KRONOSPAN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 152 351 249146 839 392129 929 022128 298 557136 765 433
Bankové úvery 76 649 48077 423 26565 834 53472 470 83581 703 519
Bežná likvidita III. stupeň 0,71900,86660,88440,96880,9022
Bežné bankové úvery 16 649 48014 110 77310 103 1507 834 7729 572 135
Časové rozlíšenie aktív 83 64082 60781 289153 16273 763
Časové rozlíšenie pasív 904 715583 2961 664 742568 3152 939 121
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,481,721,511,691,98
Celkové tržby 101 961 154103 331 30693 934 65489 359 54092 010 204
Celkový dlh 90 407 93192 492 46277 146 37880 276 13788 916 327
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 76 111 43076 634 16265 282 59371 906 67380 921 979
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 538 050789 103551 941564 162781 540
Čistý cash flow -251 053237 162-12 221-217 378-2 167 568
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 122 8245 475 9317 664 2966 806 2676 227 083
Čistý zisk 1 274 9682 645 7323 663 7972 544 1201 732 237
Čistý zisk v minulom roku 2 645 7323 663 7972 544 1201 732 237593 794
Cudzie zdroje -61 038 603-53 763 634-51 117 902-47 454 105-44 909 985
Daň z príjmov 353 842724 430940 691726 451502 965
Daň z príjmov v minulom roku 724 430940 691726 451502 965208 744
Daň z príjmov z bežnej činnosti 353 842724 430940 691726 451502 965
Dlhodobé bankové úvery 60 000 00063 312 49255 731 38464 636 06372 131 384
Dlhodobý dlh 60 000 00063 312 49255 731 38464 636 06372 131 384
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,8421,9521,0715,4316,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,0616,4916,4712,9614,96
Doba obratu aktív 550,22543,86507,12519,74566,58
Doba obratu pohľadávok 17,8421,9521,0715,4316,22
Doba obratu zásob 709,18727,83593,68477,28703,14
Doba splácania záväzkov 500,04530,98429,99308,88362,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,4743,6234,4025,3926,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 469,68506,75405,38285,95338,16
EBIT v minulom roku 5 475 9317 664 2966 806 2676 227 0834 024 939
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 122 8245 475 9317 664 2966 806 2676 227 083
EBITDA 19 846 32720 835 78023 099 02522 308 41520 511 378
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 846 32720 835 78023 099 02522 308 41520 511 378
Finančná páka 2,502,732,542,703,05
Finančné účty 538 050789 103551 941564 162781 540
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 151 02921 939 11023 656 99323 341 08621 416 967
Krátkodobé pohľadávky 4 939 8645 926 4635 399 0303 809 5373 914 286
Krátkodobé záväzky 10 098 21211 776 1388 814 3256 268 7676 298 594
Krytie dlhovej služby 8,577,756,565,624,68
Materiál 6 994 9588 384 4488 159 6555 129 1095 937 450
Nákladové úroky 1 494 0142 105 7693 059 8083 535 6963 991 881
Nákladové úroky v minulom roku 2 105 7693 059 8083 535 6963 991 8813 222 401
Náklady na predaný tovar 81 842 91878 247 13271 528 87869 550 67169 279 626
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 371 0678 095 0557 482 1817 407 8376 333 514
Neobežný majetok 131 572 568123 209 563111 190 190113 593 729119 331 163
Obežný majetok 20 695 04123 547 22218 657 54314 551 66617 360 507
Obrat aktív 0,66340,67110,71980,70230,6442
Obrat neobežného majetku 0,76810,79980,84110,79320,7383
Obrat obežného majetku 4,884,195,016,195,08
Obrat zásob 0,51470,50150,61480,76480,5191
Odpisy 16 523 77614 996 96115 387 66715 550 09514 400 214
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 142 0217 404 4137 800 8017 941 6647 200 107
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 381 7557 592 5487 586 8667 608 4317 200 107
Osobné náklady 7 056 8786 307 5375 793 3395 257 7244 919 948
Ostatné náklady na finančnú činnosť 60 998355 99830 68836 56524 143
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 220 4668 046 6835 487 9474 756 8965 867 749
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 798 74417 642 69319 051 46418 094 21516 132 451
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,602,502,932,772,97
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,723,213,793,903,83
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81330,95011,040,98660,9748
Pohľadávky z obchodného styku 4 169 4444 451 9354 218 6863 199 1493 610 928
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 243,13-226,704 183218,3020,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,16800,1126-0,0040-0,0615-0,5430
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,50310,52730,50670,56490,5974
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59340,62990,59380,62570,6501
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,481,721,511,691,98
Pridaná hodnota 19 178 28820 240 98721 956 32720 528 46218 833 412
Primárna platobná neschopnosť 2,272,521,971,811,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,564,443,343,604,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,564,443,343,604,33
Služby 12 361 94612 204 44310 141 2028 833 6738 927 164
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 152 351 249146 839 392129 929 022128 298 557136 765 433
Spotreba materiálu… 61 781 27461 400 89253 439 31651 523 29655 565 826
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 76 649 48077 423 26565 834 53472 470 83581 703 519
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 101 747 77799 278 32593 811 39990 635 76888 607 211
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000036 438
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 682 850729 664294 328534 618464 866
Tržby z predaja tovaru 8 177 0408 756 1838 071 1148 126 7656 836 763
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 92 887 88789 792 47885 445 95781 974 38581 269 144
Účtovný cash flow -251 053237 162-12 221-217 378-2 167 568
Úročený dlh 76 649 48077 423 26565 834 53472 470 83581 703 519
Úrokové krytie 2,092,602,501,931,56
Vlastné imanie 61 038 60353 763 63451 117 90247 454 10544 909 985
Všetky záväzky 90 407 93192 492 46277 146 37880 276 13788 916 327
Výnosy budúcich období krátkodobé 823 048583 296463 371432 667388 159
Výsledok hospodárenia 3 160 7155 759 8717 682 9126 858 3756 202 727
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 160 7155 759 8717 682 9126 858 3756 202 727
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 274 9682 645 7323 663 7972 544 1201 732 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 645 7323 663 7972 544 1201 732 237593 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 628 8103 370 1624 604 4883 270 5712 235 202
Zásoby 14 321 77316 141 95612 169 9699 686 51412 201 009
Záväzky 90 407 93192 492 46277 146 37880 276 13788 916 327
Záväzky z obchodného styku 9 485 08811 238 9138 309 9455 803 5515 867 749
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 264 6223 192 2302 821 9981 046 6550,0000
Zisk pred zdanením 1 628 8103 370 1624 604 4883 270 5712 235 202
Zmena EBIT 0,57030,71451,131,091,55
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -328 6313 453 258-466 179-1 785 8651 546 878
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -328 6313 453 258-466 179-1 785 8651 546 878
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 844 686808 612322 774434 563373 303
Účtovné závierky