PLAST - MONT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 407 962808 427906 910826 4221 597 020
Bankové úvery 627 0500,00000,0000199 9230,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,860,70570,72390,6427246,97
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000199 9230,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 5002 3653 678443,0030,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11450,0516-0,0010-0,05940,5688
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,258,628,277,720,1195
Celkové tržby 1 944 5441 848 1451 801 8151 769 5980,0000
Celkový dlh 1 255 739724 414809 126731 628170 462
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 485 261-70 658-34 896164 265-2 821
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 141 78970 65834 89635 6582 821
Čistý cash flow 71 13135 762-762,00-28 5592 821
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 27118 05112 046-30 2859 431
Čistý zisk 2 4666 1432 990-46 7610,0000
Čistý zisk v minulom roku 6 1432 990-46 761-1 231 25813 154
Cudzie zdroje -152 223-84 013-97 784-94 794-1 426 558
Daň z príjmov 9 2999 8166 3369 3680,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 8166 3369 3683 0070,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 2999 8166 3369 3680,0000
Dlhodobé bankové úvery 627 0500,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 627 0500,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,9573,4394,6360,60175,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,0167,8388,6660,13175,89
Doba obratu aktív 282,86163,80188,54175,14262,54
Doba obratu pohľadávok 77,9573,4394,6360,60175,89
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00000,8027
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 124,86140,42160,08101,920,8154
EBIT v minulom roku 18 05112 046-30 285-1 220 35017 691
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 27118 05112 046-30 2859 431
EBITDA 73 675129 695118 78653 3848 983
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 73 675129 695118 78653 3848 983
Efektívna daňová sadzba 0,79040,61510,6794-0,25050,0000
Finančná páka 9,259,629,278,721,12
Finančné účty 141 78970 65834 89635 6582 821
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1081-0,1039-0,1078-0,1147-0,8933
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,10810,10390,10780,11470,8933
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 217 041120 079114 86445 133-3 389
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44140,85730,84910,58190,0031
Krátkodobé pohľadávky 388 007362 443455 213285 9401 069 900
Krátkodobé záväzky 621 483693 052770 040480 9064 960
Krytie dlhovej služby 11,3262,0043,677,510,9525
Materiál 74 53253 62063 642115 547152 223
Nákladové úroky 6 5062 0922 7207 1089 431
Nákladové úroky v minulom roku 2 0922 7207 1087 9014 537
Náklady na predaný tovar 1 577 9011 547 4351 595 4611 584 2252 255 435
Neobežný majetok 250 134319 341349 481388 834372 046
Obežný majetok 1 154 328486 721553 751437 1451 224 944
Obrat aktív 1,292,231,942,081,39
Obrat neobežného majetku 7,265,645,024,435,97
Obrat obežného majetku 1,573,703,173,941,81
Odpisy 104 752102 02899 61876 05646 952
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 52 37651 01449 80938 02846 952
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 52 37651 01449 80938 0280,0000
Osobné náklady 207 772194 895119 12094 3310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 8849 6165 9228 25112 372
Ostatné záväzky z obchodného styku 559 678488 319472 947326 2120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 107 218108 171102 60829 29546 952
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86960,76710,74330,68340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,301,351,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76450,85560,73270,8101-0,7493
Pohľadávky z obchodného styku 338 507334 802426 466283 7371 069 900
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85810,62830,64120,4730216,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,14-2,35128,333,32-505,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,9317,09-0,2801-4,020,2991
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89190,89610,89220,88530,1067
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,258,628,277,720,1195
Pridaná hodnota 238 927254 053160 266138 032-35 179
Primárna platobná neschopnosť 1,651,461,111,150,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22810,10200,04530,05240,5688
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,045,596,8113,7118,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,045,596,8113,7118,98
Služby 101 133124 504102 32299 203895 595
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 407 962808 427906 910826 4221 597 020
Spotreba materiálu… 1 476 7681 422 9311 493 1391 485 0221 359 840
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 627 0500,00000,0000199 9230,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 892 9531 801 4881 756 7271 722 2572 220 256
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 76 1250,00001 000,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 000,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 816 8281 801 4881 755 7271 721 2572 220 256
Účtovný cash flow 71 13135 762-762,00-28 5592 821
Úročený dlh 627 0500,00000,0000199 9230,0000
Úrokové krytie 2,818,634,43-4,261,0000
Vlastné imanie 152 22384 01397 78494 7941 426 558
Všetky záväzky 1 255 739724 414809 126731 628170 462
Výsledok hospodárenia 27 08427 66717 967-22 672-37 969
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 08427 66717 967-22 672-37 969
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 4666 1432 990-46 7610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 1432 990-46 761-1 231 25813 154
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 76515 9599 326-37 393-58 414
Zásoby 624 53253 62063 642115 547152 223
Záväzky 1 255 739724 414809 126731 628170 462
Záväzky z obchodného styku 559 678488 319472 947326 2120,0000
Zisk pred zdanením 11 76515 9599 326-37 393-58 414
Zmena EBIT 1,011,50-0,39780,02480,5331
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 9640,00002 2010,00000,0000
Účtovné závierky