VITALITA n.o. LEHNICE

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 88 3380,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -338 137-585 208-331 076-199 446-91 419
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 426 475585 208331 076199 44691 419
Čistý cash flow -158 733254 132131 631108 027-291 988
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 100 531343 525598 568376 224127 797
Čistý zisk 98 357340 127594 786372 958124 754
Čistý zisk v minulom roku 340 127594 786372 958124 754195 263
Daň z príjmov 2 1753 3983 7823 2673 043
Daň z príjmov v minulom roku 3 3983 7823 2673 0432 708
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 1753 3983 7823 2673 043
Dlhodobé bankové úvery 88 3380,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 8 11798,960,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 88 3380,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,5211,9517,1322,8437,64
Doba obratu pohľadávok 0,88060,01150,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 343 525598 568376 224127 797197 971
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 100 531343 525598 568376 224127 797
EBITDA 292 596548 725762 896554 455319 723
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 292 596548 725762 896554 455319 723
Finančné účty 426 475585 208331 076199 44691 419
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 292 596548 725762 896554 455319 723
Materiál 6 2075 0226 1045 4835 402
Odpisy 194 239208 598168 110181 497194 969
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 194 239208 598168 110181 497194 969
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 292 596548 725762 896554 455319 723
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,110,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 189 108102 862152 183197 612274 459
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 88 3380,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 364 3083 141 1803 243 3753 157 5422 661 488
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 364 3083 141 1803 243 3753 157 5422 661 488
Účtovný cash flow -158 733254 132131 631108 027-291 988
Úročený dlh 88 3380,00000,00000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,110,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 98 357340 127594 786372 958124 754
Výsledok hospodárenia po zdanení 98 357340 127594 786372 958124 754
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 340 127594 786372 958124 754195 263
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 98 357340 127594 786372 958124 754
Zásoby 6 2075 0226 1045 4835 402
Zisk pred zdanením 100 531343 525598 568376 789127 797
Zmena EBIT 0,29260,57391,592,940,6455
Účtovné závierky