RUPOS,s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 25514 42813 48010 42611 357
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000079,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,930,93560,42190,49420,2363
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,730,75730,31510,17200,0558
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30620,53310,66280,45152,14
Celkové tržby 33 47535 93739 31637 7740,0000
Celkový dlh 3 5765 0175 3733 2437 736
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 701-3 610-1 626-530,00-405,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 7013 6101 626530,00405,00
Čistý cash flow 5 7013 6101 626530,00405,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 7481 7841 8841 634-951,00
Čistý zisk 2 2681 3041 4041 634-951,00
Čistý zisk v minulom roku 1 3041 4041 1541 912-2 439
Cudzie zdroje -11 679-9 411-8 107-7 183-3 621
Daň z príjmov 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 7 4838 5489 8837 4837 528
Doba obratu aktív 166,34146,54125,14100,74107,40
Doba obratu pohľadávok 81,5986,8291,7572,3171,65
Doba obratu zásob 16,8521,2912,4222,0928,41
Doba splácania záväzkov 85,35119,38116,3268,57102,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,9648,4247,9029,7868,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 53,7884,0449,5343,670,0000
EBIT v minulom roku 1 7841 8841 6342 392-2 439
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 7481 7841 8841 634-951,00
EBITDA 3 2642 2102 2991 962-22,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 2642 2102 2991 962-22,00
Finančná páka 1,311,531,661,453,14
Finančné účty 5 7013 6101 626530,00405,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7656-0,6523-0,6014-0,6890-0,3188
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76560,65230,60140,68900,3188
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7481 7841 8841 634-257,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21620,33040,38280,29560,6393
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000048,00
Krátkodobé záväzky 3 2984 7675 1603 0827 261
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 0783 3562 1971 9630,0000
Náklady na predaný tovar 22 31423 32123 21223 00225 833
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 10414 57516 19116 40616 227
Neobežný majetok 1 4201 4201 4201 4202 113
Obežný majetok 13 83513 00812 0609 0069 244
Obrat aktív 2,192,492,923,623,40
Obrat neobežného majetku 23,5725,3127,6926,6018,27
Obrat obežného majetku 2,422,763,264,194,18
Obrat zásob 21,6717,1529,3816,5212,85
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000694,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000694,00
Osobné náklady 7 2839 89213 36512 3440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 516,00426,00415,00328,00235,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 2681 3041 4041 634-257,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65250,78410,82990,83560,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,79130,86560,99460,90040,4926
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,281,201,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,531,281,201,2018,39
Pohotová likvidita II. stupeň 1,730,75730,31510,17200,0624
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,05-2,61-4,99-13,55-8,94
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23440,34770,39860,31100,6812
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30620,53310,66280,45152,14
Pridaná hodnota 11 16112 61616 10414 77212 763
Rýchla likvidita I. stupeň 1,730,75730,31510,17200,0558
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,102,272,341,65-351,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,102,272,341,65-351,64
Služby 2 8974 9632 8382 5223 326
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 25514 42813 48010 42611 357
Spotreba materiálu… 5 3133 7834 1834 0746 359
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 33 47535 93739 31637 77438 596
Tržby z predaja tovaru 28 67531 13734 35635 44437 101
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 8004 8004 9602 3301 495
Účtovný cash flow 5 7013 6101 626530,00405,00
Vlastné imanie 11 6799 4118 1077 1833 621
Všetky záväzky 3 5765 0175 3733 2437 736
Výsledok hospodárenia 3 2642 2102 2991 962-716,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 2642 2102 2991 962-716,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 2681 3041 4041 634-951,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 3041 4041 1541 912-2 439
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 7481 7841 8841 634-951,00
Zásoby 651,00850,00551,00993,001 263
Záväzky 3 5765 0175 3733 2437 736
Záväzky z obchodného styku 2 0783 3562 1971 9630,0000
Zisk pred zdanením 2 7481 7841 8841 634-951,00
Zmena EBIT 1,540,94691,150,68310,3899