MBB a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 36 373 59635 591 44439 962 31824 845 38626 698 257
Bankové úvery 2 766 5242 798 5382 615 1963 560 820913 905
Bežná likvidita III. stupeň 1,161,110,13680,21910,1696
Bežné bankové úvery 381 963416 8642 615 196743 256913 905
Časové rozlíšenie aktív 10 35055 74347 52162 07743 946
Časové rozlíšenie pasív 3 586 2992 146 8912 377 4411 535 1931 520 727
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,14-0,04470,03850,09200,1599
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19340,21360,23220,50940,4762
Celkové tržby 3 435 9503 988 1655 636 4661 799 3410,0000
Celkový dlh 5 313 2735 887 2257 081 6747 866 9408 121 429
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 865 2662 410 3242 160 0253 207 476349 535
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0242-0,06350,0129-0,62580,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 901 258388 214455 171353 344564 370
Čistý cash flow 1 513 044-66 957101 827252 034564 370
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -57 753-819 198665 884-1 090 880253 585
Čistý zisk -83 305-253 22572 830-1 126 0334 485
Čistý zisk v minulom roku -253 22572 830-1 126 0338 51841 768
Cudzie zdroje -27 474 024-27 557 328-30 503 203-15 443 253-17 056 101
Daň z príjmov -57 023-662 123429 433-118 5480,0000
Daň z príjmov v minulom roku -662 123429 433-118 54877 9960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -57 023-662 123429 433-118 5480,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 384 5612 381 6740,00002 817 5640,0000
Dlhodobý dlh 2 384 5612 381 6740,00002 817 5640,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,6364,85101,63338,81222,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,2357,3379,76125,28140,36
Doba obratu aktív 4 9745 0847 49612 30614 765
Doba obratu pohľadávok 64,6364,85101,63338,81222,99
Doba obratu zásob 26 3503 4700,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 9 3131 4340,00000,00006 572
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 182,10214,19495,861 3571 952
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 772912,030,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -819 198665 884-1 090 880272 190330 535
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -57 753-819 198665 884-1 090 880253 585
EBITDA 1 827 8101 763 8142 043 928-73 2232 541 951
EBITDA marža 0,53200,44230,3626-0,04070,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 827 8101 763 8142 043 928-73 2232 541 951
Efektívna daňová sadzba 0,40640,72340,85500,09530,0000
Finančná páka 1,321,291,311,611,57
Finančné účty 1 901 258388 214455 171353 344564 370
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7553-0,7743-0,7633-0,6216-0,6388
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75530,77430,76330,62160,6388
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 023 5623 172 2047 196 9191 248 4902 508 861
Krátkodobé pohľadávky 472 608454 024541 783684 060403 199
Krátkodobé záväzky 1 331 6261 499 4682 643 3572 739 6553 528 668
Krytie dlhovej služby 0,49820,78630,8044-0,04341,46
Nákladové úroky 82 57596 150163 621153 701249 100
Nákladové úroky v minulom roku 96 150163 621153 701185 676288 767
Náklady na predaný tovar 1 484 0531 684 9491 245 069144 285195 981
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 52 191381 5570,00000,00000,0000
Neobežný majetok 30 221 67631 065 75738 917 84323 745 90525 686 742
Obežný majetok 6 141 5704 469 944996 9541 037 404967 569
Obrat obežného majetku 0,43460,57171,950,71040,6821
Odpisy 1 901 4802 691 2602 112 1281 236 269337 867
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 945 9341 719 5291 056 064707 567337 867
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 955 546971 7311 056 064528 7020,0000
Osobné náklady 737 986653 390692 344253 4830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 73625 8887 7512 32733 090
Ostatné záväzky z obchodného styku 968 300953 3971 973 9341 492 8620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 818 1752 438 0352 184 958110 236342 352
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62270,75080,98810,42770,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 22,712,280,00000,00002,37
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,611,331,012,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,44900,26020,24980,39781,37
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,5669-0,02620,05230,34200,8551
Pohľadávky z obchodného styku 411 213401 323425 191252 936253 801
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,16411,57-299,56-61,27-30,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 18,32-0,69640,62231,642,27
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19340,21360,23220,50940,4762
Pridaná hodnota 1 185 121870 296700 695592 648463 995
Primárna platobná neschopnosť 2,352,384,645,900,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,913,343,46-107,443,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,913,343,46-107,443,19
Služby 1 077 925977 640928 585133 836178 851
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 373 59635 591 44439 962 31824 845 38626 698 257
Spotreba materiálu… 353 937325 752316 48410 44917 130
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 766 5242 798 5382 615 1963 560 820913 905
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 771 4183 272 3854 526 1351 398 953659 976
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00001,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 102 244717 1392 580 371662 0200,0000
Tržby z predaja tovaru 64 965148 1220,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 604 2092 407 1231 945 764736 933659 976
Účtovný cash flow 1 513 044-66 957101 827252 034564 370
Úročený dlh 2 766 5242 798 5382 615 1963 560 820913 905
Úrokové krytie -0,6994-8,524,07-7,101,02
Vlastné imanie 27 474 02427 557 32830 503 20315 443 25317 056 101
Všetky záväzky 5 313 2735 887 2257 081 6747 866 9408 121 429
Výnosy budúcich období dlhodobé 3 452 1892 013 7942 241 8931 429 3760,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 134 110133 097135 548105 8171 496 862
Výsledok hospodárenia -48 973-781 260673 610-1 068 593302 397
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -48 973-781 260673 610-1 068 593302 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -83 305-253 22572 830-1 126 0334 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -253 22572 830-1 126 0338 51841 768
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -140 328-915 348502 263-1 244 58120 743
Zásoby 3 767 7043 627 7060,00000,00000,0000
Záväzky 5 313 2735 887 2257 081 6747 866 9408 121 429
Záväzky z obchodného styku 968 300953 3971 973 9341 492 8620,0000
Zisk pred zdanením -140 328-915 348502 263-1 244 58120 743
Zmena EBIT 0,0705-1,23-0,6104-4,010,7672
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 77 547570 9531 838 561421 1211 901 687
Účtovné závierky