SIGNÁL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 44 35936 30638 92349 32920 112
Bežná likvidita III. stupeň 21,4420,994,041,761,68
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000241,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-0,9342-1,07-1,13-2,58
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 21,4419,784,041,671,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06100,06130,27990,69181,67
Celkové tržby 37 69551 95422 81855 3330,0000
Celkový dlh 2 5512 0988 51220 17112 587
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 359-31 958-32 443-32 949-19 437
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 35931 95832 44332 94919 437
Čistý cash flow 44 35931 95832 44332 94919 437
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 7504 757-2 65514 4259 305
Čistý zisk 7 6003 797-3 61511 0669 305
Čistý zisk v minulom roku 3 797-3 6154 86810 0906 487
Cudzie zdroje -41 808-34 208-30 411-29 158-7 525
Daň z príjmov 1 150960,00960,003 3590,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 7722 8690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 150960,00960,003 3590,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000014,360,275513,423,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000014,360,27556,873,96
Doba obratu aktív 441,29264,80630,77378,59183,49
Doba obratu pohľadávok 0,000014,360,275513,423,96
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000152,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,5811,79130,13151,12109,53
EBIT v minulom roku 4 757-2 6556 64012 9596 487
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 7504 757-2 65514 4259 305
EBITDA 10 4357 2221 4008 80312 485
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 4357 2221 4008 80312 485
Finančná páka 1,061,061,281,692,67
Finančné účty 44 35931 95832 44332 94919 437
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9425-0,9422-0,7813-0,5911-0,3742
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94250,94220,78130,59110,3742
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 13510 7511 72423 85312 106
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04660,04450,20630,39920,5970
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 96917,001 749434,00
Krátkodobé záväzky 2 0691 6168 03019 69012 006
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -603,00-516,002 0691 4910,0000
Náklady na predaný tovar 25 89842 47218 52836 83428 739
Neobežný majetok 0,00002 3796 46314 6310,0000
Obežný majetok 44 35933 92732 46034 69819 871
Obrat aktív 0,82711,380,57870,96411,99
Obrat neobežného majetku 0,000021,043,483,250,0000
Obrat obežného majetku 0,82711,480,69391,372,01
Odpisy 2 3804 0844 0841 7020,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3804 0844 0841 7020,0000
Osobné náklady 14,00-14,002 2611 4310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 310,00291,00266,00396,00379,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 9807 881469,0012 7689 305
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18180,1110-0,11890,37951,24
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,20690,1371-0,08590,48671,15
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,88020,83350,66790,9664
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0013-0,00180,56600,13340,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,180,61511,420,59550,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 770,86-540,861,777,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,511,860,62963,420,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,210,63861,440,69280,4858
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 96917,00895,00434,00
Pohotová likvidita II. stupeň 21,4420,994,041,761,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9425-1,07-0,9374-0,8849-0,3871
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,05750,05780,21870,40890,6258
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06100,06130,27990,69181,67
Pridaná hodnota 10 7927 5723 99510 72411 269
Primárna platobná neschopnosť 0,0000-0,2621121,711,670,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18180,1110-0,11890,37951,24
Rýchla likvidita I. stupeň 21,4419,784,041,671,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,24450,29056,082,291,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,24450,29056,082,291,01
Služby 8 15311 8985 9158 2477 541
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 35936 30638 92349 32920 112
Spotreba materiálu… 17 74530 57412 61328 58721 198
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 69551 95422 81855 28140 008
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 0051 910295,007 7230,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 69050 04422 52347 55840 008
Účtovný cash flow 44 35931 95832 44332 94919 437
Vlastné imanie 41 80834 20830 41129 1587 525
Všetky záväzky 2 5512 0988 51220 17112 587
Výsledok hospodárenia 9 0605 048-2 38914 82412 485
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 0605 048-2 38914 82412 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 6003 797-3 61511 0669 305
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 797-3 6154 86810 0906 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 7504 757-2 65514 42512 107
Záväzky 2 5512 0988 51220 17112 587
Záväzky z obchodného styku -603,00-516,002 0691 4910,0000
Zisk pred zdanením 8 7504 757-2 65514 42512 107
Zmena EBIT 1,84-1,79-0,39981,111,43