B - ESTATE a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 834 2211 884 0491 883 6571 916 4702 062 009
Aktivácia 76 5140,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 441 800509 636359 212407 12841 824
Bežné bankové úvery 441 800509 636359 212407 12841 824
Časové rozlíšenie aktív 2 4662 4462 3541 197409,00
Časové rozlíšenie pasív 2 5201 6871 917939,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,361,391,361,141,41
Celkové tržby 457 998497 239475 945253 4810,0000
Celkový dlh 1 054 2951 093 6931 085 5941 021 3201 207 756
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 424 388396 367333 232377 27631 680
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 412113 26925 98033 36910 144
Čistý cash flow -95 85787 289-7 38920 97110 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 9176 875100 20525 230-24 689
Čistý zisk -11 263-7 47786 22776 050-27 008
Čistý zisk v minulom roku -7 47786 22776 050-31 380-41 867
Cudzie zdroje -777 406-788 669-796 146-894 211-854 253
Daň z príjmov 960,001 920960,00-64 9280,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 920960,00-64 92812 3380,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,001 920960,00-64 9280,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,623,72115,0413,0541,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,623,635,538,7341,57
Doba obratu aktív 1 7591 3981 4452 7602 900
Doba obratu pohľadávok 5,623,72115,0413,0541,57
Doba obratu zásob 120,66833,422 4470,00000,0000
Doba splácania záväzkov 3 00271 487115 7450,0000832,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 415,82306,21305,03491,91478,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 251,737 12017 3760,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 875100 20525 230-10 570-38 252
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 9176 875100 20525 230-24 689
EBITDA 149 970151 246176 037143 26875 293
EBITDA marža 0,32740,30420,36990,56520,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 149 970151 246176 037143 26875 293
Efektívna daňová sadzba -0,0932-0,34550,0110-5,840,0000
Finančná páka 2,362,392,372,142,41
Finančné účty 17 412113 26925 98033 36910 144
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 149 075146 141173 165143 26675 057
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00003 5170,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 8575 009149 9759 06029 552
Krátkodobé záväzky 433 711412 667397 656341 615340 209
Krytie dlhovej služby 8,4510,7113,5210,1632,47
Materiál 12 7093 8577 8340,00000,0000
Nákladové úroky 15 22012 43213 01814 1082 319
Nákladové úroky v minulom roku 12 43213 01814 1088 4723 615
Náklady na predaný tovar 213 522283 198277 191132 884149 232
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 52 7252 1071 2540,00000,0000
Neobežný majetok 1 791 0571 758 5141 696 9421 872 8442 021 904
Obežný majetok 40 698123 089184 36142 42939 696
Obrat obežného majetku 9,354,002,585,976,54
Obrat zásob 3,030,43800,14920,00000,0000
Odpisy 144 078139 260215 724118 036101 117
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 72 03969 630107 86259 018101 117
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 72 03969 630107 86259 0180,0000
Osobné náklady 75 542118 54298 25823 0830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0555 1052 872313,00236,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000311,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 36341 09959 69814 2290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 132 815131 783301 951194 08674 109
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45190,56800,49460,19140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,1799,05158,410,00000,7389
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,211,762,025,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76120,80960,63270,85461,09
Pohľadávky z obchodného styku 5 8574 8887 2116 06029 552
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,11-9,04107,75-42,64-84,21
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,307,02-0,56761,494,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57480,58050,57630,53290,5857
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,361,391,361,141,41
Pridaná hodnota 167 181208 705198 643120 597110 260
Primárna platobná neschopnosť 6,218,418,282,350,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,037,236,177,1316,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,037,236,177,1316,04
Služby 143 940112 050105 43963 26881 702
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 834 2211 884 0491 883 6571 916 4702 062 009
Spotreba materiálu… 93 371169 041170 49869 61667 530
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 441 800509 636359 212410 64541 824
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 380 783491 903475 834253 481259 492
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 80,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 85 4103 4101 5780,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 295 293488 493474 256253 481259 492
Účtovný cash flow -95 85787 289-7 38920 97110 144
Úročený dlh 441 800509 636359 212410 64541 824
Úrokové krytie 0,32310,55307,701,79-10,65
Vlastné imanie 777 406788 669796 146894 211854 253
Všetky záväzky 1 054 2951 093 6931 085 5941 021 3201 207 756
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 5201 6870,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 97211 986-39 68725 232-25 824
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 97211 986-39 68725 232-25 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 263-7 47786 22776 050-27 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 47786 22776 050-31 380-41 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 303-5 55787 18711 122-28 378
Zásoby 17 4294 8118 4060,00000,0000
Záväzky 1 054 2951 093 6931 085 5941 021 3201 207 756
Záväzky z obchodného styku 36 36341 09959 69814 2290,0000
Zisk pred zdanením -10 303-5 55787 18711 122-28 378
Zmena EBIT 0,71520,06863,97-2,390,6454