ZO - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!