 209209 974335 660386 055
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 90 289284 831183 811223 614185 822
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95250,58510,72010,71760,7756
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 50,2577,3320,122,105,65
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,051,711,391,391,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74901,261,031,090,9023
Pohľadávky z obchodného styku 213 669156 703113 869125 99392 007
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,53-55,61-39,11-25,74-18,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,720,32680,29410,34880,3899
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,64670,47280,58590,55850,5207
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93200,71410,78550,82340,8488
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 13,982,513,684,665,61
Pridaná hodnota 426 602770 355621 166761 012545 816
Primárna platobná neschopnosť 1,271,591,842,664,20
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,79030,26990,09030,22970,0178
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,353,355,895,216,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,353,355,895,216,97
Služby 185 945171 353152 134190 024214 228
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 384 1091 634 7511 589 2331 749 6491 573 923
Spotreba materiálu… 722 641900 173773 928977 658692 535
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 895 074772 888931 147977 095819 574
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 47 2280,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 300 4081 968 7821 657 3642 133 5791 710 635
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 1301 2136 710232,00120 682
Tržby z predaja tovaru 14 07511 02431 054394 859118 886
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 277 2031 956 5451 619 6001 738 4881 471 067
Účtovný cash flow -36 4298 3678 68512 00513 011
Úročený dlh 895 074772 888931 147977 095819 574
Úrokové krytie -3,557,312,173,631,11
Vlastné imanie 92 301465 249339 678309 011238 019
Všetky záväzky 1 290 0081 167 4551 248 3801 440 6381 335 904
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 8002 0471 1750,00000,0000
Výsledok hospodárenia -75 220189 98165 511124 16841 817
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -75 220189 98165 511124 16841 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -72 949125 57130 66770 9924 236
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 125 57130 66770 9924 2361 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -96 104161 47034 65790 4423 616
Zásoby 340 052492 113491 889603 638394 099
Záväzky 1 290 0081 167 4551 248 3801 440 6381 335 904
Záväzky z obchodného styku 272 216249 209209 974335 660386 055
Zisk pred zdanením -96 104161 47034 65790 4423 616
Zmena EBIT -0,40082,910,51413,380,9167
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 5 397-109 421-80 836143 397-54 329
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 5 397-109 421-80 836143 397-54 329
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000088 983
Účtovné závierky