EFTON, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 50219 01919 23020 63820 028
Bežná likvidita III. stupeň 4,925,815,703,848,10
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000464,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,16-1,05-0,7730-0,4289-0,6122
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,324,953,511,194,23
Celkové tržby 21 34020 94020 94020 9400,0000
Celkový dlh 4 5073 6553 9115 7592 938
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 242-16 203-11 841-6 382-10 462
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 24216 20311 8416 38210 462
Čistý cash flow 16 24216 20311 8416 38210 462
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 6828 1898 2257 6618 373
Čistý zisk 5 2786 6476 6026 1628 373
Čistý zisk v minulom roku 6 6476 6026 1626 0867 276
Cudzie zdroje -13 995-15 364-15 319-14 879-17 090
Daň z príjmov 1 4041 5421 6231 4990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 5421 6231 4991 4780,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4041 5421 6231 4990,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,1448,70128,80248,16151,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,8236,5036,5036,5034,84
Doba obratu aktív 316,46331,52335,19359,74333,19
Doba obratu pohľadávok 38,1448,70128,80248,16151,16
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000179,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,3157,0258,8393,6941,14
EBIT v minulom roku 8 1898 2257 6617 5647 276
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 6828 1898 2257 6618 373
EBITDA 6 5678 0527 8897 7568 463
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 5678 0527 8897 7568 463
Finančná páka 1,321,241,261,391,17
Finančné účty 16 24216 20311 8416 38210 462
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7564-0,8078-0,7966-0,7210-0,8533
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75640,80780,79660,72100,8533
Hrubá marža 0,77710,79520,78350,77020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 4647 9507 7917 6618 372
Krátkodobé pohľadávky 2 2302 7947 38914 2379 086
Krátkodobé záväzky 3 7603 2713 3755 3752 473
Materiál 0,00000,00000,00000,000016,00
Náklady na predaný tovar 4 7574 2894 5334 8135 020
Obežný majetok 18 50219 01919 23020 63819 564
Obrat aktív 1,151,101,091,011,10
Obrat obežného majetku 1,151,101,091,011,12
Osobné náklady 9 7078 3018 2138 0930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 103,00102,0098,0095,0091,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 2786 6476 6026 1628 373
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,45330,52000,51880,50190,4770
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87790,85190,61580,30920,5224
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58540,49850,50060,50180,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,76110,77380,56550,30480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,37
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,712,012,001,990,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,712,012,001,990,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,76110,77380,56550,30480,4768
Pohľadávky z obchodného styku 2 0942 0942 0942 0942 094
Pohotová likvidita II. stupeň 4,915,815,703,848,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8617-0,9482-1,29-2,33-1,63
Pridaná hodnota 16 58316 65116 40716 12716 920
Rýchla likvidita I. stupeň 4,324,953,511,194,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,68630,45390,49580,74250,3472
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,68630,45390,49580,74250,3472
Služby 3 3202 6203 0012 9532 413
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 50219 01919 23020 63820 028
Spotreba materiálu… 1 4371 6691 5321 8602 607
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 34020 94020 94020 94021 940
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 34020 94020 94020 94021 940
Účtovný cash flow 16 24216 20311 8416 38210 462
Vlastné imanie 13 99515 36415 31914 87917 090
Všetky záväzky 4 5073 6553 9115 7592 938
Výsledok hospodárenia 6 5678 0527 8897 7568 463
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 5678 0527 8897 7568 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 2786 6476 6026 1628 373
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 6476 6026 1626 0867 276
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 6828 1898 2257 6618 373
Zásoby 30,0022,000,000019,0016,00
Záväzky 4 5073 6553 9115 7592 938
Zisk pred zdanením 6 6828 1898 2257 6618 373
Zmena EBIT 0,81600,99561,071,011,15