Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách (OR SAŠŠ)

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!