KLIMASTAV SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 520 274269 484215 303281 100366 791
Bankové úvery 80 51464 62134 16750 48842 072
Bežná likvidita III. stupeň 2,330,89631,041,301,12
Bežné bankové úvery 80 51464 62134 16750 48842 072
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000543,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0426-2,46-2,85-1,22-1,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11990,60990,65750,80310,3697
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,60335,625,352,074,09
Celkové tržby 1 233 619604 041914 452610 3340,0000
Celkový dlh 195 778228 802181 375189 616294 783
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 359-35 513-62 620-61 252-51 358
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 116 873100 13496 787111 74093 430
Čistý cash flow 13 825100 13496 787111 74093 430
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 123 52323 20222 40915 72214 971
Čistý zisk 116 81614 35913 5485 3689 884
Čistý zisk v minulom roku 167 30613 5485 36814 301-16 917
Cudzie zdroje -324 496-40 682-33 928-91 484-72 008
Daň z príjmov 0,00005 0124 2643 6930,0000
Daň z príjmov v minulom roku 45 0674 2643 6934 3600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00005 0124 2643 6930,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,6738,9321,6356,37141,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,6838,6021,4356,37141,69
Doba obratu aktív 154,73165,9785,96170,03259,03
Doba obratu pohľadávok 83,6738,9321,6356,37141,69
Doba obratu zásob 25,6538,7522,1436,3035,71
Doba splácania záväzkov 51,27152,4486,20121,73213,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,28101,1158,7784,15178,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 29,4942,8744,2958,530,0000
EBIT v minulom roku 218 83822 40915 72225 104-13 270
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 123 52323 20222 40915 72214 971
EBITDA 162 55727 49531 51323 44915 186
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 162 55727 49531 51323 44915 186
Finančná páka 1,606,626,353,075,09
Finančné účty 116 873100 13496 787111 74093 430
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6237-0,1510-0,1576-0,3255-0,1963
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62370,15100,15760,32550,1963
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 163 02533 07530 61322 85914 863
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,22150,60920,68370,49490,6890
Krátkodobé pohľadávky 281 34563 20454 18493 188200 641
Krátkodobé záväzky 115 264164 181147 208139 128252 711
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000046 17675 64666 8930,0000
Krytie dlhovej služby 24,247,186,863,522,99
Nákladové úroky 6 7073 8314 5976 6615 087
Nákladové úroky v minulom roku 6 4654 5976 6616 4433 647
Náklady na predaný tovar 1 003 908479 151741 008507 042432 349
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 820 551393 125623 356417 173361 562
Neobežný majetok 63 70264 41326 52134 68636 802
Obežný majetok 456 572205 071188 782246 414329 446
Obrat aktív 2,362,204,252,151,41
Obrat neobežného majetku 19,279,2034,4717,4014,04
Obrat obežného majetku 2,692,894,842,451,57
Obrat zásob 14,239,4216,4910,0610,22
Odpisy 38 0886 5278 1657 1370,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 0446 5278 1657 1370,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 0440,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 80 52288 29862 36868 0690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1981 086900,00590,00323,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 66 2990,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 154 90420 88621 71312 5059 884
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,36040,77790,36000,70620,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,771,292,781,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,881,202,461,280,0000
Pohľadávky z obchodného styku 113 25062 67453 66993 188200 641
Pohotová likvidita II. stupeň 2,030,71390,83241,080,9994
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,47-0,4063-0,3505-0,8187-0,7707
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,0626,1421,0516,7818,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37630,84900,84240,67460,8037
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,60335,625,352,074,09
Pridaná hodnota 223 422113 506173 22696 38984 498
Primárna platobná neschopnosť 0,58540,73681,410,71780,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59700,43760,53360,58930,3169
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,208,325,768,0919,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,208,325,768,0919,41
Služby 165 10765 201105 24375 45661 407
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 520 274269 484215 303281 100366 791
Spotreba materiálu… 18 25020 82512 40914 4139 380
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 80 51464 62134 16750 48842 072
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 228 163595 990914 234603 431516 847
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,003 3330,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 075 935510 338633 532573 632509 410
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 151 39582 319280 70229 7997 437
Účtovný cash flow 13 825100 13496 787111 74093 430
Úročený dlh 80 51464 62134 16750 48842 072
Úrokové krytie 18,426,064,872,362,94
Vlastné imanie 324 49640 68233 92891 48472 008
Všetky záväzky 195 778228 802181 375189 616294 783
Výsledok hospodárenia 124 27124 30123 34816 31215 186
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 124 27124 30123 34816 31215 186
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 116 81614 35913 5485 3689 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 167 30613 5485 36814 301-16 917
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 116 81619 37117 8129 0619 884
Zásoby 57 65641 73337 81141 48635 375
Záväzky 195 778228 802181 375189 616294 783
Záväzky z obchodného styku 66 29946 17675 64666 8930,0000
Zisk pred zdanením 116 81619 37117 8129 0619 884
Zmena EBIT 0,56451,041,430,6263-1,13
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 0310,00000,00000,00000,0000