ARON, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 362 199382 454355 979366 373366 264
Bankové úvery 44 57844 58811 05830 17042 158
Bežná likvidita III. stupeň 1,411,631,721,601,49
Bežné bankové úvery 44 57834 08911 06630 17042 158
Časové rozlíšenie aktív 320,000,00000,00000,000070,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,581,151,031,131,14
Celkové tržby 622 265694 635662 249434 7200,0000
Celkový dlh 221 606204 864180 214194 388195 153
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 41 97842 3559 56929 46139 304
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 6002 2331 489709,002 854
Čistý cash flow 367,00744,00780,00-1 5752 854
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 7145 2695 9443 2902 657
Čistý zisk 962,001 8253 780729,00627,00
Čistý zisk v minulom roku 1 8253 780729,00145,001 921
Cudzie zdroje -140 593-177 590-175 765-171 985-171 111
Daň z príjmov 599,001 0261 0311 0460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 0261 0311 046960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 599,001 0261 0311 0460,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000010 499-8,000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,000010 499-8,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,9139,7439,1945,8849,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,9834,8536,6241,8449,02
Doba obratu aktív 219,22209,66195,49308,12292,27
Doba obratu pohľadávok 11,9139,7439,1945,8849,48
Doba obratu zásob 2 312655,59529,281 4941 934
Doba splácania záväzkov 1 402435,14380,98957,45138,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 101,5883,6788,92132,32117,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 516,94135,24131,34339,260,0000
EBIT v minulom roku 5 2695 9443 2902 9184 202
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 7145 2695 9443 2902 657
EBITDA 34 93126 13322 07818 99920 487
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 93126 13322 07818 99920 487
Efektívna daňová sadzba 0,38370,35990,21430,58930,0000
Finančná páka 2,582,152,032,132,14
Finančné účty 2 6002 2331 489709,002 854
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 73251 01320 68818 03719 589
Krátkodobé pohľadávky 19 68472 48471 36554 55462 008
Krátkodobé záväzky 167 835152 617161 922157 334146 964
Krytie dlhovej služby 16,2210,8119,4912,5410,09
Materiál 68 14744 95152 65555 54461 611
Nákladové úroky 2 1532 4181 1331 5152 030
Nákladové úroky v minulom roku 2 4181 1331 5151 8132 281
Náklady na predaný tovar 433 632519 868506 511302 962322 595
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 43 706128 018155 13159 97940 863
Neobežný majetok 62 80277 80058 17265 54384 859
Obežný majetok 299 077304 654297 807300 830281 335
Obrat aktív 1,661,741,871,181,25
Obrat neobežného majetku 9,608,5611,436,625,39
Obrat obežného majetku 2,022,192,231,441,63
Obrat zásob 0,15790,55680,68960,24420,1888
Odpisy 29 99632 74414 74414 74416 745
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 99816 3727 3727 37216 745
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 99816 3727 3727 3720,0000
Osobné náklady 145 011128 727137 362109 9660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1991 1201 390962,00898,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 61 90047 43455 82155 7490,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 95834 56918 52415 47317 372
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85590,88210,86860,83920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,881,141,022,180,3482
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,131,151,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96810,90381,041,058,05
Pohľadávky z obchodného styku 11 53463 56966 68149 75461 430
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -383,09-238,70-225,34109,20-59,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,17050,30770,6884-1,041,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61180,53570,50620,53060,5328
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,581,151,031,131,14
Pridaná hodnota 169 417145 937158 140131 042134 809
Primárna platobná neschopnosť 5,370,74620,83711,120,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,347,848,1610,239,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,347,848,1610,239,53
Služby 20 65216 21218 0149 79010 607
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 362 199382 454355 979366 373366 264
Spotreba materiálu… 383 826388 326327 196233 911335 651
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 44 57844 58811 05830 17042 158
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 603 049678 805664 651434 004457 404
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000013 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 52 859171 72942 614107 60452 470
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 550 190494 076622 037326 400404 934
Účtovný cash flow 367,00744,00780,00-1 5752 854
Úročený dlh 44 57844 58811 05830 17042 158
Úrokové krytie 1,732,185,252,171,31
Vlastné imanie 140 593177 590175 765171 985171 111
Všetky záväzky 221 606204 864180 214194 388195 153
Výsledok hospodárenia 4 9356 3897 3344 2553 742
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 9356 3897 3344 2553 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 962,001 8253 780729,00627,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 8253 780729,00145,001 921
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5612 8514 8111 775814,00
Zásoby 276 793229 937224 953245 567216 473
Záväzky 221 606204 864180 214194 388195 153
Záväzky z obchodného styku 61 90047 43455 82155 7490,0000
Zisk pred zdanením 1 5612 8514 8111 775814,00
Zmena EBIT 0,70490,88641,811,130,6323
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 14 55212 688-6 170718,0064 526
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 14 55212 688-6 170718,0064 526