PIZZERIA EVIJO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 509 829541 192402 765435 647461 240
Časové rozlíšenie aktív 787,00965,001 7021 3761 256
Časové rozlíšenie pasív -1 680-1 680-1 680-1 6800,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,79231,460,36280,37790,3661
Celkové tržby 486 220262 927289 197270 264307 545
Celkový dlh 226 113322 254107 664119 946123 614
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 514-5 467-2 359224,00-20 133
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 5145 4672 359-224,0020 133
Čistý cash flow 52 0473 1082 583-20 35713 417
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 66 697-74 663-19 640-19 286-2 633
Čistý zisk 64 777-74 663-20 600-20 246-3 593
Čistý zisk v minulom roku -74 663-20 600-20 246-3 5944 335
Cudzie zdroje -285 396-220 618-296 781-317 381-337 626
Daň z príjmov 1 9200,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,001 301
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 9200,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,466,204,6113,389,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,466,204,6110,747,08
Doba obratu aktív 629,52775,84534,99597,51555,55
Doba obratu pohľadávok 13,466,204,6113,389,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 271,77454,57138,81144,00115,66
EBIT v minulom roku -74 663-19 640-19 286-2 6345 636
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 66 697-74 663-19 640-19 286-2 633
EBITDA 1 839-15 93526 82635 33236 707
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 839-15 93526 82635 33236 707
Finančná páka 1,792,451,361,371,37
Finančné účty 57 5145 4672 359-224,0020 133
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5598-0,4077-0,7369-0,7285-0,7320
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55980,40770,73690,72850,7320
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 381 839-15 93544 73335 20042 394
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43170,58590,25950,24100,2082
Krátkodobé pohľadávky 10 9034 3273 4719 7567 981
Krátkodobé záväzky 220 103317 090104 503104 99496 022
Materiál 6 8745 8507 8946 8624 008
Náklady na predaný tovar 175 713169 147158 955156 108199 176
Neobežný majetok 433 751524 583387 339417 877427 862
Obežný majetok 75 29115 64413 72416 39432 122
Obrat aktív 0,57980,47050,68230,61090,6570
Obrat neobežného majetku 0,68150,48540,70940,63680,7083
Obrat obežného majetku 3,9316,2820,0216,239,43
Odpisy 40 26258 72853 67054 48642 110
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 13129 36426 83527 24321 055
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 13129 36426 83527 24321 055
Osobné náklady 131 381128 638112 10795 68182 892
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000069,00132,00147,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00003 9760,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 7689 7307 99812 5029 585
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 105 039-15 93533 07034 24038 517
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,101,510,96780,86970,7981
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,91250,66431,031,151,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,69850,45610,69870,73260,8309
Pohľadávky z obchodného styku 10 9034 3273 4717 8295 880
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,48-70,98-114,9015,59-25,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44350,59550,26730,27530,2680
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,79231,460,36280,37790,3661
Pridaná hodnota 119 89185 460115 833110 014103 862
Primárna platobná neschopnosť 0,98762,252,301,601,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 122,95-20,224,013,393,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 122,95-20,224,013,393,37
Služby 27 04129 64835 93631 74775 824
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 509 829541 192402 765435 647461 240
Spotreba materiálu… 148 672139 499123 019124 361123 352
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 485 604254 607281 788266 122305 955
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 190 0000,00007 0000,00002 917
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 295 604254 607274 788266 122303 038
Účtovný cash flow 52 0473 1082 583-20 35713 417
Vlastné imanie 285 396220 618296 781317 381337 626
Všetky záväzky 226 113322 254107 664119 946123 614
Výsledok hospodárenia 66 697-74 663-23 547-19 154-2 486
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 66 697-74 663-23 547-19 154-2 486
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 777-74 663-20 600-20 246-3 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -74 663-20 600-20 246-3 5944 335
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 66 697-74 663-19 640-19 286-2 633
Zásoby 6 8745 8507 8946 8624 008
Záväzky 226 113322 254107 664119 946123 614
Záväzky z obchodného styku 10 7689 7307 99812 5029 585
Zisk pred zdanením 66 697-74 663-19 640-19 286-2 633
Zmena EBIT -0,89333,801,027,32-0,4672
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 84 8800,00003 7030,00000,0000