AVIMED, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 61 31858 76874 44842 30052 881
Bankové úvery 30 90918 79934 60010 80432 498
Bežná likvidita III. stupeň 0,94981,120,99221,260,2680
Bežné bankové úvery 17 3520,00009 9606 76519 176
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,50-0,2106-0,3662-0,13680,0257
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -208,165,868,734,48-1,50
Celkové tržby 151 172197 173252 187196 182204 602
Celkový dlh 61 61450 19966 79934 583159 697
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 39 97321 99436 7999 748129 821
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0361 8052 8011 0562 747
Čistý cash flow 1 0361 8052 8011 0562 747
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 228-17 5131 259-6 919-18 581
Čistý zisk -8 865-18 580-69,00-9 537-22 825
Čistý zisk v minulom roku -18 580-69,00-9 537-22 825-24 591
Cudzie zdroje 296,00-8 569-7 649-7 717106 816
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00622,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00622,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00622,00
Dlhodobé bankové úvery 13 55718 79924 6404 03913 322
Dlhodobé pohľadávky -74,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 13 55718 79924 6404 03913 322
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,7557,0855,7067,4764,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 101,9355,5454,4467,0463,95
Doba obratu aktív 148,05109,49113,9779,6294,71
Doba obratu pohľadávok 103,5857,0855,7067,4764,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,5944,8137,5642,5144,66
EBIT v minulom roku -17 5131 259-6 919-18 581-19 941
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 228-17 5131 259-6 919-18 581
EBITDA 2 367-8 068-3 3842 603-9 338
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 367-8 068-3 3842 603-9 338
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00001,17-0,0530-0,0280
Finančná páka -207,166,869,735,48-0,4951
Finančné účty 1 0361 8052 8011 0562 747
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0048-0,1458-0,1027-0,18242,02
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,00480,14580,10270,1824-2,02
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 713-8 57218 1581 907-9 743
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30800,40930,32950,53390,4716
Krátkodobé finančné výpomoci 10 1005 0005 0000,0000100 070
Krátkodobé pohľadávky 42 97230 63836 38235 84335 894
Krátkodobé záväzky 18 88324 05224 53222 58524 939
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 04913 48312 08110 04412 523
Krytie dlhovej služby 1,45-7,56-3,991,22-2,58
Nákladové úroky 1 6371 067848,002 1383 622
Nákladové úroky v minulom roku 1 067848,002 1383 6224 170
Náklady na predaný tovar 114 737169 554201 142151 629174 171
Neobežný majetok 17 38426 32535 2655 40114 240
Obežný majetok 43 93432 44339 18336 89938 641
Obrat aktív 2,473,333,204,583,85
Obrat neobežného majetku 8,707,446,7635,9014,31
Obrat obežného majetku 3,446,046,085,265,27
Odpisy 8 9418 9415 8998 8388 838
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 9418 9415 8998 8388 838
Osobné náklady 30 25831 86540 48038 36036 733
Ostatné náklady na finančnú činnosť 654,00504,00458,00696,00405,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 76,00-9 6395 830-699,00-13 987
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2177-0,5740-0,0015-0,5149-0,8863
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1703-0,50450,0252-0,3510-0,6650
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83051,211,090,90711,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,200,82690,92091,100,8068
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92950,64570,80380,89600,6503
Pohľadávky z obchodného styku 42 21529 81235 55835 61935 710
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94981,120,99221,260,2680
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2857-4,75-2,73-7,3138,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,63291,693,300,49390,7584
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,66880,40500,53190,25542,51
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,000,85420,89730,81763,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -208,165,868,734,48-1,50
Pridaná hodnota 36 43526 34937 27842 28929 636
Rentabilita vlastného imania, ROE 29,95-2,17-0,0090-1,240,2137
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 26,03-6,22-19,7413,29-17,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 26,03-6,22-19,7413,29-17,10
Služby 9 40410 38412 43611 3525 999
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 31858 76874 44842 30052 881
Spotreba materiálu… 105 333159 170188 706140 277168 172
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 41 00923 79939 60010 804132 568
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 151 172195 903249 420193 918203 807
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000011 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 151 172195 903238 420193 918203 807
Účtovný cash flow 1 0361 8052 8011 0562 747
Úročený dlh 41 00923 79939 60010 804132 568
Úrokové krytie -4,42-16,411,48-3,24-5,13
Vlastné imanie -296,008 5697 6497 717-106 816
Všetky záväzky 61 61450 19966 79934 583159 697
Výsledok hospodárenia -6 574-17 0091 717-6 235-18 176
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 574-17 0091 717-6 235-18 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 865-18 580-69,00-9 537-22 825
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 580-69,00-9 537-22 825-24 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 865-18 580411,00-9 057-22 203
Záväzky 61 61450 19966 79934 583159 697
Záväzky z obchodného styku 9 04913 48312 08110 04412 523
Zisk pred zdanením -8 865-18 580411,00-9 057-22 203
Zmena EBIT 0,4127-13,91-0,18200,37240,9318