Vojtech Kossár

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015