AIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 36 52832 80032 47742 27756 926
Bežná likvidita III. stupeň 4,322,061,181,550,5431
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,10-1,38-1,32-0,9255-0,6657
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,252,000,54451,460,0566
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,27710,71582,470,649111,83
Celkové tržby 62 32941 92820 86730 60024 304
Celkový dlh 7 92513 68323 10516 64152 490
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 356-26 329-12 329-23 727-2 953
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,30070,2324-0,7794-0,4030-1,02
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 35626 32912 32923 7272 953
Čistý cash flow 31 35626 32912 32923 7272 953
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 70410 083-15 304-11 373-23 871
Čistý zisk 18 7449 745-16 264-12 333-24 831
Čistý zisk v minulom roku 9 745-16 264-12 333-24 831-30 887
Cudzie zdroje -28 603-19 117-9 372-25 636-4 436
Daň z príjmov 960,00338,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 338,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00338,00960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky -1 000,000,00000,000045,0071,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,516,41250,0814,09379,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000241,514,47372,79
Doba obratu aktív 213,91285,54563,46507,10854,92
Doba obratu pohľadávok -3,346,41250,0814,63381,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,18114,72392,86194,67782,89
EBIT v minulom roku 10 083-15 304-11 373-23 871-29 927
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 70410 083-15 304-11 373-23 871
EBITDA 20 32410 668-3 809106,00-5 400
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 32410 668-3 809106,00-5 400
Finančná páka 1,281,723,471,6512,83
Finančné účty 31 35626 32912 32923 7272 953
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7830-0,5828-0,2886-0,6064-0,0779
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78300,58280,28860,60640,0779
Hrubá marža 0,54660,54710,49710,77990,6086
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 70210 082-3 88646,00-5 491
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,20190,40180,69720,38390,9158
Krátkodobé pohľadávky 429,00736,0014 4141 17525 301
Krátkodobé záväzky 7 37413 17822 64416 23052 130
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 0636 1148 6713 2714 349
Náklady na predaný tovar 28 25918 99010 4956 7359 513
Neobežný majetok 5 7055 7055 70617 12528 545
Obežný majetok 30 82327 09526 77125 15228 381
Obrat aktív 1,711,280,64780,71980,4269
Obrat neobežného majetku 10,937,353,691,780,8514
Obrat obežného majetku 2,021,550,78591,210,8563
Odpisy 0,00000,000011 42011 42018 380
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000011 42011 42018 380
Osobné náklady 11 39011 23712 68912 58217 966
Ostatné náklady na finančnú činnosť 622,00586,0077,0060,0091,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 7449 745-4 844-913,00-6 451
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,65530,5098-1,74-0,4811-5,60
Podiel EBIT k aktívam 0,53940,3074-0,4712-0,2690-0,4193
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,53940,3074-0,4712-0,2690-0,4193
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,67590,5139-1,56-0,4366-4,98
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,85840,80270,37960,56120,0519
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,33430,48991,220,52721,21
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,50310,62800,59080,77540,1215
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,992,040,81741,900,8233
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,992,040,43020,99430,4070
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,50310,62800,58600,77970,1215
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000013 920373,0024 823
Pohotová likvidita II. stupeň 4,312,051,181,530,5420
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9122-0,7261-0,7602-1,08-1,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,21700,41720,71140,39360,9221
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,27710,71582,470,649111,83
Pridaná hodnota 34 07022 93810 37223 86514 791
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,62298,770,1752
Rentabilita aktív, ROA 0,51310,2971-0,5008-0,2917-0,4362
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,65530,5098-1,74-0,4811-5,60
Rýchla likvidita I. stupeň 4,252,000,54451,460,0566
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,38991,28-6,07156,99-9,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,38991,28-6,07156,99-9,72
Služby 26 70217 2057 4214 7097 662
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 52832 80032 47742 27756 926
Spotreba materiálu… 1 5571 7853 0742 0261 851
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 62 32941 92821 03830 43024 304
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 32941 92821 03830 43024 304
Účtovný cash flow 31 35626 32912 32923 7272 953
Vlastné imanie 28 60319 1179 37225 6364 436
Všetky záväzky 7 92513 68323 10516 64152 490
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,65530,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 20 32410 668-15 229-11 314-23 780
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 32410 668-15 229-11 314-23 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 7449 745-16 264-12 333-24 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 745-16 264-12 333-24 831-30 887
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 70410 083-15 304-11 373-23 871
Zásoby 38,0030,0028,00205,0056,00
Záväzky 7 92513 68323 10516 64152 490
Záväzky z obchodného styku 5 0636 1148 6713 2714 349
Zisk pred zdanením 19 70410 083-15 304-11 373-23 871
Zmena EBIT 1,95-0,65881,350,47640,7976