Hriňovská energetická, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 832 6014 355 1124 769 8825 269 9395 987 897
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000100 317
Bankové úvery 728 499958 2491 123 6911 313 955370 869
Bežné bankové úvery 292 866334 537311 901314 086370 869
Časové rozlíšenie aktív 6 02513 32114 18012 6508 083
Časové rozlíšenie pasív 1 663 4851 931 5282 165 5922 460 4592 922 371
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,591,972,202,553,46
Celkové tržby 1 984 1182 211 2112 298 3522 100 7180,0000
Celkový dlh 1 332 9271 606 9851 791 2882 018 7492 377 518
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 657 636919 0481 052 0141 277 871347 518
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 70 86339 20171 67736 08423 351
Čistý cash flow 31 662-32 47635 5933 19023 351
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 97147 98275 424134 763151 980
Čistý zisk 19 5903 59722 27163 86371 769
Čistý zisk v minulom roku 3 59722 27163 86317 25184 988
Cudzie zdroje -836 189-816 599-813 002-790 731-688 008
Daň z príjmov 2 8802 8806 97417 0140,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8806 97417 0146 4970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8806 97417 0140,0000
Dlhodobé bankové úvery 435 633623 712811 790999 8690,0000
Dlhodobý dlh 435 633623 712811 790999 869175 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,5353,8938,4744,5048,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,5352,4436,3844,4446,28
Doba obratu aktív 830,65883,91894,711 0871 107
Doba obratu pohľadávok 49,5353,8938,4744,5048,12
Doba obratu zásob 259,47273,57297,27313,91306,03
Doba splácania záväzkov 411,23465,73668,06667,4562,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,3755,6469,0072,3545,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 338,74397,24389,46370,820,0000
EBIT v minulom roku 47 98275 424134 76390 729173 926
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 97147 98275 424134 763151 980
EBITDA 970 230946 4571 045 9151 046 237666 590
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 970 230946 4571 045 9151 046 237666 590
Finančná páka 4,585,335,876,668,70
Finančné účty 70 86339 20171 67736 08423 351
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 042 359999 4031 068 5821 158 824663 657
Krátkodobé pohľadávky 228 524265 510205 097215 697260 247
Krátkodobé záväzky 218 542274 162367 848350 715245 307
Krytie dlhovej služby 0,57280,48270,47620,42020,2227
Materiál 20 45815 82613 27610 90929 941
Nákladové úroky 36 50141 50546 17953 88680 211
Nákladové úroky v minulom roku 41 50546 17953 88666 98188 938
Náklady na predaný tovar 1 221 1461 453 9201 492 4161 296 6431 330 327
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 193 972214 864200 977191 790191 240
Neobežný majetok 3 389 2983 876 0374 315 2444 801 7355 535 871
Obežný majetok 437 278465 754440 458455 554443 943
Obrat obežného majetku 3,853,864,423,884,45
Obrat zásob 1,411,331,231,161,19
Odpisy 876 266878 416969 730970 044529 449
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 438 133439 208484 865485 022529 449
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 438 133439 208484 865485 0220,0000
Osobné náklady 177 691204 758207 400157 5140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 9654 2784 00110 6152 933
Ostatné záväzky z obchodného styku 180 018233 842214 444194 8500,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 895 856882 013992 0011 033 907601 218
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38380,59440,45740,33320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,391,602,262,460,4500
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,611,682,193,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,43930,31800,38520,41921,22
Pohľadávky z obchodného styku 228 511258 362193 945215 434250 287
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -26,4125,14-22,84-247,88-29,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,8674-0,78250,77080,05920,2911
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,591,972,202,553,46
Pridaná hodnota 462 961344 470453 474472 710643 812
Primárna platobná neschopnosť 0,78780,90511,110,90450,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,371,701,711,933,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,371,701,711,933,57
Služby 468 258614 484381 614296 358331 435
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 832 6014 355 1124 769 8825 269 9395 987 897
Spotreba materiálu… 558 916624 572909 825808 495907 969
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 728 499958 2491 123 6911 313 955370 869
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 722 1541 827 0021 993 3521 887 5571 974 139
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000034 12856 6030,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 38 04728 61213 33461 6010,0000
Tržby z predaja tovaru 233 991265 449249 181236 457230 861
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 450 1161 532 9411 696 7091 532 8961 743 278
Účtovný cash flow 31 662-32 47635 5933 19023 351
Úročený dlh 728 499958 2491 123 6911 313 955370 869
Úrokové krytie 1,621,161,632,501,89
Vlastné imanie 836 189816 599813 002790 731688 008
Všetky záväzky 1 332 9271 606 9851 791 2882 018 7492 377 518
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 427 2591 656 9931 903 6752 150 3582 643 724
Výnosy budúcich období krátkodobé 230 117262 254246 683285 506268 620
Výsledok hospodárenia 63 02452 35484 176112 108130 481
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 63 02452 35484 176112 108130 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 5903 59722 27163 86371 769
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 59722 27163 86317 25184 988
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 4706 47729 24580 87747 368
Zásoby 137 891161 043163 684164 944160 345
Záväzky 1 332 9271 606 9851 791 2882 018 7492 377 518
Záväzky z obchodného styku 180 018233 842214 444194 8500,0000
Zisk pred zdanením 22 4706 47729 24580 87747 368
Zmena EBIT 1,230,63620,55971,490,8738
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 68 98744 2995 34325 6866 660

Činnosti firmy
Výroba a rozvod stlačeného vzduchu
Úprava a rozvod úžitkovej vody
Čistenie odpadových vôd v rozsahu voľných živností
Nákup, spracovanie, skladovanie a predaj biomasy na energetické účely
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním upratovacích služieb
Projektovanie , montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej..
Realizácia sadovníckych úprav v okolí rodinných domov, záhrad a parkov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
Zámočníctvo
Prípravné práce k realizácii stavby
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Upratovacie služby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Reklamná, propagačná a marketingová činnosť
Vodoinštalatérstvo
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Kúrenárske práce
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných činností
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Výkon činnosti energetického audítora
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Montáž určených meradiel : merače pretečeného množstva vody - na studenú..