Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 427 602 240391 831 013372 662 180375 637 071379 230 750
Aktivácia 897 625821 524751 157821 086992 224
Bankové úvery 25 575 73321 902 94325 062 93728 222 93042 802 985
Bežné bankové úvery 7 003 9962 576 6553 159 9933 159 99314 580 055
Časové rozlíšenie aktív 205 415113 368183 978123 295241 981
Časové rozlíšenie pasív 187 294 448162 361 416143 435 924147 795 597137 300 866
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4153-0,03400,06374,41-1,28
Celkové tržby 20 821 76020 424 89320 200 75120 298 70420 697 270
Celkový dlh 46 611 25337 015 39137 355 97838 806 01355 303 155
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 685 95111 175 16814 141 37017 619 90941 089 866
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 889 78210 727 77510 921 56710 603 0211 713 119
Čistý cash flow 4 162 007-193 792318 5468 889 902-4 876 917
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 926 5111 520 6672 132 6131 706 7252 955 844
Čistý zisk 1 242 335583 9282 834 8162 408 7333 556 120
Čistý zisk v minulom roku 583 9282 834 8162 408 7333 556 1202 662 389
Cudzie zdroje -193 696 541-192 454 206-191 870 278-189 035 462-186 626 729
Daň z príjmov 343 917562 579-1 105 233-1 166 453-1 047 853
Daň z príjmov v minulom roku 562 579-1 105 233-1 166 453-1 047 853-1 789 526
Daň z príjmov z bežnej činnosti 343 917562 579-1 105 233-1 166 453-1 047 853
Dlhodobé bankové úvery 18 571 73719 326 28821 902 94425 062 93728 222 930
Dlhodobý dlh 18 571 73719 326 28821 902 94425 062 93728 222 930
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,3376,8972,1144,19155,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,1274,4770,5439,1969,44
Doba obratu aktív 10 0639 2568 7838 9079 271
Doba obratu pohľadávok 40,3376,8972,1144,19155,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 235,88134,63117,9447,7693,14
EBIT v minulom roku 1 520 6672 132 6131 706 7252 955 8441 457 144
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 926 5111 520 6672 132 6131 706 7252 955 844
EBITDA 29 691 13528 052 34929 241 62829 338 59427 441 339
EBITDA marža 1,431,371,451,451,33
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 691 13528 052 34929 241 62829 338 59427 441 339
Efektívna daňová sadzba 0,21680,4907-0,6390-0,9390-0,4178
Finančná páka 2,212,041,941,992,03
Finančné účty 14 889 78210 727 77510 921 56710 603 0211 713 119
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4530-0,4912-0,5149-0,5032-0,4921
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45300,49120,51490,50320,4921
Hrubá marža 0,68230,68530,70620,74210,7102
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 808 18428 527 55829 512 86929 446 31530 359 552
Krátkodobé pohľadávky 1 713 6973 255 1323 059 7261 863 6476 376 783
Krátkodobé záväzky 10 022 8585 699 4865 003 8302 014 2323 809 968
Materiál 313,00313,00313,00315,00322,00
Nákladové úroky 340 259374 160403 030464 445447 577
Nákladové úroky v minulom roku 374 160403 030464 445447 577584 281
Náklady na predaný tovar 1 302 0791 454 1791 220 712330 326231 631
Neobežný majetok 410 793 034377 734 427358 496 596363 046 793370 898 545
Obežný majetok 16 603 79213 983 22013 981 60512 466 9838 090 224
Obrat obežného majetku 0,93411,111,111,231,85
Odpisy 27 802 24326 529 33027 184 97427 690 93925 890 859
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 899 76313 251 39713 536 39313 863 38412 916 512
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 902 48013 277 93313 648 58113 827 55512 974 347
Osobné náklady 2 046 4451 873 8821 771 3801 797 0771 800 144
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 29928 9053 1076 84516 275
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 925 6175 113 9424 442 2841 392 0603 264 750
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 044 57827 113 25830 019 79030 099 67229 446 979
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,947,478,058,388,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47600,49280,49270,51080,5308
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,2684-0,01250,02060,5775-0,3267
Pohľadávky z obchodného styku 1 619 6893 152 4712 992 7431 652 7182 840 495
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -46,54993,10-602,33-21,2638,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,23-0,51790,790419,14-10,90
Pridaná hodnota 14 207 42613 998 05114 265 73415 062 74914 698 489
Primárna platobná neschopnosť 5,581,641,480,93771,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,571,321,281,322,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,571,321,281,322,02
Služby 2 066 8442 155 5781 827 7171 024 7611 094 995
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 427 602 241391 831 013372 662 180375 637 071379 230 750
Spotreba materiálu… 132 860120 125144 152126 651128 860
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 575 73321 902 94325 062 93728 222 93042 802 985
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 897 6250,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 569 67515 704 28815 623 62015 450 35816 397 364
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 60 171252 057137 17457 2831 467 244
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 509 50415 452 23115 486 44615 393 07514 930 120
Účtovný cash flow 4 162 007-193 792318 5468 889 902-4 876 917
Úročený dlh 25 575 73321 902 94325 062 93728 222 93042 802 985
Úrokové krytie 5,664,065,293,676,60
Vlastné imanie 193 696 541192 454 206191 870 278189 035 462186 626 729
Všetky záväzky 46 611 25337 015 39137 355 97838 806 01355 303 155
Výnosy budúcich období dlhodobé 182 848 545158 509 720139 551 883143 264 099130 649 701
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 445 9033 851 5963 873 5714 006 1826 651 126
Výsledok hospodárenia 1 918 1821 535 3122 114 3321 699 1862 955 903
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 918 1821 535 3122 114 3321 699 1862 955 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 242 335583 9282 834 8162 408 7333 556 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 583 9282 834 8162 408 7333 556 1202 662 389
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 586 2521 146 5081 729 5831 242 2802 508 267
Zásoby 313,00313,00313,00315,00322,00
Záväzky 46 611 25337 015 39137 355 97838 806 01355 303 155
Záväzky z obchodného styku 9 043 4035 176 2164 442 2841 549 8073 264 750
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 117 78662 2740,0000157 7470,0000
Zisk pred zdanením 1 586 2521 146 5081 729 5831 242 2802 508 267
Zmena EBIT 1,270,71311,250,57742,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 30 881239 76479 4965 75261 821
Účtovné závierky