Poliklinika Senica n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Bankové úvery 59 4040,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,940,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 59 4040,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 25 6690,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 7350,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 7 0420,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -105 0950,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -106 0490,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -63 2570,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 954,280,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 6750,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 954,280,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 746,020,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,810,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -61 5820,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -105 0950,00000,00000,00000,0000
EBITDA -1 2410,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 2410,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 33 7350,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 2410,00000,00000,00000,0000
Materiál 3 5030,00000,00000,00000,0000
Odpisy 104 8080,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 104 8080,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 2410,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,790,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 18 6700,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56790,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56790,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 59 4040,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 773 2940,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 773 2940,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 7 0420,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 59 4040,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -106 0490,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -106 0490,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -63 2570,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -106 0490,00000,00000,00000,0000
Zásoby 140 7980,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -105 0950,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,710,00000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
Údržba zelene, kosenie trávy
Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrobených..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Ochranné nástreky izolačnými materiálmi
Činnosť ekonomických a organizačných poradcov
Reklamná a propagačná činnosť
Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov
Sklenárske práce
Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
Demontáž rozvodov a armatúr
Pranie a čistenie šatstva
Upratovacie práce
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vedenie účtovníctva
Maliarstvo a natieračstvo
Povrchové úpravy plechov - natieraním
Automatizované spracovanie dát
Vykonávanie protikoróznych nástrekov
Parkovacie služby
Výroba a predaj destilovanej vody
Montáž a demontáž mechanických zámkov
Vykonávanie zváracích prác
Obkladanie stien suchým spôsobom
Kancelárske a sekretárske služby
Prenájom nebytových priestorov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Vysekávanie drážok na vodovodné a kúrenárske potrubia
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Poskytovanie služieb kuriča
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Dopravná zdravotná služba
Obstarávateľské služby spojené so správou prenájmom nehnuteľností
Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy - ukladanie hotových..
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení