BANSKÝ DOM, s.r.o. ,,v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,0000181,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,090,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,00002 3080,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-181,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000181,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -181,00181,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -372,00-249,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -372,00-249,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -249,00-288,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,00002 1270,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00007 0080,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -249,00-288,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -372,00-249,000,00000,00000,0000
EBITDA -568,00-100,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -568,00-100,000,00000,00000,0000
Finančné účty 0,0000181,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,000011,750,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-11,750,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -372,00-249,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,000010,610,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00001 9200,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 568,00100,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,0000181,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 42,00149,000,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 238,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -372,00-249,000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-1,380,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-1,380,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,000011,750,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,000012,750,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,090,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -568,00-100,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-1,380,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-23,080,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-23,080,00000,00000,0000
Služby 568,00100,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000181,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -181,00181,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-2 1270,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,00002 3080,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -568,00-100,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -568,00-100,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -372,00-249,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -249,00-288,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -372,00-249,000,00000,00000,0000
Záväzky 0,00002 3080,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -372,00-249,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,490,86460,00000,00000,0000