Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 641 926-1 999 0370,0000-1 542 589-1 405 284
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 641 9261 999 0370,00001 542 5891 405 284
Čistý cash flow -357 111337 1710,0000137 305131 830
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 79342 1700,000013 49922 405
Čistý zisk 10 50039 1960,000011 02620 115
Čistý zisk v minulom roku 39 19619 1150,000020 1153 664
Daň z príjmov 3 2942 9740,00002 4732 290
Daň z príjmov v minulom roku 2 9745 8410,00002 29016 216
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2942 9740,00002 4732 290
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,8517,400,000042,2236,56
EBIT v minulom roku 42 17024 9560,000022 40519 880
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 79342 1700,000013 49922 405
EBITDA 159 047178 0870,0000149 300163 713
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 159 047178 0870,0000149 300163 713
Finančné účty 1 641 9261 999 0370,00001 542 5891 405 284
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 159 047178 0870,0000149 300163 713
Materiál 18 1978 0890,00006 0618 330
Odpisy 148 547138 8910,0000138 274143 598
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 148 547138 8910,0000138 274143 598
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 159 047178 0870,0000149 300163 713
Pohľadávky z obchodného styku 353 034150 8550,0000318 229261 671
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 404 8083 164 2910,00002 751 2252 612 067
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 404 8083 164 2910,00002 751 2252 612 067
Účtovný cash flow -357 111337 1710,0000137 305131 830
Výsledok hospodárenia 10 50039 1960,000011 02620 115
Výsledok hospodárenia po zdanení 10 50039 1960,000011 02620 115
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 39 19619 1150,000020 1153 664
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 10 50039 1960,000011 02620 115
Zásoby 18 1978 0890,00006 0618 330
Zisk pred zdanením 13 79342 1700,000013 49922 405
Zmena EBIT 0,32711,690,00000,60251,13
Účtovné závierky