EVROPSKÁ stavební a realitní spol. s r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!