Štátna pokladnica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 9 551 510 0448 195 848 2926 993 232 8026 770 467 6583 067 847
Bežná likvidita III. stupeň 3 2712 192311,6511 8831,12
Časové rozlíšenie aktív 118 128176 72276 96114 6592 809
Časové rozlíšenie pasív 102 712167 25187 75957 1650,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -84,16-23,74-2,59-81,482,79
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4 4133 909447,1615 7360,9347
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,22240,14390,15030,0810-47,84
Celkový dlh 3 431 5665 056 5665 213 3162 756 2593 133 351
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 298 483 152-834 114 576-89 937 697-2 774 147 562-182 903
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 298 483 152834 114 57689 937 6972 774 147 562182 903
Čistý cash flow 1 298 483 152834 114 57689 937 6972 774 147 562182 903
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -19 707 492447 508404 574161 900-17 511
Čistý zisk -19 707 492447 508404 574161 900-17 511
Čistý zisk v minulom roku 447 508404 574237 116111 343-10 369
Cudzie zdroje -15 428 772-35 136 265-34 688 756-34 047 06665 503
EBIT v minulom roku 447 508404 574237 116111 343-10 369
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -19 707 492447 508404 574161 900-17 511
EBITDA -17 948 5192 125 0661 618 685670 924444 667
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 948 5192 125 0661 618 685670 924444 667
Finančná páka 619,07233,26201,60198,86-46,84
Finančné účty 1 298 483 152834 114 57689 937 6972 774 147 562182 903
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -17 948 5192 125 0661 618 685670 924444 667
Krátkodobé pohľadávky 8 1949 0077 4275 63018 091
Krátkodobé záväzky 294 267213 406201 133176 288195 690
Materiál 16 38211 32610 63511 29815 630
Náklady na predaný tovar 3 463 3683 290 7612 962 728368 318377 773
Neobežný majetok 3 128 3634 836 5395 006 1292 440 5992 848 414
Obežný majetok 1 298 515 906834 146 56489 978 8562 774 164 491216 624
Odpisy 1 758 9741 677 5581 214 110509 024462 178
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 758 9741 677 5581 214 110509 024462 178
Osobné náklady 2 525 8882 329 6692 311 4202 058 0531 983 088
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -17 948 5192 125 0661 618 685670 924444 667
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,280,01270,01170,00480,2673
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,040,01110,01010,0044-0,0057
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,060,01120,01020,0044-0,0061
Pohotová likvidita II. stupeň 3 2712 192311,6111 8831,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00040,00060,00070,00041,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,22240,14390,15030,0810-47,84
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,280,01270,01170,00480,2673
Rýchla likvidita I. stupeň 3 2712 191311,3211 8830,9347
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,19122,383,224,117,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,19122,383,224,117,05
Služby 3 463 3683 290 7612 962 728368 318377 773
Účtovný cash flow 1 298 483 152834 114 57689 937 6972 774 147 562182 903
Vlastné imanie 15 428 77235 136 26534 688 75634 047 066-65 503
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 551 510 0448 195 848 2926 993 232 8026 770 467 6583 067 847
Všetky záväzky 3 431 5665 056 5665 213 3162 756 2593 133 351
Výsledok hospodárenia -19 707 492447 508404 574161 900-17 511
Výsledok hospodárenia po zdanení -19 707 492447 508404 574161 900-17 511
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 447 508404 574237 116111 343-10 369
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -19 707 492447 508404 574161 900-17 511
Zásoby 16 38211 32610 63511 29815 630
Záväzky súčet 3 431 5665 056 5665 213 3162 756 2593 133 351
Zisk pred zdanením -19 707 492447 508404 574161 900-17 511
Zmena EBIT -44,041,111,711,451,69
Účtovné závierky