Spojená škola, Školská č. 1087, Sládkovičovo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 1 228 052842 763597 350643 822778 789
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,071,161,060,9635
Časové rozlíšenie aktív 2 89684,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 8 1379 2299 48814 45427 826
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9362-0,8392-10,37-160,112,39
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,011,141,261,221,24
Celková tržba 22 23822 96383 89881 67956 250
Celková tržba v minulom roku 87 63883 89881 67966 36459 551
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,755,0557,321 047-16,52
Celkový dlh 1 062 482695 765577 782628 767799 338
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -147 382-115 621-104 548-96 188-115 829
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 147 382115 621104 54896 188115 829
Čistý cash flow 147 382115 621104 54896 188115 829
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 7791 37311 8192 1442 876
Čistý zisk 22 3001 37311 8192 1442 876
Čistý zisk v minulom roku -2 63611 8192 14450 957-20 301
Cudzie zdroje -157 433-137 769-10 080-600,7648 375
Daň z príjmov 479,520,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 479,520,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 436,5631,957,419,963,24
Doba obratu aktív 20 15713 3962 5992 8775 053
Doba obratu pohľadávok 436,5631,957,419,963,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 4031 615360,63352,06607,80
EBIT v minulom roku -2 63611 8192 14450 957-20 301
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 7791 37311 8192 1442 876
EBITDA 54 87530 31766 22760 53161 849
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 87530 31766 22760 53161 849
Finančná páka 7,806,1259,261 072-16,10
Finančné účty 147 382115 621104 54896 188115 829
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 54 87530 31766 22760 53161 849
Krátkodobé pohľadávky 26 5972 0101 7042 229499,79
Krátkodobé záväzky 146 423101 63082 89478 78493 667
Materiál 454,38645,16758,03657,38731,34
Náklady na predaný tovar 59 69149 22772 65033 32628 154
Neobežný majetok 1 050 722724 403490 340544 748661 729
Obežný majetok 174 433118 276107 01099 074117 060
Obrat obežného majetku 0,12750,19420,78400,82440,4805
Odpisy 32 57528 94454 40858 38758 973
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 57528 94454 40858 38758 973
Osobné náklady 1 487 4851 133 9431 069 5311 010 593928 670
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 54 87530 31766 22760 53161 849
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14160,01001,173,57-0,0595
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,635,041,251,182,06
Pohotová likvidita II. stupeň 1,141,061,151,060,9575
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-1,19-0,0964-0,00620,4176
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86520,82560,96720,97661,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,755,0557,321 047-16,52
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14160,01001,173,57-0,0595
Rýchla likvidita I. stupeň 0,95361,041,131,030,9534
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,3622,958,7210,3912,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,3622,958,7210,3912,92
Služby 59 69149 22772 65033 32628 154
Stupeň prevádzkovej páky -34,060,42435,370,0342-0,1500
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 23822 96383 89881 67956 250
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 23822 96383 89881 67956 250
Tržby za vlastné výkony a tovar 22 23822 96383 89881 67956 250
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 87 63883 89881 67966 36459 551
Účtovný cash flow 147 382115 621104 54896 188115 829
Vlastné imanie 157 433137 76910 080600,76-48 375
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 228 052842 763597 350643 822778 789
Všetky záväzky 1 062 482695 765577 782628 767799 338
Výsledok hospodárenia 22 3001 37311 8192 1442 876
Výsledok hospodárenia po zdanení 22 3001 37311 8192 1442 876
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -2 63611 8192 14450 957-20 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 22 3001 37311 8192 1442 876
Zásoby 454,38645,16758,03657,38731,34
Záväzky súčet 1 062 482695 765577 782628 767799 338
Zisk pred zdanením 22 9341 37311 8192 1442 876
Zmena Celkovej tržby 0,25370,27371,031,230,9446
Zmena EBIT -8,640,11615,510,0421-0,1417
Účtovné závierky