I.B.Z. kanalizácie, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 7343 2144 5276 22219 320
Bežná likvidita III. stupeň 0,00004,593,444,1415,77
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000083,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6359-0,8130-0,9288-0,6366-0,8026
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00004,593,172,5012,43
Celkové tržby 0,00000,00002 8292 3220,0000
Celkový dlh 23,00503,001 0441 2831 344
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 724-2 204-3 235-3 144-14 427
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-0,5147-1,140,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 7242 2043 2353 14414 427
Čistý cash flow 1 7242 2043 2353 14414 427
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-292,00-496,00-1 6843 350
Čistý zisk 0,0000-772,00-1 456-2 6443 350
Čistý zisk v minulom roku -772,00-1 456-2 644-1 3937 323
Cudzie zdroje -2 711-2 711-3 483-4 939-17 976
Daň z príjmov 0,0000480,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 0101 0101 0101 0101 010
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000609,05327,6176,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000290,8660,18
Doba obratu aktív 0,00000,00009 777985,69387,06
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00002 790487,6296,36
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000038,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00002 205199,6123,26
EBIT v minulom roku -292,00-496,00-1 684-433,007 323
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-292,00-496,00-1 6843 350
EBITDA 0,0000-292,00-3 007-1 6124 517
EBITDA marža 0,00000,0000-1,06-0,69420,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-292,00-3 007-1 6124 517
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,64-1,94-0,57010,0000
Finančná páka 1,011,191,301,261,07
Finančné účty 1 7242 2043 2353 14414 427
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9916-0,8435-0,7694-0,7938-0,9304
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99160,84350,76940,79380,9304
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-292,002 091-1 6844 376
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000282,002 0683 800
Krátkodobé záväzky 0,0000480,001 0211 2601 161
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000060,00197,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000060,00882,002 96310 885
Obežný majetok 2 7343 2144 5276 22219 237
Obrat aktív 0,00000,00000,03730,37030,9430
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,03730,37030,9471
Osobné náklady 0,00000,00000,0000540,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000076,0076,00141,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00004,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-772,00-1 456-2 6443 350
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,2848-0,4180-0,53530,1864
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63060,68580,71460,50530,7467
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-0,81940,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00001,141,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6738
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-1,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-1,220,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,000019,141,360,7919
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 8363 004
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00004,593,444,1415,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,57-1,23-1,08-1,57-1,25
Pridaná hodnota 0,0000-60,00-713,00-659,007 334
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,2848-0,4180-0,53530,1864
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00004,593,172,5012,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-1,72-0,3472-0,79590,2975
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-1,72-0,3472-0,79590,2975
Služby 0,000060,00882,002 76410 106
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 7343 2144 5276 22219 320
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000199,00779,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00002 7562 30418 219
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 5870,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000169,002 30418 219
Účtovný cash flow 1 7242 2043 2353 14414 427
Vlastné imanie 2 7112 7113 4834 93917 976
Všetky záväzky 23,00503,001 0441 2831 344
Výsledok hospodárenia 0,0000-292,00-420,00-1 6124 517
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-292,00-420,00-1 6124 517
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-772,00-1 456-2 6443 350
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -772,00-1 456-2 644-1 3937 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-292,00-496,00-1 6844 377
Záväzky 23,00503,001 0441 2831 344
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000060,00197,000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-292,00-496,00-1 6844 377
Zmena EBIT 0,00000,58870,29453,890,4575