ZO-rodičov postihnutých civilizačnými chorobami

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!