PIZZERIA EVIJO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 541 192402 765435 647461 240368 829
Bežná likvidita III. stupeň 0,05270,15000,17200,34762,48
Časové rozlíšenie aktív 965,001 7021 3761 256941,00
Časové rozlíšenie pasív -1 680-1 680-1 6800,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00980,0247-0,19390,13970,7863
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,460,36280,37790,36610,0948
Celkové tržby 262 927289 197270 264307 5450,0000
Celkový dlh 322 254107 664119 946123 61431 946
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 467-2 359224,00-20 133-21 923
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 4672 359-224,0020 13321 923
Čistý cash flow 3 1082 583-20 35713 41721 923
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -74 663-19 640-19 286-2 63342 644
Čistý zisk -74 663-20 600-20 246-3 59342 644
Čistý zisk v minulom roku -20 600-20 246-3 5944 33575 971
Cudzie zdroje -220 618-296 781-317 381-337 626-336 883
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 3010,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,204,6113,389,6147,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,204,6110,747,0834,96
Doba obratu aktív 775,84534,99597,51555,55426,54
Doba obratu pohľadávok 6,204,6113,389,6147,67
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000061,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 454,57138,81144,00115,6632,24
EBIT v minulom roku -19 640-19 286-2 6345 63675 971
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -74 663-19 640-19 286-2 63342 644
EBITDA -15 93526 82635 33236 70767 371
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 93526 82635 33236 70767 371
Finančná páka 2,451,361,371,371,09
Finančné účty 5 4672 359-224,0020 13321 923
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4077-0,7369-0,7285-0,7320-0,9134
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40770,73690,72850,73200,9134
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -15 93544 73335 20042 39467 131
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58590,25950,24100,20820,0756
Krátkodobé pohľadávky 4 3273 4719 7567 98141 218
Krátkodobé záväzky 317 090104 503104 99496 02227 882
Materiál 5 8507 8946 8624 0085 148
Náklady na predaný tovar 169 147158 955156 108199 176166 530
Neobežný majetok 524 583387 339417 877427 862299 599
Obežný majetok 15 64413 72416 39432 12268 289
Obrat aktív 0,47050,68230,61090,65700,8557
Obrat neobežného majetku 0,48540,70940,63680,70831,05
Obrat obežného majetku 16,2820,0216,239,434,62
Odpisy 58 72853 67054 48642 11011 687
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 36426 83527 24321 05511 687
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 36426 83527 24321 0550,0000
Osobné náklady 128 638112 10795 68182 8920,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000069,00132,00147,00246,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00003 9760,00000,00006,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 7307 99812 5029 5850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -15 93533 07034 24038 51754 331
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,510,96780,86970,79810,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8953
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,66431,031,151,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,45610,69870,73260,830912,76
Pohľadávky z obchodného styku 4 3273 4717 8295 88030 232
Pohotová likvidita II. stupeň 0,03410,07330,10560,30592,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -70,98-114,9015,59-25,16-15,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59550,26730,27530,26800,0866
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,460,36280,37790,36610,0948
Pridaná hodnota 85 460115 833110 014103 862149 087
Primárna platobná neschopnosť 2,252,301,601,630,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01730,0229-0,00220,20970,7863
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -20,224,013,393,370,4742
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -20,224,013,393,370,4742
Služby 29 64835 93631 74775 82461 733
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 541 192402 765435 647461 240368 829
Spotreba materiálu… 139 499123 019124 361123 352104 797
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 254 607281 788266 122305 955315 617
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 0000,00002 9170,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 254 607274 788266 122303 038315 617
Účtovný cash flow 3 1082 583-20 35713 41721 923
Vlastné imanie 220 618296 781317 381337 626336 883
Všetky záväzky 322 254107 664119 946123 61431 946
Výsledok hospodárenia -74 663-23 547-19 154-2 48655 684
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -74 663-23 547-19 154-2 48655 684
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -74 663-20 600-20 246-3 59342 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -20 600-20 246-3 5944 33575 971
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -74 663-19 640-19 286-2 63355 445
Zásoby 5 8507 8946 8624 0085 148
Záväzky 322 254107 664119 946123 61431 946
Záväzky z obchodného styku 9 7307 99812 5029 5850,0000
Zisk pred zdanením -74 663-19 640-19 286-2 63355 445
Zmena EBIT 3,801,027,32-0,46720,5613
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 7030,00000,00000,0000