Nemak Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 214 339 036198 633 996169 024 680133 636 65569 876 074
Aktivácia 280 924284 71793 101124 08066 195
Bankové úvery 13 105 3066 409 8101 237 9340,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,541,781,621,331,87
Bežné bankové úvery 13 105 3066 409 8101 237 9340,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 636 5742 510 4191 446 4871 661 315877 479
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,862,090,92831,060,6175
Celkové tržby 232 228 004226 451 463128 384 953114 412 55899 617 861
Celkový dlh 177 766 809134 408 09981 371 24068 756 53626 676 732
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 802 8426 134 8171 040 895-123 609-97 669
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 302 464274 993197 039123 60997 669
Čistý cash flow 27 47177 95473 43025 940-57 959
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 259 63527 182 14722 036 85027 630 79415 339 478
Čistý zisk 16 613 28821 057 02923 209 92921 680 77814 955 447
Čistý zisk v minulom roku 21 057 02923 209 92921 680 77814 955 4478 284 956
Cudzie zdroje -36 572 227-64 225 897-87 653 440-64 880 119-43 199 342
Daň z príjmov 4 537 5716 032 315-1 173 1425 554 136380 303
Daň z príjmov v minulom roku 6 032 315-1 173 1425 554 136380 3032 358 508
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 537 5716 032 315-1 173 1425 554 136380 303
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00003 340 6120,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 125,07116,41111,61126,7989,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,5085,0378,5594,6140,53
Doba obratu aktív 553,79456,12514,90456,54269,75
Doba obratu pohľadávok 125,07116,41121,78126,7989,94
Doba obratu zásob 0,0000450,15397,76346,74490,83
Doba splácania záväzkov 0,00001 1961 3012 4151 469
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,8568,7084,08112,4860,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 056933,271 8161 363
EBIT v minulom roku 27 182 14722 036 85027 630 79415 339 47810 690 919
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 259 63527 182 14722 036 85027 630 79415 339 478
EBITDA 40 595 50746 053 96232 158 20034 629 24424 391 613
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 40 595 50746 053 96232 158 20034 629 24424 391 613
Finančná páka 5,863,091,932,061,62
Finančné účty 302 464274 993197 039123 60997 669
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1706-0,3233-0,5186-0,4855-0,6182
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,17060,32330,51860,48550,6182
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 366 69255 204 23139 374 38140 152 96930 681 994
Krátkodobé pohľadávky 48 408 83950 693 38036 636 92437 114 30823 297 902
Krátkodobé záväzky 29 356 80329 918 90627 601 96732 924 63315 763 055
Krytie dlhovej služby 13,06496,26510 44887,476 543
Materiál 6 665 2416 527 4254 208 5563 131 0182 121 057
Nákladové úroky 3 108 77692 80363,00395 8803 728
Nákladové úroky v minulom roku 92 80363,00395 8803 72847 455
Náklady na predaný tovar 78 802 11897 656 45675 018 26864 388 64161 483 159
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00009 130 3687 746 6444 977 0183 916 482
Neobežný majetok 148 894 386133 894 911118 961 67390 009 42140 336 357
Obežný majetok 61 808 07662 228 66648 616 52041 965 91928 662 238
Obrat aktív 0,65910,80020,70890,79951,35
Obrat neobežného majetku 0,94881,191,011,192,34
Obrat obežného majetku 2,292,552,462,553,30
Obrat zásob 0,00000,81080,91761,050,7436
Odpisy 15 905 72318 392 54210 075 8586 945 4569 002 306
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 906 5848 829 2005 611 7603 564 8554 496 565
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 999 1399 563 3424 464 0983 380 6014 505 741
Osobné náklady 30 575 82025 967 51818 320 44215 654 90814 499 005
Ostatné náklady na finančnú činnosť 34 68013 76711 4759 2578 040
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,000036,000,0000331,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 218 92014 071 24910 387 79116 314 2046 659 925
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 519 01139 449 57133 285 78728 626 23423 957 753
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00006,705,788,538,45
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,042,362,442,712,28
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,341,381,581,881,41
Pohľadávky z obchodného styku 20 708 15937 027 61925 784 46827 693 79610 500 004
Pohotová likvidita II. stupeň 1,231,471,331,181,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 331-823,89-1 194-2 501745,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00880,84001 1660,0655-15,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82940,67670,48140,51450,3818
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,862,090,92831,060,6175
Pridaná hodnota 62 456 47161 213 95044 749 33242 445 93333 092 225
Primárna platobná neschopnosť 1,230,71360,76820,89401,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,382,922,531,991,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,382,922,531,991,09
Služby 20 458 63921 399 33115 077 75612 494 75011 380 705
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 214 339 036198 633 996169 024 680133 636 65569 876 074
Spotreba materiálu… 60 599 55467 956 33854 837 28345 548 47746 582 983
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 105 3066 409 8101 237 9340,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 280 9240,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 144 673 260163 534 326123 431 944109 608 80197 697 055
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 402 9324 582 0183 613 8102 766 4913 149 045
Tržby z predaja tovaru 0,00008 936 6007 810 5385 075 1113 773 367
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 141 270 328150 015 708112 007 596101 767 19990 774 643
Účtovný cash flow 27 47177 95473 43025 940-57 959
Úročený dlh 13 105 3066 409 8101 237 9340,00000,0000
Úrokové krytie 7,80292,90349 79169,804 115
Vlastné imanie 36 572 22764 225 89787 653 44064 880 11943 199 342
Všetky záväzky 177 766 809134 408 09981 371 24068 756 53626 676 732
Výsledok hospodárenia 24 285 22827 306 99522 000 27627 704 79115 435 467
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 285 22827 306 99522 000 27627 704 79115 435 467
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 613 28821 057 02923 209 92921 680 77814 955 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 057 02923 209 92921 680 77814 955 4478 284 956
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 150 85927 089 34422 036 78727 234 91415 335 750
Zásoby 13 096 77311 260 2938 441 9454 728 0025 266 667
Záväzky 177 766 809134 408 09981 371 24068 756 53626 676 732
Záväzky z obchodného styku 25 418 76626 423 10819 807 41124 759 20014 621 399
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 10 199 84612 351 8599 419 6208 444 9967 961 474
Zisk pred zdanením 21 150 85927 089 34422 036 78727 234 91415 335 750
Zmena EBIT 0,89251,230,79751,801,43
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 975 151544 8642 550 314-1 492 476330 816
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 975 151544 8642 550 314-1 492 476330 816
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 807 4884 936 4433 695 8762 745 4883 102 885