Zvolenská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 28 628 11223 634 35030 278 14336 718 15538 813 998
Aktivácia 3 8196 5135 5927 57719 649
Bankové úvery 0,00000,00000,0000632 5561 357 735
Bežná likvidita III. stupeň 0,91190,95460,59890,39330,2961
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000632 5561 357 735
Časové rozlíšenie aktív 81 77761 85062 54162 81565 217
Časové rozlíšenie pasív 8 136 3383 519 9056 961 76910 372 97612 277 603
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,57460,27210,32820,41500,4412
Celkové tržby 19 305 59222 485 54822 834 42220 409 2650,0000
Celkový dlh 7 477 8134 302 5535 761 0107 726 6978 124 003
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 345 500-1 335 371-1 550 082-160 832385 941
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 345 5001 335 3711 550 082793 388971 794
Čistý cash flow 10 129-214 711756 694763 962971 794
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 724 392-2 058 705-1 308 522425 721384 952
Čistý zisk -2 797 931-1 743 472-1 063 118137 347306 620
Čistý zisk v minulom roku -1 743 472-1 063 118137 34768 743-74 554
Cudzie zdroje -13 013 961-15 811 892-17 555 364-18 618 482-18 412 392
Daň z príjmov 73 539-315 326-248 007272 3910,0000
Daň z príjmov v minulom roku -315 326-248 007272 391234 1910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 73 539-315 326-248 007272 3910,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 178,6557,5857,1550,6653,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,9854,1052,8447,6251,18
Doba obratu aktív 591,99461,37582,17712,54727,17
Doba obratu pohľadávok 178,6557,5857,1550,6653,86
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000121,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,2657,1278,63105,3790,13
EBIT v minulom roku -2 058 705-1 308 522425 721356 26034 381
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 724 392-2 058 705-1 308 522425 721384 952
EBITDA 2 213 33211 002 75811 705 5024 566 2512 799 507
EBITDA marža 0,11460,48930,51260,22370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 213 33211 002 75811 705 5024 566 2512 799 507
Efektívna daňová sadzba -0,02700,15320,18920,66480,0000
Finančná páka 2,201,491,721,972,11
Finančné účty 1 345 5001 335 3711 550 082793 388971 794
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4546-0,6690-0,5798-0,5071-0,4744
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45460,66900,57980,50710,4744
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 203 62611 062 57011 700 5104 585 5332 773 023
Krátkodobé pohľadávky 8 639 1252 949 7622 972 1162 610 3572 874 734
Krátkodobé záväzky 5 090 2752 926 3184 089 5625 429 8114 810 716
Krytie dlhovej služby 0,27203,131,680,43950,2266
Materiál 1 994 5341 806 5872 034 2982 997 9841 549 908
Nákladové úroky 0,000093,002 60315 98378 332
Nákladové úroky v minulom roku 93,002 60315 98353 326108 935
Náklady na predaný tovar 14 622 32914 167 18014 067 96714 293 14514 375 688
Neobežný majetok 14 979 60316 947 30023 121 48729 520 03733 352 345
Obežný majetok 13 566 7326 625 2007 094 1157 135 3035 396 436
Obrat aktív 0,61660,79110,62700,51230,5019
Obrat neobežného majetku 1,181,100,82100,63720,5841
Obrat obežného majetku 1,302,822,682,643,61
Odpisy 4 927 85013 078 04313 007 3324 134 3122 228 914
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 463 9256 551 0666 500 3202 067 1562 228 914
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 463 9256 526 9776 507 0122 067 1560,0000
Osobné náklady 2 604 3742 708 6122 793 4522 727 7310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 0186 5067 06615 27026 484
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 772 6292 687 9103 201 2895 056 7750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 129 91911 334 57111 944 2144 271 6592 535 534
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91070,59860,56710,59890,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,671,761,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,37970,28660,31180,66372,29
Pohľadávky z obchodného styku 2 562 0732 771 3992 747 9162 453 7422 731 625
Pohotová likvidita II. stupeň 0,76110,67430,41490,21090,2121
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 28573,64-23,20-24,37-18,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-2 309290,7047,8012,41
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,57460,27210,32820,41500,4412
Pridaná hodnota 2 859 7264 524 6734 925 8924 554 4225 106 713
Primárna platobná neschopnosť 1,860,96991,162,060,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,380,39100,49221,692,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,380,39100,49221,692,90
Služby 2 077 6361 614 9321 401 7891 606 6581 367 896
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 628 11223 634 35030 278 14336 718 15538 813 998
Spotreba materiálu… 12 548 51212 558 76112 671 77012 694 06413 027 441
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000632 5561 357 735
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 651 25318 730 95318 984 22218 826 31619 482 401
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 156,0033 1591 03717 2760,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 651 09718 697 79418 983 18518 809 04019 482 401
Účtovný cash flow 10 129-214 711756 694763 962971 794
Úročený dlh 0,00000,00000,0000632 5561 357 735
Úrokové krytie 0,0000-22 137-502,7026,644,91
Vlastné imanie 13 013 96115 811 89217 555 36418 618 48218 412 392
Všetky záväzky 7 477 8134 302 5535 761 0107 726 6978 124 003
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 284 01771 5723 550 5629 599 52011 074 213
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 852 1723 448 2793 411 207773 4561 200 721
Výsledok hospodárenia -2 714 362-2 052 151-1 301 501440 942570 315
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 714 362-2 052 151-1 301 501440 942570 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 797 931-1 743 472-1 063 118137 347306 620
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 743 472-1 063 118137 34768 743-74 554
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 724 392-2 058 798-1 311 125409 738502 246
Zásoby 1 994 5341 806 5872 034 2982 997 9841 549 908
Záväzky 7 477 8134 302 5535 761 0107 726 6978 124 003
Záväzky z obchodného styku 4 772 6292 687 9103 201 2895 056 7750,0000
Zisk pred zdanením -2 724 392-2 058 798-1 311 125409 738502 246
Zmena EBIT 1,321,57-3,071,1911,20
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000010 025708,008 273278,00
Účtovné závierky