Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Šafárikova č. 35

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!