AGRO CS Slovakia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 998 92615 925 02814 106 15911 016 5999 739 708
Bankové úvery 7 977 5504 885 7193 972 0932 000 0002 175 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,93591,171,091,301,29
Bežné bankové úvery 5 386 5183 905 7193 572 0932 000 0002 175 000
Časové rozlíšenie aktív 29 80525 28737 09638 92571 108
Časové rozlíšenie pasív 801 849227 932248 745253 109258 087
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,321,001,050,71610,8242
Celkové tržby 16 270 33215 645 37314 282 13111 500 5650,0000
Celkový dlh 11 498 7237 848 9817 083 5164 491 5554 283 992
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 778 9084 786 0003 909 8711 660 3791 980 942
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 198 64299 71962 222339 621194 058
Čistý cash flow 98 92337 497-277 39961 425194 058
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 976 6601 084 387865 879879 023-40 128
Čistý zisk 682 676767 942618 093651 117-43 738
Čistý zisk v minulom roku 767 942618 093651 117642 989588 397
Cudzie zdroje -8 698 354-7 848 115-6 773 898-6 271 935-5 197 629
Daň z príjmov 223 075261 652207 972195 3720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 261 652207 972195 372209 5930,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 223 075261 652207 972195 3720,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 591 032980 000400 0000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 170 000980 00023 8310,00000,0000
Dlhodobý dlh 2 591 032980 000400 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,3266,1054,3851,111 712
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,3458,4842,8947,271 654
Doba obratu aktív 475,05393,32390,31365,1012 605
Doba obratu pohľadávok 91,7990,3055,0451,111 712
Doba obratu zásob 341,28330,53392,39325,3011 803
Doba splácania záväzkov 166,66147,54186,38172,521 390
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,4547,1057,4356,151 774
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 147,31122,95156,18151,060,0000
EBIT v minulom roku 1 084 387865 879879 023892 813627 655
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 976 6601 084 387865 879879 023-40 128
EBITDA 1 882 4861 973 1261 710 7811 615 147-7 560
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 882 4861 973 1261 710 7811 615 147-7 560
Finančná páka 2,412,032,081,761,87
Finančné účty 198 64299 71962 222339 621194 058
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4142-0,4928-0,4802-0,5693-0,5337
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41420,49280,48020,56930,5337
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 266 5473 354 5062 160 2202 452 462-11 228
Krátkodobé pohľadávky 2 887 3532 676 1851 965 5001 542 1111 322 784
Krátkodobé záväzky 2 406 9101 907 0172 075 6351 694 2801 371 092
Krytie dlhovej služby 2,166,985,935,65-0,0289
Materiál 1 841 6831 302 1441 180 1761 126 3321 190 111
Nákladové úroky 70 90954 79339 81432 5343 610
Nákladové úroky v minulom roku 54 79339 81432 53440 23139 258
Náklady na predaný tovar 12 603 54911 434 22510 215 3828 471 003241 022
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 271 3914 717 8584 064 8223 584 631102 706
Neobežný majetok 11 784 2957 871 5667 647 6115 901 2014 830 468
Obežný majetok 9 184 8268 028 1756 421 4525 076 4734 838 132
Obrat aktív 0,76830,92800,93520,99970,0290
Obrat neobežného majetku 1,371,881,721,870,0584
Obrat obežného majetku 1,761,842,052,170,0583
Obrat zásob 1,071,100,93021,120,0309
Odpisy 939 175922 226826 866736 57230 491
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 460 118513 416427 610368 28630 491
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 479 057408 810399 256368 2860,0000
Osobné náklady 1 898 9651 642 9491 523 6861 281 8210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 31512 62212 62299 1943 670
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 6022 0583 46317,002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 039 312871 814945 693906 2920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 621 8511 690 1681 444 9591 387 689-13 247
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53060,50980,53170,51170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,67890,68300,70490,69880,1139
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,881,961,881,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,261,221,241,34
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00610,0025-0,02100,00560,6881
Pohľadávky z obchodného styku 2 446 2022 367 9611 550 0061 426 3781 277 644
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -87,93-209,3024,42-102,11-26,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,400,6843-6,971,8953,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54760,49290,50220,40770,4398
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,321,001,050,71610,8242
Pridaná hodnota 3 578 6853 222 5172 865 4232 504 92441 008
Primárna platobná neschopnosť 0,86970,67111,121,040,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,113,984,142,78-566,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,113,984,142,78-566,67
Služby 2 688 9112 621 9082 550 3491 849 78066 878
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 998 92615 925 02814 106 15911 016 5999 739 708
Spotreba materiálu… 4 492 3304 207 9224 413 9042 966 189190 352
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 977 5504 885 7193 972 0932 000 0002 175 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 332 64815 474 51413 420 85811 481 795282 030
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 198 387695 972229 299468 2460,0000
Tržby z predaja tovaru 7 152 5796 264 0115 277 7044 917 212141 801
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 981 6828 514 5317 913 8556 096 337140 229
Účtovný cash flow 98 92337 497-277 39961 425194 058
Úročený dlh 7 977 5504 885 7193 972 0932 000 0002 175 000
Úrokové krytie 13,7719,7921,7527,02-11,12
Vlastné imanie 8 698 3547 848 1156 773 8986 271 9355 197 629
Všetky záväzky 11 498 7237 848 9817 083 5164 491 5554 283 992
Výnosy budúcich období dlhodobé 750 662216 685227 932241 846246 674
Výnosy budúcich období krátkodobé 51 18711 24720 80111 24711 247
Výsledok hospodárenia 977 4721 064 043899 322980 575-45 317
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 977 4721 064 043899 322980 575-45 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 682 676767 942618 093651 117-43 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 767 942618 093651 117642 989588 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 905 7511 029 594826 065846 489-52 534
Zásoby 4 928 8314 272 2714 369 8993 194 7413 321 290
Záväzky 11 498 7237 848 9817 083 5164 491 5554 283 992
Záväzky z obchodného styku 2 127 5361 589 1461 739 3361 483 5460,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 8 7944 2903 5221 8360,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 079 430713 042790 121575 4180,0000
Zisk pred zdanením 905 7511 029 594826 065846 489-52 534
Zmena EBIT 0,90071,250,98500,9846-0,0639
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -150 917113 463813 693-70 403118 914
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -150 917113 463813 693-70 403118 914
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 164 226682 829213 892366 2467 266
Účtovné závierky