PRIME SERVICE, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 87 91887 88386 63180 50167 496
Bežná likvidita III. stupeň 0,40340,42680,44140,50710,5510
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00006 919
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,084,293,733,002,30
Celkové tržby 114 965172 765184 621147 0590,0000
Celkový dlh 70 62171 27168 32660 39047 032
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -516,00-555,00-2 528-255,00-600,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 516,00555,002 528255,00600,00
Čistý cash flow 516,00555,002 528255,00600,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 9495 0467 28412 16210 455
Čistý zisk 4 6583 9735 6669 47210 455
Čistý zisk v minulom roku 3 9735 6669 47210 1676 645
Cudzie zdroje -17 297-16 612-18 305-20 111-20 464
Daň z príjmov 1 2911 0731 6182 6900,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 0731 6182 6902 8720,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2911 0731 6182 6900,0000
Dlhodobé pohľadávky 59 43057 46556 47249 88041 580
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,4052,7546,9368,1738,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,5024,2827,1354,2426,75
Doba obratu aktív 279,13185,67171,27199,80325,31
Doba obratu pohľadávok 265,09174,15158,58191,97239,32
Doba obratu zásob 31,8825,0814,3711,591 592
Doba splácania záväzkov 576,21365,05252,25241,37278,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 224,21150,57135,08149,89226,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 36,5647,7544,6948,450,0000
EBIT v minulom roku 5 0467 28412 16213 0396 645
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 9495 0467 28412 16210 455
EBITDA 6 1215 1887 46712 26913 820
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 1215 1887 46712 26913 820
Finančná páka 5,085,294,734,003,30
Finančné účty 516,00555,002 528255,00600,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 9495 0467 28412 16213 632
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80330,81100,78870,75020,6968
Krátkodobé pohľadávky 24 06524 96723 74027 4668 076
Krátkodobé záväzky 70 62171 27168 32660 39047 032
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 4819 32212 10412 1210,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000010 321
Náklady na predaný tovar 108 647167 512176 972134 72661 732
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 73571 26298 86691 3202 367
Obežný majetok 87 91887 88386 63180 50160 577
Obrat aktív 1,311,972,131,831,12
Obrat obežného majetku 1,311,972,131,831,25
Obrat zásob 11,4514,5625,4131,490,2293
Ostatné náklady na finančnú činnosť 172,00142,00183,00107,00188,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 6583 9735 6669 47210 455
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,26930,23920,30950,47100,5109
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,34390,30380,39790,60470,5109
Pohľadávky z obchodného styku 20 63211 49213 72221 8545 551
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -33,52-29,93-7,24-78,87-34,11
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80330,81100,78870,75020,6968
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,084,293,733,002,30
Pridaná hodnota 6 3185 2537 64912 33314 000
Primárna platobná neschopnosť 0,21720,81120,88210,55460,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,26930,23920,30950,47100,5109
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,5413,749,154,923,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,5413,749,154,923,40
Služby 16 95329 88923 9309 2936 046
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 87 91887 88386 63180 50167 496
Spotreba materiálu… 46 95966 36154 17634 11353 319
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 114 965172 765184 621147 05975 732
Tržby z predaja tovaru 46 38572 529100 25195 6332 554
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 68 580100 23684 37051 42673 178
Účtovný cash flow 516,00555,002 528255,00600,00
Vlastné imanie 17 29716 61218 30520 11120 464
Všetky záväzky 70 62171 27168 32660 39047 032
Výsledok hospodárenia 6 1215 1887 46712 26913 820
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 1215 1887 46712 26913 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 6583 9735 6669 47210 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 9735 6669 47210 1676 645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 9495 0467 28412 16213 632
Zásoby 3 9074 8963 8912 90010 321
Záväzky 70 62171 27168 32660 39047 032
Záväzky z obchodného styku 4 4819 32212 10412 1210,0000
Zisk pred zdanením 5 9495 0467 28412 16213 632
Zmena EBIT 1,180,69280,59890,93271,57