FALCO SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 660 181521 060501 906451 277330 347
Bankové úvery 38 90749 0710,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,032,081,521,564,77
Bežné bankové úvery 5 0005 0000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 15 14710 73021 3388 8539 734
Časové rozlíšenie pasív 0,000040,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,30140,37410,5912-0,7960-0,0701
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3429-0,4583-0,48780,63820,3467
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,441,181,361,430,3129
Celkové tržby 1 328 6931 171 1301 158 7701 446 645872 247
Celkový dlh 389 892282 366289 318265 35378 728
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -140 006-48 378-186 724-312 400-164 399
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 178 91397 449186 724312 400164 399
Čistý cash flow 81 464-89 275-125 676148 00117 628
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 20436 17936 500136 93475 052
Čistý zisk 31 63526 06726 663104 30656 092
Čistý zisk v minulom roku 26 06726 663104 30656 09244 038
Cudzie zdroje -270 289-238 654-212 588-185 924-251 619
Daň z príjmov 10 2168 1918 92531 63618 001
Daň z príjmov v minulom roku 8 1918 92531 63618 00115 191
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 2168 1918 92531 63618 001
Dlhodobé bankové úvery 33 90744 0710,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 1100,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 33 90744 0710,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,2947,1357,158,9819,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,9644,5751,785,8218,88
Doba obratu aktív 186,18184,22162,34118,23139,96
Doba obratu pohľadávok 29,1647,1357,158,9819,95
Doba obratu zásob 2 7976 232108,6361,82352,09
Doba splácania záväzkov 3 3436 9744 9142 583838,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,0068,8783,3360,7521,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 656,021 488637,41307,44403,21
EBIT v minulom roku 36 17936 500136 93475 05260 053
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 20436 17936 500136 93475 052
EBITDA 135 92663 55497 774181 223117 652
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 135 92663 55497 774181 223117 652
Finančná páka 2,442,182,362,431,31
Finančné účty 178 91397 449186 724312 400164 399
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4094-0,4580-0,4236-0,4120-0,7617
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40940,45800,42360,41200,7617
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 185 321229 584117 996210 326121 947
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35990,37380,51330,51390,1539
Krátkodobé pohľadávky 100 300133 298176 69134 28247 092
Krátkodobé záväzky 237 569194 782257 639231 90050 847
Krytie dlhovej služby 57,7732,41107,21182,68122,68
Materiál 151 257128 1483 8052 77416 504
Nákladové úroky 2 3531 921912,00992,00959,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 921912,00992,00959,00824,00
Náklady na predaný tovar 914 820719 747815 1111 021 331602 405
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 93710 19419 13832 76922 141
Neobežný majetok 163 926105 525111 45790 19287 764
Obežný majetok 481 108404 805369 111352 232232 849
Obrat aktív 1,961,982,253,092,61
Obrat neobežného majetku 7,909,7810,1215,459,82
Obrat obežného majetku 2,692,553,063,963,70
Obrat zásob 0,13050,05863,365,901,04
Odpisy 105 51043 09064 55849 12841 070
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 52 75521 54532 27924 56420 535
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 52 75521 54532 27924 56420 535
Osobné náklady 299 743272 644258 502245 759162 838
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3304 6862 5281 2311 085
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 59,004,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 46 61741 55333 42127 60124 459
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 137 14569 15791 221153 43497 162
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10230,09060,12540,56100,2229
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,10460,11090,14940,62420,2685
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27100,18700,37200,69230,4977
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78990,87210,82500,66080,6285
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 14,6330,6716,3711,3511,70
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,151,211,511,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93630,99020,97001,261,27
Pohľadávky z obchodného styku 77 865126 075160 09122 20044 551
Pohotová likvidita II. stupeň 1,211,211,491,534,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,322,671,69-1,26-14,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 34,62-46,47-137,80149,1918,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59060,54190,57640,58800,2383
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,441,181,361,430,3129
Pridaná hodnota 379 453312 640313 354371 889259 099
Primárna platobná neschopnosť 0,59870,32960,20881,240,5490
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11700,10920,12540,56100,2229
Rýchla likvidita I. stupeň 0,73760,48770,72481,353,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,874,442,961,460,6692
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,874,442,961,460,6692
Služby 339 252403 455318 346363 868171 308
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 660 181521 060501 906451 277330 347
Spotreba materiálu… 549 354348 299476 915624 720408 968
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 90749 0710,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 320 1061 117 7431 139 8401 408 387864 194
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 25 83385 35611 37515 1672 690
Tržby z predaja tovaru 13 41711 82922 35952 63825 252
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 280 8561 020 5581 106 1061 340 582836 252
Účtovný cash flow 81 464-89 275-125 676148 00117 628
Úročený dlh 38 90749 0710,00000,00000,0000
Úrokové krytie 18,7918,8340,02138,0478,26
Vlastné imanie 270 289238 654212 588185 924251 619
Všetky záväzky 389 892282 366289 318265 35378 728
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000040,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 56 24941 16839 095145 88775 754
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 56 24941 16839 095145 88775 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 63526 06726 663104 30656 092
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 06726 663104 30656 09244 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 41 85134 25835 588135 94274 093
Zásoby 198 785174 0585 6965 55021 358
Záväzky 389 892282 366289 318265 35378 728
Záväzky z obchodného styku 46 61741 55333 42127 60124 459
Zisk pred zdanením 41 85134 25835 588135 94274 093
Zmena EBIT 1,220,99120,26661,821,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -277,0042 201-712,0026,0012,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -277,0042 201-712,0026,0012,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000064 6525 4961 3753 518