P 5, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 306 571295 742287 137250 674199 504
Bankové úvery 61 2800,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,000,90910,70210,58690,5052
Bežné bankové úvery 16 3200,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 010814,001 7791 514640,00
Časové rozlíšenie pasív 315,00374,00372,00263,00285,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,22340,0576-1,02-2,23-359,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,673,2017,2839,751 716
Celkové tržby 1 723 0641 746 9481 660 1961 568 4200,0000
Celkový dlh 191 527225 067271 075244 266199 103
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 912-103 817-107 869-91 895-41 671
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 78 192103 817107 86991 89541 671
Čistý cash flow -25 625-4 05215 97413 69741 671
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 50 57659 58312 197-570,00-3 301
Čistý zisk 47 81454 6109 545-4 102-3 301
Čistý zisk v minulom roku 54 6109 545-4 10210 132-3 477
Cudzie zdroje -114 729-70 301-15 690-6 145-116,00
Daň z príjmov 2 5654 9732 6523 5320,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 9732 6523 5324 3970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 5654 9732 6523 5320,0000
Dlhodobé bankové úvery 44 9600,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00003 3855 4785 2508 054
Dlhodobý dlh 44 9600,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,036,075,903,152,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,676,075,902,481,30
Doba obratu aktív 65,1262,0063,2258,8845,87
Doba obratu pohľadávok 6,036,787,114,393,90
Doba obratu zásob 9,6516,9913,559,7712,63
Doba splácania záväzkov 32,0754,4368,3465,5748,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,4546,8059,5257,2245,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2,3523,5335,4736,870,0000
EBIT v minulom roku 59 58312 197-570,0014 529-3 477
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 50 57659 58312 197-570,00-3 301
EBITDA 84 66485 46940 03722 05318 854
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 84 66485 46940 03722 05318 854
Efektívna daňová sadzba 0,05090,08350,2174-6,200,0000
Finančná páka 2,674,2118,3040,791 720
Finančné účty 78 192103 817107 86991 89541 671
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 77 00378 14133 57215 97814 023
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42150,75480,94150,97190,9860
Krátkodobé pohľadávky 28 39128 95026 80813 4228 926
Krátkodobé záväzky 129 231223 224270 339243 628196 718
Krytie dlhovej služby 429,770,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 197,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 572 2281 593 1131 544 2891 475 0611 479 441
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 470 8941 496 8831 443 8481 356 0911 394 930
Neobežný majetok 160 07589 09191 600102 28891 932
Obežný majetok 145 486205 837193 758146 872106 932
Obrat aktív 5,615,895,776,207,96
Obrat neobežného majetku 10,7419,5418,1015,1917,27
Obrat obežného majetku 11,818,468,5610,5814,84
Obrat zásob 37,8121,4826,9437,3528,89
Odpisy 25 76018 55821 37616 29615 926
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 8809 27910 6888 14815 926
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 8809 27910 6888 1480,0000
Osobné náklady 67 19267 18575 66868 5540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 9957 3286 4656 0754 831
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 45996 517140 328136 9750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 57473 16830 92112 19412 625
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,27170,77680,6083-0,6675-28,46
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,28570,82590,7425-0,0840-1,32
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45960,45440,66650,86890,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,182,201,501,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,571,721,170,92996,78
Pohľadávky z obchodného styku 21 96828 95026 80810 5515 671
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73760,59740,50410,43800,2601
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,4817,35-0,9822-0,4486-0,0028
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -130,080,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62470,76100,94410,97440,9980
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,673,2017,2839,751 716
Pridaná hodnota 146 191147 855113 53378 898107 910
Primárna platobná neschopnosť 0,43063,335,2312,980,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,41680,77680,6083-0,6675-28,46
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53610,46430,39850,37680,2115
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,262,636,7711,0810,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,262,636,7711,0810,56
Služby 56 86153 99161 73576 25036 662
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 306 571295 742287 137250 674199 504
Spotreba materiálu… 44 47342 23938 70642 72047 849
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 61 2800,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 719 0861 740 9681 657 8221 553 9591 587 351
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 667,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 642 4981 663 5021 598 0581 497 7461 526 831
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 75 92177 46659 76456 21360 520
Účtovný cash flow -25 625-4 05215 97413 69741 671
Úročený dlh 61 2800,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 256,730,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 114 72970 30115 6906 145116,00
Všetky záväzky 191 527225 067271 075244 266199 103
Výsledok hospodárenia 59 57166 91118 6615 7572 928
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59 57166 91118 6615 7572 928
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 47 81454 6109 545-4 102-3 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 54 6109 545-4 10210 132-3 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 50 37959 58312 197-570,00-1 901
Zásoby 38 90369 68553 60336 30548 281
Záväzky 191 527225 067271 075244 266199 103
Záväzky z obchodného styku 9 45996 517140 328136 9750,0000
Zisk pred zdanením 50 37959 58312 197-570,00-1 901
Zmena EBIT 0,84884,89-21,40-0,03920,9494

Činnosti firmy
Údržba ciest a komunikácií
Sprostredkovanie obchodu
Zemné, búračské, výkopové práce
Prevádzkovanie autoumyvárne
Maloobchodný predaj pohonných hmôt, predaj súčiastok a príslušenstva
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Služby spojené so základaním a úpravou záhrad, parkov a verejných plôch
Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia podnikov, manažérske služby..
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Reklamné a propagačné služby v rozsahu voľnej živnosti
Kopírovacia a fotografická činnosť
Administratívne, kancelárske a sekretárske služby
Prieskum trhu a verejnej mienky
Spracovanie údajov a služby s tým spojené
Manipulácia s tovarom - prekládka
Práce so špeciálnymi mechanizmami
Odťahovacia služba s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Skladovanie okrem prevádzok verejných skladov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Upratovacie služby
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
Pohostinská činnosť
Nákup a predaj motorových vozidiel
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Maloobchodný predaj tovaru prostredníctvom predajných automatov
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie školení, kurzov a seminárov