BARBITRANS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 80 56966 672104 09592 165173 128
Bežná likvidita III. stupeň 0,67160,60260,90360,72590,3845
Časové rozlíšenie aktív 2 1292 3582 2232 2381 350
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,33430,53370,99960,95320,1357
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,71-2,8119,15-4,89-2,48
Celkové tržby 299 516225 737380 045841 7190,0000
Celkový dlh 110 341103 43298 928115 833289 946
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 567-47 519-27 901-33 066-15 857
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 56747 51927 90133 06615 857
Čistý cash flow -9 95219 618-5 16522 56015 857
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 988-40 96729 90069 355-36 479
Čistý zisk 6 988-41 92728 83661 060-36 479
Čistý zisk v minulom roku -41 92728 83661 06032 092-53 185
Cudzie zdroje 29 77236 760-5 16723 668116 818
Daň z príjmov 0,0000960,00960,006 9850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,006 985960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,006 9850,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,9913,2154,9817,7898,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,199,9545,8414,9376,01
Doba obratu aktív 100,01123,31103,9840,13213,47
Doba obratu pohľadávok 36,9913,2154,9817,7898,95
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000594,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 131,45182,9094,1545,67352,74
EBIT v minulom roku -40 96729 90069 35534 403-53 185
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 988-40 96729 90069 355-36 479
EBITDA 8 825-43 71849 951103 945-5 417
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 825-43 71849 951103 945-5 417
Finančná páka -2,71-1,8120,15-3,89-1,48
Finančné účty 37 56747 51927 90133 06615 857
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,36950,5514-0,04960,25680,6747
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3695-0,55140,0496-0,2568-0,6747
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 74710 96055 856110 650-5 808
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,311,480,90551,141,65
Krátkodobé pohľadávky 29 8017 14355 04340 83080 253
Krátkodobé záväzky 105 89898 88694 258104 886286 075
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000480,3079,350,0000
Materiál 1 6272 5650,00000,000012 547
Nákladové úroky 0,00000,0000104,001 3100,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000104,001 3101 3510,0000
Náklady na predaný tovar 229 273199 814188 392609 029175 737
Neobežný majetok 9 4457 08718 92816 03163 121
Obežný majetok 68 99557 22782 94473 896108 657
Obrat aktív 3,652,963,519,101,71
Obrat neobežného majetku 31,1327,8519,3152,294,69
Obrat obežného majetku 4,263,454,4111,342,72
Odpisy 7 28223 68219 99634 38223 130
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 64111 8419 99817 19123 130
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 64111 8419 99817 1910,0000
Osobné náklady 40 89331 696119 271119 5820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 32,00122,00237,00223,00391,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 28 62313 1309 09218 5660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 270-18 24548 83295 442-13 349
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,23471,145,58-2,580,3123
Podiel EBIT k aktívam 0,0867-0,61450,28720,7525-0,2107
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0867-0,61450,28720,7525-0,2107
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,27591,273,04-5,450,3230
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,46630,71270,26800,35880,0916
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,6314-12,830,67370,52170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6844
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,58-0,07801,481,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,34-0,04461,271,495,20
Pohľadávky z obchodného styku 25 9315 38045 89734 29461 645
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65630,57660,90360,72590,3407
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,991,871,001,057,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-49,6617,220,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,371,550,95041,261,67
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,71-2,8119,15-4,89-2,48
Pridaná hodnota 64 766-2 471177 028229 226120 282
Primárna platobná neschopnosť 1,102,440,19810,54140,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0867-0,62890,27700,6625-0,2107
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,23471,145,58-2,580,3123
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,50-2,371,981,11-53,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,50-2,371,981,11-53,53
Služby 135 079128 043102 772495 88686 686
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 80 56966 672104 09592 165173 128
Spotreba materiálu… 94 19471 77185 620113 14389 051
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 299 516224 743368 491841 719296 019
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 47727 4003 0713 4640,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 294 039197 343365 420838 255296 019
Účtovný cash flow -9 95219 618-5 16522 56015 857
Úrokové krytie 0,00000,0000287,5052,940,0000
Vlastné imanie -29 772-36 7605 167-23 668-116 818
Všetky záväzky 110 341103 43298 928115 833289 946
Výsledok hospodárenia 7 020-40 84630 13569 563-36 092
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 020-40 84630 13569 563-36 092
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 988-41 92728 83661 060-36 479
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -41 92728 83661 06032 092-53 185
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 988-40 96729 79668 045-36 478
Zásoby 1 6272 5650,00000,000012 547
Záväzky 110 341103 43298 928115 833289 946
Záväzky z obchodného styku 28 62313 1309 09218 5660,0000
Zisk pred zdanením 6 988-40 96729 79668 045-36 478
Zmena EBIT -0,1706-1,370,43112,020,6859
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000846,002 8913 4647 545