DRU a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 586 4295 993 5705 639 1585 611 9925 066 019
Aktivácia 9 44410 49311 69820 20614 921
Bežná likvidita III. stupeň 2,753,645,294,115,49
Časové rozlíšenie aktív 17 86920 1766 52821 75129 171
Časové rozlíšenie pasív 594 712279 370120 948187 91518 098
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0396-0,39951,22-0,41983,42
Celkové tržby 7 469 8847 098 2776 834 9696 338 2250,0000
Celkový dlh 1 289 0861 170 0401 221 0441 338 4881 352 068
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 544 843-1 577 595-1 860 756-1 223 802-1 822 965
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 544 8431 577 5951 860 7561 223 8021 822 965
Čistý cash flow -32 752-283 161636 954-206 5681 822 965
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 328 419458 548404 378380 501249 128
Čistý zisk 258 472346 994311 577296 673249 128
Čistý zisk v minulom roku 346 994311 577296 673282 681233 475
Cudzie zdroje -4 702 631-4 544 160-4 297 166-4 085 589-3 695 853
Daň z príjmov 69 930111 51892 80183 7920,0000
Daň z príjmov v minulom roku 111 51892 80183 79280 4150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 69 930111 51892 80183 7920,0000
Dlhodobé pohľadávky 185 325156 557186 587182 868105 237
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,7184,0860,9968,2455,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,6971,7358,7450,5954,58
Doba obratu aktív 328,97312,94308,09328,74323,43
Doba obratu pohľadávok 101,9792,2671,1878,9562,08
Doba obratu zásob 1 117 035888 967942 118258 502336 790
Doba splácania záväzkov 1 888 7881 616 9361 151 874331 98563,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,3537,0128,6228,8233,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 415 4751 224 231672 027186 7050,0000
EBIT v minulom roku 458 548404 378380 501363 096233 475
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 328 419458 548404 378380 501249 128
EBITDA 1 830 1001 817 4251 826 0461 558 682724 231
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 830 1001 817 4251 826 0461 558 682724 231
Finančná páka 1,401,321,311,371,37
Finančné účty 1 544 8431 577 5951 860 7561 223 8021 822 965
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7140-0,7582-0,7620-0,7280-0,7295
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71400,75820,76200,72800,7295
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 849 1941 862 8191 831 4861 564 134721 904
Krátkodobé pohľadávky 1 856 1381 610 4011 116 2831 164 914867 229
Krátkodobé záväzky 827 962708 794523 866492 065532 396
Krytie dlhovej služby 3,107,0917,759,191 848
Materiál 320 079247 501265 403249 963199 120
Nákladové úroky 17,0036,000,000036,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 36,000,000036,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 835 6323 821 4613 618 5433 437 8073 082 055
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 160,00160,00166,00541,00326,00
Neobežný majetok 2 492 5952 237 1652 040 5342 635 5071 940 613
Obežný majetok 4 075 9653 736 2293 592 0962 954 7343 096 235
Obrat aktív 1,111,171,181,111,13
Obrat neobežného majetku 2,933,123,272,362,95
Obrat obežného majetku 1,791,871,862,111,85
Odpisy 1 508 3341 379 7061 427 6421 192 840367 154
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 754 167689 853713 821596 420367 154
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 754 167689 853713 821596 4200,0000
Osobné náklady 2 459 5162 145 0472 009 0681 823 9870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6761 7281 7101 9282 327
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 620 482536 649305 634276 7320,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 766 8061 726 7001 739 2191 489 513616 282
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70820,67780,65610,65300,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 21 70619 78018 4475 1630,8661
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,411,481,521,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87530,89790,89110,92597,18
Pohľadávky z obchodného styku 1 154 9361 373 8911 075 084863 709854 871
Pohotová likvidita II. stupeň 2,403,254,633,544,94
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 143,5816,05-6,7519,78-2,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 927-7 8660,0000-5 7380,0000
Pridaná hodnota 3 472 9823 164 8003 062 2802 793 2592 635 133
Primárna platobná neschopnosť 0,53720,39060,28430,32040,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,091,602,891,803,31
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,70440,64380,66870,85871,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,70440,64380,66870,85871,87
Služby 1 485 1791 548 4881 529 0081 374 905962 220
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 586 4295 993 5705 639 1585 611 9925 066 019
Spotreba materiálu… 2 389 1902 262 5632 131 6712 082 7432 080 114
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 324 0937 018 2676 762 2876 242 0605 719 180
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 5 9763 98477 8897 3041 992
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 38423 5613 5753 6900,0000
Tržby z predaja tovaru 276,00191,00201,00393,00451,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 307 4576 990 5316 680 6226 230 6735 716 737
Účtovný cash flow -32 752-283 161636 954-206 5681 822 965
Úrokové krytie 19 31912 7370,000010 5690,0000
Vlastné imanie 4 702 6314 544 1604 297 1664 085 5893 695 853
Všetky záväzky 1 289 0861 170 0401 221 0441 338 4881 352 068
Výnosy budúcich období dlhodobé 424 029164 06935 752102 4790,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 165 78592 39467 11867 118392,00
Výsledok hospodárenia 330 816442 996401 572369 513356 432
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 330 816442 996401 572369 513356 432
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 258 472346 994311 577296 673249 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 346 994311 577296 673282 681233 475
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 328 402458 512404 378380 465331 670
Zásoby 489 659389 684428 470383 150300 804
Záväzky 1 289 0861 170 0401 221 0441 338 4881 352 068
Záväzky z obchodného styku 620 482536 649305 634276 7320,0000
Zisk pred zdanením 328 402458 512404 378380 465331 670
Zmena EBIT 0,71621,131,061,051,07
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 29 453-20 74330 604176,00-54 316
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 29 453-20 74330 604176,00-54 316
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 33418 284407,0019,00645,00
Účtovné závierky