LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 903 066 083901 427 418902 869 723860 763 086848 856 776
Aktivácia 8 746 0574 009 4583 514 6105 794 0683 972 738
Bežná likvidita III. stupeň 1,051,041,081,611,58
Časové rozlíšenie aktív 1 313 541906 148947 854900 163583 437
Časové rozlíšenie pasív 52 162 33657 387 29357 035 84628 647 99330 284 458
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,22930,6436-0,67190,21101,65
Celkové tržby 256 560 511234 248 084227 963 039223 761 2760,0000
Celkový dlh 92 067 73683 485 88185 795 81671 939 28865 129 655
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 846 309-42 284 861-22 106 824-47 143 317-45 223 995
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 846 30942 284 86122 106 82447 143 31745 223 995
Čistý cash flow -7 438 55220 178 037-25 036 4936 037 37545 223 995
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 752 5099 305 2908 562 78410 331 4588 391 673
Čistý zisk 5 231 8967 522 3117 281 1927 790 2098 391 670
Čistý zisk v minulom roku 7 522 3117 281 1927 790 2099 095 75312 693 418
Cudzie zdroje -758 836 011-760 554 244-760 038 061-760 175 805-753 442 663
Daň z príjmov 1 520 6131 782 9791 281 5922 541 2480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 782 9791 281 5922 541 2482 937 0250,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 520 6131 782 9791 281 5922 541 2480,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00003 124
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,7743,9292,6836,2143,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,0537,3939,5435,0037,89
Doba obratu aktív 1 4001 4601 5061 4611 521
Doba obratu pohľadávok 40,7743,9292,6836,2143,90
Doba obratu zásob 339 732306 057171 736356 077226 439
Doba splácania záväzkov 418 831429 938276 291449 61290,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,2850,7662,1748,5849,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 268 043290 068205 643281 9360,0000
EBIT v minulom roku 9 305 2908 562 78410 331 45812 032 77912 693 419
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 752 5099 305 2908 562 78410 331 4588 391 673
EBITDA 43 439 22344 045 13934 930 28435 969 59129 913 703
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 43 439 22344 045 13934 930 28435 969 59129 913 703
Finančná páka 1,191,191,191,131,13
Finančné účty 34 846 30942 284 86122 106 82447 143 31745 223 995
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8403-0,8437-0,8418-0,8831-0,8876
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84030,84370,84180,88310,8876
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 133 72344 631 51540 490 07641 984 49629 859 639
Krátkodobé pohľadávky 26 300 60727 121 64955 545 53321 327 14224 497 300
Krátkodobé záväzky 32 437 02631 350 17137 262 91528 616 25527 466 199
Krytie dlhovej služby 0,83300,76760,61261,260,9879
Materiál 1 806 3561 433 5961 196 8421 206 2351 347 612
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001,00003,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,00001,00001,0000
Náklady na predaný tovar 126 361 129119 134 833118 801 522117 416 287107 079 303
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 26826 61549 22723 23133 755
Neobežný majetok 814 294 552808 797 752801 107 766768 729 385757 607 976
Obežný majetok 87 457 99091 723 518100 814 10391 133 53890 665 363
Obrat obežného majetku 2,692,462,172,362,25
Odpisy 37 809 22734 881 65528 479 35428 087 60218 417 820
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 919 36317 401 96014 194 30813 405 87218 417 820
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 889 86417 479 69514 285 04614 681 7300,0000
Osobné náklady 78 223 69174 926 16270 573 47568 115 0350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 42 28332 97430 93646 96454 354
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 205,00324,000,00002 301290,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 660 56421 068 09227 524 32017 944 2710,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 43 041 12342 403 96635 760 54635 877 81126 809 490
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71690,70500,70610,69810,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3 8603 9932 0304 2000,8706
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,391,421,421,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94040,96781,011,015,25
Pohľadávky z obchodného styku 25 190 16923 088 54223 699 14420 615 08021 148 772
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73830,79240,83351,211,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 102,01-37,6930,36-125,91-16,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00006 037 37515 074 665
Pridaná hodnota 109 120 527106 273 19899 951 63297 575 69796 645 214
Primárna platobná neschopnosť 0,82410,91611,170,87040,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,41190,47650,23440,82330,7831
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,121,902,462,002,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,121,902,462,002,18
Služby 115 538 319102 291 727104 003 61799 147 35090 523 542
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 903 066 083901 427 418902 869 723860 763 086848 856 776
Spotreba materiálu… 23 143 44819 756 98418 814 48020 616 80920 452 592
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 236 847 231225 725 962221 554 155218 021 768203 739 517
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000015 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 368 289309 5132 795 3643 029 7840,0000
Tržby z predaja tovaru 47 70350 35368 22741 53756 397
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 235 431 239225 366 096218 690 564214 950 447203 668 120
Účtovný cash flow -7 438 55220 178 037-25 036 4936 037 37545 223 995
Úrokové krytie 0,00000,00000,000010 331 4582 797 224
Vlastné imanie 758 836 011760 554 244760 038 061760 175 805753 442 663
Všetky záväzky 92 067 73683 485 88185 795 81671 939 28865 129 655
Výnosy budúcich období dlhodobé 45 687 51051 720 53554 887 48327 508 37329 849 453
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 457 5395 659 2812 135 2711 132 249430 221
Výsledok hospodárenia 6 771 0259 308 6158 578 77010 330 99310 221 190
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 771 0259 308 6158 578 77010 330 99310 221 190
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 231 8967 522 3117 281 1927 790 2098 391 670
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 522 3117 281 1927 790 2099 095 75312 693 418
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 752 5099 305 2908 562 78410 331 45710 272 155
Zásoby 26 311 07422 317 00823 161 74622 663 07920 940 944
Záväzky 92 067 73683 485 88185 795 81671 939 28865 129 655
Záväzky z obchodného styku 20 758 97921 151 15627 734 72317 944 2710,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 98 41583 064210 4030,00000,0000
Zisk pred zdanením 6 752 5099 305 2908 562 78410 331 45710 272 155
Zmena EBIT 0,72571,090,82880,85860,6611
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 602 849-1 068 965551 192-3 422 965-42 152
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 602 849-1 068 965551 192-3 422 965-42 152
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 227 260164 382667 524580 7801 274 693

Činnosti firmy
Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby.
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Prenájom hnuteľných vecí
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie vodohospodárskych..
Prenájom nehnuteľných vecí.
Upratovacie práce.
Prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb
Mäsiarstvo a údenárstvo.
Prevádzkovanie strelnice.
Prevádzka múzea
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technologického..
Stolárske práce.
Približovanie dreva
Porez guľatiny
Zemné výkopové práce
Oprava motorových vozidiel.
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Automatizované spracovanie dát
Prevádzkovanie knižnice
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technologických..
Pohostinská činnosť.
Reklamná a propagačná činnosť
Kovoobrábanie.
Výroba nástrojov.
Vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva
Budovanie náučných chodníkov, odpočívadiel, besiedok a posedov
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technického..
Zámočnícke práce.
Geodetické a kartografické práce.
Preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
Výroba hroznového vína
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Pilčícke práce
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných..
Opravy kancelárskej a reprodukčenej techniky
PROJEKTOVANIE STAVIEB- Lesné cesty- Technológia drevoskladov.
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technického..
Vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
Vykonávanie trhacích prác.
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie vodohospodárskych..
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie dopravnych..
Inžinierska činnosť v stavebníctve: - obstarávanie..