ARIES, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520112010
Aktíva 1 347 7200,00000,0000
Bankové úvery 60 0000,00000,0000
Bežné bankové úvery 60 0000,00000,0000
Celkové tržby 47 5160,00000,0000
Celkový dlh 294 8870,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 69 2280,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,020,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -9 2280,00000,0000
Čistý cash flow -9 2280,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -46 0310,00000,0000
Čistý zisk -48 3690,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -286 1230,00000,0000
Cudzie zdroje -1 052 8330,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,660,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -80,510,00000,0000
Doba obratu aktív 10 6710,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 51,660,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 8880,00000,0000
EBIT v minulom roku -282 1270,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -46 0310,00000,0000
EBITDA -7 3970,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 3970,00000,0000
Finančná páka 1,280,00000,0000
Finančné účty -9 2280,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,78120,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78120,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 8380,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 5250,00000,0000
Krátkodobé záväzky 238 4480,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -13 8840,00000,0000
Krytie dlhovej služby -3,160,00000,0000
Nákladové úroky 2 3380,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 9960,00000,0000
Náklady na predaný tovar 50 0700,00000,0000
Neobežný majetok 1 350 4230,00000,0000
Obežný majetok -2 7030,00000,0000
Obrat obežného majetku -17,050,00000,0000
Odpisy 38 7760,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 38 7760,00000,0000
Osobné náklady 2 8800,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1130,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 838,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 5930,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,72530,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,380,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku -10 1680,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 114,090,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,950,00000,0000
Pridaná hodnota -3 9710,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,370,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -39,870,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -39,870,00000,0000
Služby 13 2500,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 347 7200,00000,0000
Spotreba materiálu… 36 8200,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 60 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 5160,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 4170,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 5110,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 5880,00000,0000
Účtovný cash flow -9 2280,00000,0000
Úročený dlh 60 0000,00000,0000
Úrokové krytie -19,690,00000,0000
Vlastné imanie 1 052 8330,00000,0000
Všetky záväzky 294 8870,00000,0000
Výsledok hospodárenia -44 7560,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -44 7560,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 3690,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -286 1230,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -48 3690,00000,0000
Záväzky 294 8870,00000,0000
Záväzky z obchodného styku -13 8840,00000,0000
Zisk pred zdanením -48 3690,00000,0000

Činnosti firmy
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
Prevádzkovanie športových zariadení
Prevádzkovanie výdajne stravy
Čistiace a upratovacie služby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Prenájom strojov a zariadení
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti.
Počítačové služby
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Výroba betónu
Prenájom stavebných strojov a ručných náradí
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Diskotekárska činnosť
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Prenájom hnuteľných vecí
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Prenájom vybavenia prenajímacích priestorov vnútorným zariadením
Prieskum trhu a verejnej mienky
Vydavateľská činnosť
Reklamné a marketingové služby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Prenájom prístrojov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.
Výkopové a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti.