ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 14 616 18315 411 22516 426 23917 083 6720,0000
Aktivácia 200 988222 793336 168344 4960,0000
Bankové úvery 643 562794 994946 4262 489 4910,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,531,290,85590,87710,0000
Bežné bankové úvery 151 432151 432151 4321 543 0650,0000
Časové rozlíšenie aktív 138 271113 326101 33186 2140,0000
Časové rozlíšenie pasív 2 667 4343 204 7963 486 5833 473 9870,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,511,780,2025-0,92570,0000
Celkové tržby 9 215 0319 670 8568 758 2848 241 9520,0000
Celkový dlh 1 150 7571 267 1152 334 6313 157 2300,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 159 594-498 347297 1962 111 9790,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 803 1561 293 341649 230377 5120,0000
Čistý cash flow 509 815644 111271 718-579 2480,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 326 504451 617272 054-237 6460,0000
Čistý zisk 238 678334 290152 570-178 6950,0000
Čistý zisk v minulom roku 334 290152 570-178 695-65 8200,0000
Cudzie zdroje -10 797 992-10 939 314-10 605 025-10 452 4550,0000
Daň z príjmov 70 64496 37886 924-91 2550,0000
Daň z príjmov v minulom roku 96 37886 924-91 25519 6140,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 70 64496 37886 924-91 2550,0000
Dlhodobé bankové úvery 492 130643 562794 994946 4260,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000023 23540 5380,0000
Dlhodobý dlh 492 130643 562794 994946 4260,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,25109,63116,56194,600,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,8984,3497,5798,000,0000
Doba obratu aktív 778,43783,32934,771 0020,0000
Doba obratu pohľadávok 92,25109,63117,88196,980,0000
Doba obratu zásob 2 8282 2502 6202 6440,0000
Doba splácania záväzkov 829,83671,292 4021 4170,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,9818,4276,3736,700,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 476,38424,451 036717,140,0000
EBIT v minulom roku 451 617272 054-237 646-18 5520,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 326 504451 617272 054-237 6460,0000
EBITDA 3 815 0863 636 7033 337 0272 238 0130,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 815 0863 636 7033 337 0272 238 0130,0000
Finančná páka 1,351,411,551,630,0000
Finančné účty 1 803 1561 293 341649 230377 5120,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7388-0,7098-0,6456-0,61180,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73880,70980,64560,61180,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 847 9563 999 3373 343 8452 257 8090,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 732 1842 156 9072 048 3023 317 5780,0000
Krátkodobé záväzky 337 538362 4121 342 075625 7480,0000
Krytie dlhovej služby 1,421,130,94950,63840,0000
Materiál 939 265759 9301 219 329905 8990,0000
Nákladové úroky 17 18220 94932 56032 3040,0000
Nákladové úroky v minulom roku 20 94932 56032 30427 6540,0000
Náklady na predaný tovar 5 517 5415 486 9815 183 0815 626 4430,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 148 466197 055203 916161 2100,0000
Neobežný majetok 9 792 33110 632 74412 140 36712 093 9820,0000
Obežný majetok 4 685 5814 665 1554 184 5414 903 4760,0000
Obrat neobežného majetku 0,69990,67540,52830,51450,0000
Obrat obežného majetku 1,461,541,531,270,0000
Odpisy 3 500 8063 220 3983 065 7482 481 4500,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 750 4031 610 1991 543 7071 240 7250,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 750 4031 610 1991 522 0411 240 7250,0000
Osobné náklady 1 521 6691 438 5881 247 0981 145 0480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3483 7425 3827 7460,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 145 294186 130578 576309 1630,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 739 4843 554 6883 218 3182 302 7550,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,140,84131,031,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,008,685,963,700,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,87811,190,97400,52070,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 406 2451 659 2751 714 6091 670 7140,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,160,95830,56200,67010,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,18-16,98-39,0318,040,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 29,6730,758,35-17,930,0000
Pridaná hodnota 1 336 2041 709 9181 214 735596 2280,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57130,34780,13040,06690,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,30160,34840,69961,410,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,30160,34840,69961,410,0000
Služby 1 126 3321 138 471997 2271 042 9050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 616 18315 411 22516 426 23917 083 6720,0000
Spotreba materiálu… 4 218 7504 569 5724 307 0744 724 9480,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 643 562794 994946 4262 489 4910,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 871 5417 364 2416 423 0756 236 4420,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00003 0000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 18 109183 1886 10013 7710,0000
Tržby z predaja tovaru 189 411185 752218 649151 0720,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 664 0216 995 3016 195 3266 071 5990,0000
Účtovný cash flow 509 815644 111271 718-579 2480,0000
Úročený dlh 643 562794 994946 4262 489 4910,0000
Úrokové krytie 19,0021,568,36-7,360,0000
Vlastné imanie 10 797 99210 939 31410 605 02510 452 4550,0000
Všetky záväzky 1 150 7571 267 1152 334 6313 157 2300,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 801 1392 371 9662 721 5142 790 7800,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 866 295831 630760 325682 5730,0000
Výsledok hospodárenia 328 152455 042277 379-230 0950,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 328 152455 042277 379-230 0950,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 238 678334 290152 570-178 6950,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 334 290152 570-178 695-65 8200,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 309 322430 668239 494-269 9500,0000
Zásoby 1 150 2411 214 9071 463 7741 167 8480,0000
Záväzky 1 150 7571 267 1152 334 6313 157 2300,0000
Záväzky z obchodného styku 193 770229 148578 576316 7410,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 48 47643 0180,00007 5780,0000
Zisk pred zdanením 309 322430 668239 494-269 9500,0000
Zmena EBIT 0,72301,66-1,1412,810,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -224 981195 324-11 032-41 8760,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -224 981195 324-11 032-41 8760,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 237144 4510,0000429,000,0000