FINEZ, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 58 76795 95397 951143 663152 520
Bankové úvery 2 38811 20420 12428 7618 624
Bežná likvidita III. stupeň 3,021,780,70160,32750,1757
Bežné bankové úvery 2 38811 20420 12428 7618 624
Časové rozlíšenie aktív 762,00825,00778,00848,00909,00
Časové rozlíšenie pasív 47,000,00000,0000103,0066,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,490,90600,24110,00490,0292
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,28700,47311,051,682,69
Celkové tržby 139 610170 354151 435168 27959 547
Celkový dlh 13 09430 81450 18689 907111 170
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 667-24 9311 31423 81718 144
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,13980,1020-0,03890,0735-0,8610
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 05536 13518 81011 64211 378
Čistý cash flow -15 08017 3257 168264,002 374
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -19 11419 798-3 30215 662-48 167
Čistý zisk -19 51317 374-5 88812 369-51 268
Čistý zisk v minulom roku 17 374-5 88812 369-51 268-800,00
Cudzie zdroje -45 626-65 139-47 765-53 653-41 284
Daň z príjmov 0,00001 514960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 514960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 514960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,7739,2037,1938,6944,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,5938,8337,1638,3944,06
Doba obratu aktív 153,64220,97236,88329,57934,95
Doba obratu pohľadávok 41,7739,2037,1938,6944,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,3944,0471,89124,22498,75
EBIT v minulom roku 19 798-3 30215 662-48 1674 731
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -19 11419 798-3 30215 662-48 167
EBITDA 23 54158 18799 808136 38369 372
EBITDA marža 0,16860,34160,65910,81051,16
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 54158 18799 808136 38369 372
Finančná páka 1,291,472,052,683,69
Finančné účty 21 05536 13518 81011 64211 378
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7764-0,6789-0,4876-0,3735-0,2707
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77640,67890,48760,37350,2707
Hrubá marža 0,57390,56910,68990,66020,4673
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 92266 05999 308154 03868 087
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17180,19930,30350,37690,5335
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00006 69820 898
Krátkodobé pohľadávky 15 97817 02315 37716 8647 187
Krátkodobé záväzky 10 09419 12329 72754 14981 362
Krytie dlhovej služby 59,0063,9461,3858,4632,40
Materiál 31,0011,009,0027,0022,00
Nákladové úroky 399,00910,001 6262 3332 141
Nákladové úroky v minulom roku 910,001 6262 3332 1414 571
Náklady na predaný tovar 59 49261 55346 45448 00931 719
Neobežný majetok 20 94141 95962 977114 282133 024
Obežný majetok 37 06453 16934 19628 53318 587
Obrat aktív 2,381,651,541,110,3904
Obrat neobežného majetku 6,673,782,401,390,4476
Obrat obežného majetku 3,772,984,415,583,20
Odpisy 42 03642 036102 610129 376116 250
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 01821 01851 30564 68858 125
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 01821 01851 30564 68858 125
Osobné náklady 74 43565 05053 81730 40814 566
Ostatné náklady na finančnú činnosť 619,00578,00500,00345,001 285
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 4613 6863 2944 2201 909
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 52359 41096 722141 74564 982
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,40640,2276-0,08670,1388-0,7241
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,39310,2577-0,04840,1752-0,6775
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92910,67100,51510,27370,5235
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,491,943,651,91
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68790,90530,66790,69530,2127
Pohľadávky z obchodného styku 12 08216 86215 36716 7347 187
Pohotová likvidita II. stupeň 3,021,780,70140,32720,1755
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,03-3,76-6,66-203,23-17,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -37,7919,044,410,11321,11
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,22280,32110,51240,62580,7289
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,28700,47311,051,682,69
Pridaná hodnota 80 11696 942104 477111 09827 824
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,42770,2667-0,12330,2305-1,24
Rýchla likvidita I. stupeň 1,681,190,37730,12980,1026
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,55620,52960,50280,65921,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,55620,52960,50280,65921,60
Služby 50 30655 35737 66540 76022 266
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 76795 95397 951143 663152 520
Spotreba materiálu… 9 1866 1968 7897 2499 453
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 38811 20420 12435 45929 522
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 139 608162 720150 931168 10759 543
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 2250,00009 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000016 5070,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 139 608141 988150 931159 10759 543
Účtovný cash flow -15 08017 3257 168264,002 374
Úročený dlh 2 38811 20420 12435 45929 522
Úrokové krytie -47,9021,76-2,036,71-22,50
Vlastné imanie 45 62665 13947 76553 65341 284
Všetky záväzky 13 09430 81450 18689 907111 170
Výsledok hospodárenia -18 49520 376-2 80216 007-46 878
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -18 49520 376-2 80216 007-46 878
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -19 51317 374-5 88812 369-51 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 374-5 88812 369-51 268-800,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -19 51318 888-4 92813 329-50 308
Zásoby 31,0011,009,0027,0022,00
Záväzky 13 09430 81450 18689 907111 170
Záväzky z obchodného styku 2 4613 6863 2944 2201 909
Zisk pred zdanením -19 51318 888-4 92813 329-50 308
Zmena EBIT -0,9655-6,00-0,2108-0,3252-10,18
Účtovné závierky