N A P R E S s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 183 127843 8832 283 6132 390 1232 377 399
Bankové úvery 0,00000,00001 110 628963 728801 186
Bežná likvidita III. stupeň 0,29751,081,150,96650,9219
Bežné bankové úvery 0,00000,00001 010 628963 728801 186
Časové rozlíšenie aktív 0,000025 10224 07430 170573,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000-81,00704,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,441,40-0,1860-0,0100-0,0800
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,1710,672,712,933,12
Celkové tržby 1 064 72912 952 12410 346 3648 819 7640,0000
Celkový dlh 157 596771 6261 668 0691 782 3511 800 191
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 738-57 378952 114919 602754 986
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 73857 378158 51444 12646 200
Čistý cash flow -36 640-101 136114 3886 05546 200
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -46 08086 064155 245174 180185 380
Čistý zisk -46 80753 832106 667112 592148 038
Čistý zisk v minulom roku 53 832106 667112 592117 123110 739
Cudzie zdroje -25 531-72 338-614 840-607 772-577 208
Daň z príjmov 727,0015 69832 32835 8110,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 69832 32835 81138 2580,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 727,0015 69832 32835 8110,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000100 0000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 136 2358 19253 484216 552254 492
Dlhodobý dlh 0,00000,0000100 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,756,1321,5733,4528,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,555,7321,5133,4128,90
Doba obratu aktív 82,3024,7280,8799,19103,72
Doba obratu pohľadávok 72,986,3723,4742,4340,01
Doba obratu zásob 0,000015,8836,8535,4136,13
Doba splácania záväzkov 70,8523,2619,2034,1434,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,8321,5117,3230,1432,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 70,4521,3616,2526,920,0000
EBIT v minulom roku 86 064155 245174 180190 316144 278
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -46 08086 064155 245174 180185 380
EBITDA -154 428159 391303 144322 008398 322
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -154 428159 391303 144322 008398 322
Finančná páka 7,1711,673,713,934,12
Finančné účty 20 73857 378158 51444 12646 200
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 145 7631 105 916363 637337 125373 423
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86060,87040,21420,30390,3125
Krátkodobé pohľadávky 26 154209 330609 184805 905662 530
Krátkodobé záväzky 157 596734 553489 140726 326742 880
Krytie dlhovej služby 0,00009,6418,6612,4910,67
Materiál 0,00000,00009 4514 7990,0000
Nákladové úroky 0,000016 53416 25025 77737 342
Nákladové úroky v minulom roku 16 53416 25025 77734 93533 539
Náklady na predaný tovar 981 90912 268 1729 979 0718 447 0497 962 959
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 811 90711 525 0009 297 6227 764 4557 215 003
Neobežný majetok 0,000042 544499 767540 150699 379
Obežný majetok 183 127776 2371 759 7721 819 8031 677 447
Obrat aktív 4,4314,774,513,683,52
Obrat neobežného majetku 0,0000292,9120,6216,2811,96
Obrat obežného majetku 4,4316,055,864,834,99
Obrat zásob 0,000022,999,9110,3110,10
Odpisy 2 780113 374140 434132 54688 182
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 39056 68770 21766 27388 182
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 39056 68770 21766 2730,0000
Osobné náklady -6 46581 65956 21957 4820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 809,009 18611 0088 60124 550
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001,00001,00002,00-349,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 156 714674 513413 929572 5720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -44 027167 206247 101245 138236 220
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,830,74420,06180,07160,1074
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,800,78660,08650,10470,1134
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 26,262,375,836,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 46,060,99191,671,834,58
Pohľadávky z obchodného styku 16 805195 788607 321805 077662 432
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29750,39730,52770,52080,4594
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,69680,7153-5,38-100,38-12,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-6,127,040,23491,24
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86060,91440,73050,74570,7572
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,1710,672,712,933,12
Pridaná hodnota -169 742193 459327 723347 868403 441
Primárna platobná neschopnosť 9,333,450,68160,71120,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,830,74420,17350,18530,2565
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,024,845,505,544,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,024,845,505,544,52
Služby 6 626577 649529 996528 189558 311
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 183 127843 8832 283 6132 390 1232 377 399
Spotreba materiálu… 163 376165 523151 453154 405189 645
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 110 628963 728801 186
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 962 66712 939 48610 342 5448 806 7758 366 400
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 150 500477 85535 75011 8580,0000
Tržby z predaja tovaru 811 90712 348 67010 231 4498 700 0248 287 226
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 260,00112 96175 34594 89379 174
Účtovný cash flow -36 640-101 136114 3886 05546 200
Úročený dlh 0,00000,00001 110 628963 728801 186
Úrokové krytie 0,00005,219,556,764,96
Vlastné imanie 25 53172 338614 840607 772577 208
Všetky záväzky 157 596771 6261 668 0691 782 3511 800 191
Výsledok hospodárenia -45 77395 221163 699182 811270 617
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -45 77395 221163 699182 811270 617
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -46 80753 832106 667112 592148 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 53 832106 667112 592117 123110 739
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -46 08069 530138 995148 403197 662
Zásoby 0,0000501 337938 590753 220714 225
Záväzky 157 596771 6261 668 0691 782 3511 800 191
Záväzky z obchodného styku 156 714674 513413 929572 5720,0000
Zisk pred zdanením -46 08069 530138 995148 403197 662
Zmena EBIT -0,53540,55440,89130,91521,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 39 065428 65134 76118 50939 523