T&B SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 966 601737 3041 206 2762 088 517824 204
Aktivácia 6 3246 4087 0476 1610,0000
Bankové úvery 0,00000,000095 7900,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,981,991,531,772,95
Bežné bankové úvery 0,00000,000095 7900,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 9 00815 80812 12814 5145 551
Časové rozlíšenie pasív 2 1763 7120,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,51600,08472,61-0,3393-0,9348
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,42-0,0905-1,270,19691,44
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58281,313,402,510,9894
Celkové tržby 4 161 2474 594 6498 372 3369 520 9890,0000
Celkový dlh 355 106416 551932 1281 494 129409 910
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -576 268-261 858-192 916-1 004 784-387 271
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 576 268261 858288 7061 004 784387 271
Čistý cash flow 314 410-26 848-716 078201 663387 271
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 339 15670 129-21 827183 49879 740
Čistý zisk 292 27942 892-159 788160 45279 410
Čistý zisk v minulom roku 42 892-159 788160 452296 421117 578
Cudzie zdroje -609 319-317 041-274 148-594 388-414 294
Daň z príjmov 46 85425 509137 89123 0460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 25 509137 89123 04621 8740,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 85425 509137 89123 0460,0000
Dlhodobé pohľadávky 26 86330 94538 647122 36612 678
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,8317,7826,7026,6327,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,1715,1821,5623,3622,58
Doba obratu aktív 85,7859,2252,9780,6273,09
Doba obratu pohľadávok 19,2220,2628,4031,3528,69
Doba obratu zásob 76,9177,2388,31106,7193,74
Doba splácania záväzkov 148,88229,85493,821 07060,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,6323,8324,7839,5323,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,9074,6247,85363,950,0000
EBIT v minulom roku 70 129-21 827183 498318 570117 699
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 339 15670 129-21 827183 49879 740
EBITDA 441 214174 25781 511235 712165 931
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 441 214174 25781 511235 712165 931
Efektívna daňová sadzba 0,13820,3729-6,300,12560,0000
Finančná páka 1,592,334,403,511,99
Finančné účty 576 268261 858288 7061 004 784387 271
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6304-0,4300-0,2273-0,2846-0,5027
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63040,43000,22730,28460,5027
Hrubá marža 0,71060,70870,76780,78520,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 450 815178 89082 524232 393164 158
Krátkodobé pohľadávky 189 681221 331608 052689 925310 896
Krátkodobé záväzky 221 185296 727564 3541 024 001268 866
Krytie dlhovej služby 200,6432,031 1640,0000502,82
Materiál 8 3897 5677 27312 41411 040
Nákladové úroky 23,001 72870,000,0000330,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 72870,000,0000275,00121,00
Náklady na predaný tovar 1 155 6431 288 1851 883 1781 979 6021 610 102
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 542 279471 207417 136349 201350 322
Neobežný majetok 50 522107 658157 820154 83317 837
Obežný majetok 907 071613 8381 036 3281 919 170800 816
Obrat aktív 4,256,166,894,534,99
Obrat neobežného majetku 81,4142,2152,6761,07230,76
Obrat obežného majetku 4,537,408,024,935,14
Obrat zásob 4,754,734,133,423,89
Odpisy 94 59697 44295 59249 01423 891
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 47 29848 72147 79624 50723 891
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 47 29848 72147 79624 5070,0000
Osobné náklady 2 555 6633 123 1206 390 3077 270 6810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 8495 8796 5793 3191 773
Ostatné záväzky z obchodného styku 28 07796 32854 683348 2000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 386 875140 334-64 196209 466103 301
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59620,35520,23930,48110,4699
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86420,95910,99400,97250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,456,9115,4121,411,56
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,041,011,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,010,99121,02104,89
Pohľadávky z obchodného styku 182 213188 992490 942605 281254 633
Pohotová likvidita II. stupeň 3,471,661,381,672,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,9411,810,3828-2,95-1,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13 670-15,54-10 2300,00001 174
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36740,56500,77270,71540,4973
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58281,313,402,510,9894
Pridaná hodnota 2 957 1503 256 2866 428 5797 476 1882 505 993
Primárna platobná neschopnosť 0,15410,50970,11140,57530,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47970,1353-0,58290,26990,1917
Rýchla likvidita I. stupeň 2,580,87160,43730,98121,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,80482,3911,446,342,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,80482,3911,446,342,47
Služby 420 284643 4191 251 8271 422 7751 228 579
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 966 601737 3041 206 2762 088 517824 204
Spotreba materiálu… 199 404179 967221 262213 78731 201
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000095 7900,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 120 0184 549 7278 315 5539 455 7904 116 095
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 2255 2563 7960,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 654 408575 261498 039427 929423 266
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 458 3853 969 2107 813 7189 027 8613 692 829
Účtovný cash flow 314 410-26 848-716 078201 663387 271
Úročený dlh 0,00000,000095 7900,00000,0000
Úrokové krytie 14 74640,58-311,810,0000241,64
Vlastné imanie 609 319317 041274 148594 388414 294
Všetky záväzky 355 106416 551932 1281 494 129409 910
Výnosy budúcich období dlhodobé 640,002 1760,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 5361 5360,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 344 00576 016-15 580186 698136 956
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 344 00576 016-15 580186 698136 956
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 292 27942 892-159 788160 45279 410
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 42 892-159 788160 452296 421117 578
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 339 13368 401-21 897183 498134 710
Zásoby 114 25999 704100 923102 09589 971
Záväzky 355 106416 551932 1281 494 129409 910
Záväzky z obchodného styku 28 07796 32854 683348 2000,0000
Zisk pred zdanením 339 13368 401-21 897183 498134 710
Zmena EBIT 4,84-3,21-0,11900,57600,6775
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 8386 0555 2950,00005 084
Účtovné závierky