Asociácia vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR Duslo Šaľa

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!