SIGNÁL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 36 30638 92349 32920 1120,0000
Bežná likvidita III. stupeň 20,994,041,761,680,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000241,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9342-1,07-1,13-2,580,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 19,784,041,671,620,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06130,27990,69181,670,0000
Celkové tržby 51 95422 81855 3330,00000,0000
Celkový dlh 2 0988 51220 17112 5870,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 958-32 443-32 949-19 4370,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 95832 44332 94919 4370,0000
Čistý cash flow 31 95832 44332 94919 4370,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 757-2 65514 4259 3050,0000
Čistý zisk 3 797-3 61511 0669 3050,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 6154 86810 0906 4870,0000
Cudzie zdroje -34 208-30 411-29 158-7 5250,0000
Daň z príjmov 960,00960,003 3590,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 7722 8690,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,003 3590,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,360,275513,423,960,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,360,27556,873,960,0000
Doba obratu aktív 264,80630,77378,59183,490,0000
Doba obratu pohľadávok 14,360,275513,423,960,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000152,480,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,79130,13151,12109,530,0000
EBIT v minulom roku -2 6556 64012 9596 4870,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 757-2 65514 4259 3050,0000
EBITDA 7 2221 4008 80312 4850,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 2221 4008 80312 4850,0000
Finančná páka 1,061,281,692,670,0000
Finančné účty 31 95832 44332 94919 4370,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9422-0,7813-0,5911-0,37420,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94220,78130,59110,37420,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 7511 72423 85312 1060,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04450,20630,39920,59700,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 96917,001 749434,000,0000
Krátkodobé záväzky 1 6168 03019 69012 0060,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -516,002 0691 4910,00000,0000
Náklady na predaný tovar 42 47218 52836 83428 7390,0000
Neobežný majetok 2 3796 46314 6310,00000,0000
Obežný majetok 33 92732 46034 69819 8710,0000
Obrat aktív 1,380,57870,96411,990,0000
Obrat neobežného majetku 21,043,483,250,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,480,69391,372,010,0000
Odpisy 4 0844 0841 7020,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 0844 0841 7020,00000,0000
Osobné náklady -14,002 2611 4310,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 291,00266,00396,00379,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 881469,0012 7689 3050,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1110-0,11890,37951,240,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1371-0,08590,48671,150,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,88020,83350,66790,96640,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,00180,56600,13340,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,61511,420,59550,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -540,861,777,490,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,860,62963,420,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,63861,440,69280,48580,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 96917,00895,00434,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 20,994,041,761,680,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-0,9374-0,8849-0,38710,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,05780,21870,40890,62580,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06130,27990,69181,670,0000
Pridaná hodnota 7 5723 99510 72411 2690,0000
Primárna platobná neschopnosť -0,2621121,711,670,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1110-0,11890,37951,240,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 19,784,041,671,620,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,29056,082,291,010,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,29056,082,291,010,0000
Služby 11 8985 9158 2477 5410,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 30638 92349 32920 1120,0000
Spotreba materiálu… 30 57412 61328 58721 1980,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 95422 81855 28140 0080,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 910295,007 7230,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 04422 52347 55840 0080,0000
Účtovný cash flow 31 95832 44332 94919 4370,0000
Vlastné imanie 34 20830 41129 1587 5250,0000
Všetky záväzky 2 0988 51220 17112 5870,0000
Výsledok hospodárenia 5 048-2 38914 82412 4850,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 048-2 38914 82412 4850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 797-3 61511 0669 3050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 6154 86810 0906 4870,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 757-2 65514 42512 1070,0000
Záväzky 2 0988 51220 17112 5870,0000
Záväzky z obchodného styku -516,002 0691 4910,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 757-2 65514 42512 1070,0000
Zmena EBIT -1,79-0,39981,111,430,0000