FINEZ, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 95 95397 951143 663152 520353 223
Bankové úvery 11 20420 12428 7618 62485 043
Bežná likvidita III. stupeň 1,780,70160,32750,17570,4807
Bežné bankové úvery 11 20420 12428 7618 62485 043
Časové rozlíšenie aktív 825,00778,00848,00909,001 405
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000103,0066,00317,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,90600,24110,00490,02920,1206
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,47311,051,682,692,46
Celkové tržby 170 354151 435168 27959 5470,0000
Celkový dlh 30 81450 18689 907111 170250 914
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 9311 31423 81718 14489 121
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1020-0,03890,0735-0,86100,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 13518 81011 64211 37817 387
Čistý cash flow 17 3257 168264,002 37417 387
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 798-3 30215 662-48 16713 674
Čistý zisk 17 374-5 88812 369-51 2689 651
Čistý zisk v minulom roku -5 88812 369-51 268-800,002 988
Cudzie zdroje -65 139-47 765-53 653-41 284-101 992
Daň z príjmov 1 514960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 514960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,2037,1938,6944,06211,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,8337,1638,3944,06196,13
Doba obratu aktív 220,97236,88329,57934,95995,12
Doba obratu pohľadávok 39,2037,1938,6944,06211,66
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 018
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,0471,89124,22498,75406,27
EBIT v minulom roku -3 30215 662-48 1674 7318 442
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 798-3 30215 662-48 16713 674
EBITDA 58 18799 808136 38369 372118 140
EBITDA marža 0,34160,65910,81051,160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 58 18799 808136 38369 372118 140
Finančná páka 1,472,052,683,693,46
Finančné účty 36 13518 81011 64211 37817 387
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6789-0,4876-0,3735-0,2707-0,2887
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67890,48760,37350,27070,2887
Hrubá marža 0,56910,68990,66020,46730,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 05999 308154 03868 087117 162
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,19930,30350,37690,53350,4083
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00006 69820 89821 465
Krátkodobé pohľadávky 17 02315 37716 8647 18775 128
Krátkodobé záväzky 19 12329 72754 14981 362144 207
Krytie dlhovej služby 63,9461,3858,4632,4029,37
Materiál 11,009,0027,0022,0037,00
Nákladové úroky 910,001 6262 3332 1414 023
Nákladové úroky v minulom roku 1 6262 3332 1414 5715 454
Náklady na predaný tovar 61 55346 45448 00931 71951 697
Neobežný majetok 41 95962 977114 282133 024232 548
Obežný majetok 53 16934 19628 53318 587119 270
Obrat aktív 1,651,541,110,39040,3668
Obrat neobežného majetku 3,782,401,390,44760,5571
Obrat obežného majetku 2,984,415,583,201,09
Odpisy 42 036102 610129 376116 25034 448
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 01851 30564 68858 12534 448
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 01851 30564 68858 1250,0000
Osobné náklady 65 05053 81730 40814 5660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 578,00500,00345,001 285978,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 6863 2944 2201 9090,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 41096 722141 74564 98244 099
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2276-0,08670,1388-0,72410,0463
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2577-0,04840,1752-0,67750,0655
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67100,51510,27370,52350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,943,651,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90530,66790,69530,21272,26
Pohľadávky z obchodného styku 16 86215 36716 7347 18769 618
Pohotová likvidita II. stupeň 1,780,70140,32720,17550,3741
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,76-6,66-203,23-17,39-5,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 19,044,410,11321,114,32
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32110,51240,62580,72890,7104
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,47311,051,682,692,46
Pridaná hodnota 96 942104 477111 09827 82477 861
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2667-0,12330,2305-1,240,0946
Rýchla likvidita I. stupeň 1,190,37730,12980,10260,0693
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,52960,50280,65921,602,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,52960,50280,65921,602,12
Služby 55 35737 66540 76022 26645 443
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 95 95397 951143 663152 520353 223
Spotreba materiálu… 6 1968 7897 2499 4536 254
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 20420 12435 45929 522106 508
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 162 720150 931168 10759 543129 558
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 2250,00009 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 16 5070,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 141 988150 931159 10759 543129 558
Účtovný cash flow 17 3257 168264,002 37417 387
Úročený dlh 11 20420 12435 45929 522106 508
Úrokové krytie 21,76-2,036,71-22,503,40
Vlastné imanie 65 13947 76553 65341 284101 992
Všetky záväzky 30 81450 18689 907111 170250 914
Výsledok hospodárenia 20 376-2 80216 007-46 87817 692
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 376-2 80216 007-46 87817 692
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 374-5 88812 369-51 2689 651
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 88812 369-51 268-800,002 988
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 888-4 92813 329-50 30812 704
Zásoby 11,009,0027,0022,0026 755
Záväzky 30 81450 18689 907111 170250 914
Záväzky z obchodného styku 3 6863 2944 2201 9090,0000
Zisk pred zdanením 18 888-4 92813 329-50 30812 704
Zmena EBIT -6,00-0,2108-0,3252-10,181,62
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000066 000